Навігація
Головна

 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стандарти

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Згідно ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизація в Російській Федерації. Основні положення" [1] в залежності від об'єкта стандартизації та змісту встановлюваних до нього вимог розробляють стандарти наступних видів:

- Стандарти на продукцію;

- Стандарти на процеси (роботи) виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації продукції;

- Стандарти на послуги;

- Стандарти основоположні (організаційно методичні та загальнотехнічні);

- Стандарти на терміни та визначення;

- Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).

Стандарти на продукцію, наприклад, встановлюють для груп однорідної продукції або для конкретної продукції вимоги та методи їх контролю з безпеки, основним споживчим властивостям, а також вимоги до умов і правил експлуатації, транспортування, зберігання, застосування і утилізації.

Стандарти на процеси і роботи встановлюють основні вимоги до організації виробництва і обороту продукції на ринку, до методів (способам, прийомам, режимам, нормам) виконання різного роду робіт, а також методи контролю цих вимог у технологічних процесах розробки, виготовлення, зберігання, транспортування, експлуатації, ремонту та утилізації продукції.

Нормативні документи із стандартизації, у тому числі з безпеки праці, діють на території Російської Федерації в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством, у тому числі вимог Федерального закону від 27 грудня 2002 № 184-ФЗ "Про технічне регулювання". До нормативних документів по стандартизації відносяться:

а) державні стандарти Російської Федерації, застосовувані в установленому порядку міжнародні стандарти, правила, норми і рекомендації з стандартизації, загальноросійські класифікатори техніко-економічної інформації;

б) стандарти організацій, науково-технічних та інженерних товариств, інших громадських об'єднань.

Незважаючи на те що в усі стандарти і технічні умови включається розділ "Вимоги безпеки", а в комплект технічної документації на технічні пристрої (машини, устаткування, апарати тощо) входить інструкція щодо їх безпечної експлуатації, питань забезпечення безпеки праці спеціально присвячені стандарти особливої системи стандартів - Системи стандартів безпеки праці (ССБТ).

Стандарти безпеки праці являють собою документи, в яких з метою добровільного багаторазового використання встановлюються характеристики безпеки продукції, правила безпечного здійснення і характеристики процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг, а також вимоги до термінології, символіці , пакування, маркування і правилам се нанесення.

Відповідно до Переліку видів нормативних правових актів, містять державні нормативні вимоги охорони праці, затвердженим постановою Уряду РФ від 23 травня 2000 № 399, в систему нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці, входять стандарти, що утворюють систему стандартів безпеки праці (ГОСТ Р ССБТ), що розробляються і затверджуються відповідно до загального порядку, що встановлюються національним органом Російської Федерації по стандартизації (нині Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології - Ростехрегулювання).

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Система стандартів безпеки праці (ССБТ) - це комплекс взаємопов'язаних стандартів, що містять вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпечних умов праці, збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, за винятком питань, які регулюються трудовим законодавством. ССБТ не виключає дії норм і правил, затверджених органами державного нагляду відповідно до положення про ці органи. Норми і правила, затверджувані органами державного нагляду, і стандарти ССБТ повинні бути взаємно ув'язані.

Стандарти ССБТ поділяються на п'ять груп, нумерованих від 0 до 4:

Шифр

групи

Найменування групи

0

Організаційно-методичні стандарти

1

Стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів

2

Стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання

3

Стандарти вимог безпеки до виробничих процесів

4

Стандарти вимог до засобів захисту працюючих

Стандарти групи "0" встановлюють:

- Організаційно-методичні засади стандартизації в галузі безпеки праці (цілі, завдання та структура системи, впровадження та контроль над дотриманням стандартів ССБТ, термінологія в галузі безпеки праці, класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів та ін.);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Вимоги (правила) до організації робочих місць, спрямовані на забезпечення безпеки праці (навчання работаюі [їх безпеки праці, атестація персоналу, методи оцінки стану безпеки праці та ін.).

Стандарти групи "1" встановлюють:

- Вимоги за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів, гранично допустимі значення їх параметрів і характеристик;

- Методи контролю нормованих параметрів і характеристик небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- Методи захисту працюючих від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Стандарти групи "2" встановлюють:

- Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання;

- Вимоги безпеки до окремих груп (видам) виробничого обладнання;

- Методи контролю виконання вимог безпеки.

Стандарти групи "3" встановлюють:

- Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів;

- Вимоги безпеки до окремих груп (видам) технологічних процесів;

- Методи контролю виконання вимог безпеки.

Стандарти групи "4" встановлюють:

- Вимоги до окремих класів, видами і типами засобів захисту;

- Методи контролю та оцінки засобів захисту;

- Класифікацію засобів захисту.

Позначення державного стандарту ССБТ, наприклад ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Організація навчання безпеки праці. Загальні положення" [2], складається з наступних елементів: індексу (ГОСТ); реєстраційного номера, перші дві цифри якого (12.) визначають належність стандарту до комплексу ССБТ; подальша цифра з точкою вказує групу стандарту (0.); Три наступні цифри вказують порядковий номер стандарту в групі (004); через тире вказується рік затвердження стандарту (- 90). Стандарти ССБТ груп 0, 1, 2, 3, 4 є міждержавними стандартами.

З дня набрання чинності Федерального закону від 27 грудня 2002 № 184-ФЗ "Про технічне регулювання" (тобто з 1 липня 2003 г.) відповідно до рішень національного органу Російської Федерації по стандартизації положення продовжують свою дію стандартів системи СБТ носять обов'язковий нормативний характер тільки в тій мірі, в якій вони відповідають цілям і завданням законодавства про технічне регулювання, тобто цілям:

- Захисту життя чи здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна;

- Охорони навколишнього середовища, життя або здоров'я тварин і рослин;

- Попередження дій, що вводять в оману набувачів.

  • [1] Затверджений наказом Ростех регулювання від 30 грудня 2004 № 152-ст.
  • [2] Затверджено і введено в дію постановою Держстандарту СРСР від 5 листопада 1990 № 2 797.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук