Навігація
Головна
Кабінети і куточки охорони праціОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ та куточка охорони ПРАЦІОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІЯкі обов'язки працівника в області охорони праці?РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ...Забезпечення працівників інструкціями з охорони праціФінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праціМісія та бачення організації в галузі охорони праціПланування заходів та функціонування системи управління охороною праціОсновні види підзаконних нормативних правових актів з охорони праці
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кабінет охорони праці

В організаціях, специфіка діяльності яких вимагає проведення з персоналом великого обсягу роботи щодо забезпечення безпеки праці, рекомендується створення кабінету охорони праці, в організаціях з чисельністю менше 100 працівників і в структурних підрозділах організацій - куточка охорони праці. В організаціях, виробнича діяльність яких пов'язана з переміщенням працівників по об'єктах та перебуванням на тимчасових ділянках роботи (наприклад, при роботі вахтово-експедиційним методом), доцільно обладнати пересувні кабінети охорони праці та куточки охорони праці. Зміст роботи кабінету охорони праці та куточка охорони праці, розподіл обов'язків щодо забезпечення їх діяльності між службами і фахівцями організації (із внесенням відомостей про це у відповідні положення і посадові інструкції) затверджуються керівником організації з урахуванням специфіки діяльності організації, рекомендацій федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ в області охорони купа.

Організація і керівництво роботою кабінету охорони праці та куточка охорони праці, в тому числі функції контролю, як правило, покладаються на службу охорони праці організації (спеціаліста з охорони праці) або інша особа, що виконує посадові обов'язки спеціаліста з охорони праці. Свою діяльність кабінет охорони праці (куточок охорони праці) здійснюють відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету охорони праці та куточка охорони праці, затвердженими постановою Мінпраці Росії від 17 січня 2001 № 7.

Основними напрямками діяльності кабінету охорони праці та куточка охорони праці є:

- Надання дієвої допомоги у вирішенні проблем безпеки праці;

- Створення системи інформування працівників про їх права та обов'язки в галузі охорони праці, про стан умов і охорони праці в організації, на конкретних робочих місцях, про прийнятих нормативних правових актах з безпеки і охорони праці;

- Пропаганда питань праці.

Кабінет охорони праці забезпечує виконання заходів з охорони праці, у тому числі організованих спільними діями керівника та інших посадових осіб організації, комітету (комісії) з охорони праці, служби охорони праці, уповноважених (довірених) осіб з охорони праці професійних спілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів:

- Проведення семінарів, лекцій, бесід і консультацій з питань охорони праці;

- Навчання з охорони праці, у тому числі безпечним методам і прийомам виконання робіт, застосування засобів колективного та індивідуального захисту, питань надання першої медичної допомоги;

- Проведення інструктажу з охорони праці, тематичних занять з працівниками, до яких пред'являються

вимоги спеціальних знань охорони праці та санітарних норм, і перевірки знань вимог охорони праці працівників;

- Організацію виставок, експозицій, стендів, макетів та інших форм наочної агітації і пропаганди передового досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці;

- Проведення аналітичних досліджень стану умов праці в організації (на робочих місцях) та оцінки їх впливу на безпеку трудової діяльності.

Куточок охорони праці організації забезпечує виконання тих же заходів, що і кабінет охорони праці. Куточок охорони праці структурного підрозділу (ділянки) організації забезпечує працівників інформацією про плани роботи кабінету охорони праці (якщо він створений в організації); графіках проведення інструктажу і розкладах навчальних занять з охорони праці; наказах і розпорядженнях, що стосуються питань охорони праці організації, плани щодо поліпшення умов і охорони праці; шкідливих і небезпечних виробничих факторів та засобах захисту на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки); порушеннях вимог законодавства про охорону праці; випадках виробничого травматизму та профзахворювань в організації та вжиті заходи щодо усунення їх причин; нові надходження в кабінет охорони праці документів, навчально-методичної літератури, навчальних відеофільмів з охорони праці тощо

Процес організації роботи кабінету охорони праці та куточка охорони праці передбачає:

- Відповідність вимогам (в комплексі цілей, змісту та форм роботи), які кожна організація визначає з урахуванням своїх особливостей і першочергових завдань в частині охорони праці;

- Здійснення доступності відвідування кабінету охорони праці або куточка охорони праці працівниками організації та отримання ними достовірної інформації з питань охорони праці;

- Планування роботи (відповідно до перспективним і поточним планами роботи);

- Здійснення контролю.

Служба охорони праці або особа, відповідальна за роботу кабінету охорони праці (куточка охорони праці) в організації: а) складає план роботи кабінету охорони праці (куточка охорони праці), що включає розробку конкретних заходів на певний строк, із зазначенням осіб, відповідальних за їх проведення ; б) організовує обладнання, оснащення та оформлення кабінету охорони праці (куточка охорони праці); в) організовує проведення планових заходів.

Для виконання заходів, що реалізуються кабінетом охорони праці, необхідна взаємодія та участь у його роботі структурних підрозділів та служб організації, а також залучення фахівців федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ в галузі охорони праці, органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці, об'єднань профспілок та об'єднань роботодавців, центрів охорони праці, освітніх установ і організацій, що спеціалізуються в галузі надання послуг у сфері охорони праці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Кабінети і куточки охорони праці
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ та куточка охорони ПРАЦІ
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВИ, РОБОТОДАВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Які обов'язки працівника в області охорони праці?
РОЛЬ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ технологічні процеси і виробництва (ОХОРОНИ ПРАЦІ) в управлінні ризиками НА ВИРОБНИЦТВІ
Забезпечення працівників інструкціями з охорони праці
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Місія та бачення організації в галузі охорони праці
Планування заходів та функціонування системи управління охороною праці
Основні види підзаконних нормативних правових актів з охорони праці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук