Навігація
Головна
Як розглядаються розбіжності з питань розслідування, оформлення та...Нещасні випадки на виробництві: облік, розслідування та порядок...Розслідування та облік нещасних випадків на виробництвіРозслідування та облік нещасних випадків на виробництві та...РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІРозслідування та облік нещасних випадків на виробництвіРозслідування та облік нещасних випадків на виробництвіРозслідування, оформлення та облік нещасних випадків на виробництвіОблік нещасних випадків на виробництвіПорядок розслідування нещасного випадку на виробництві, про який не...
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві

Відповідно до вимог ст. 229 ТК РФ для розслідування нещасного випадку роботодавець (його представник) негайно утворює комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менше трьох осіб. До складу комісії включаються спеціаліст з охорони праці або особа, призначена відповідальним за організацію роботи з охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця, представники роботодавця, представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників, уповноважений з охорони праці. Комісію очолює роботодавець (його представник), a у випадках, передбачених ТК РФ, - посадова особа відповідного федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності. Склад комісії затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Особи, на яких безпосередньо покладено забезпечення дотримання вимог охорони праці на дільниці (об'єкті), де стався нещасний випадок, до складу комісії не включаються.

У розслідуванні нещасного випадку в роботодавця - фізичної особи беруть участь сам роботодавець або його повноважний представник, довірена особа потерпілого, спеціаліст з охорони праці, який може залучатися до розслідування нещасного випадку на договірній основі.

Нещасний випадок, який стався з особою, направленим для виконання роботи до іншого роботодавця і брали участь у його виробничої діяльності, розслідується комісією, утвореною роботодавцем, у якого стався нещасний випадок. До складу комісії входить представник роботодавця, який направив цю особу. Неприбуття або несвоєчасне прибуття зазначеного представника не є підставою для зміни термінів розслідування.

Нещасний випадок, який стався з особою, що виконував роботу на території іншого роботодавця, розслідується комісією, утвореною роботодавцем (його представником), за дорученням якого виконувалася робота, за участю при необхідності роботодавця (його представника), за яким закріплена дана територія на правах власності, володіння , користування (у тому числі оренди) та на інших підставах.

Нещасний випадок, який стався з особою, що виконував за дорученням роботодавця (його представника) роботу на відведеній у встановленому порядку земельній ділянці іншого роботодавця, розслідується комісією, утвореною роботодавцем, що здійснює цю роботу, з обов'язковою участю представника роботодавця, на території якого вона проводилася.

Нещасний випадок, який стався з працівником при виконанні роботи за сумісництвом, розслідується і обліковується за місцем роботи за сумісництвом. У цьому випадку роботодавець (його представник), який проводив розслідування, з письмової згоди працівника може інформувати про результати розслідування роботодавця за місцем основної роботи потерпілого.

Розслідування нещасного випадку, що стався в результаті катастрофи, аварії чи іншого ушкодження транспортного засобу, проводиться комісією, утвореною та очолюваної роботодавцем (його представником), з обов'язковим використанням матеріалів розслідування катастрофи, аварії чи іншого ушкодження транспортного засобу, проведеного відповідним федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності, органами дізнання, органами слідства і власником транспортного засобу.

Кожен потерпілий, а також його законний представник чи інше довірена особа мають право на особисту участь у розслідуванні нещасного випадку, що стався з потерпілим. На вимогу потерпілого або у разі смерті потерпілого на вимогу осіб, які перебували на утриманні потерпілого, або осіб, які перебували з ним у близькій спорідненості, у розслідуванні нещасного випадку може також брати участь їх законний представник чи інше довірена особа. У разі коли законний представник чи інше довірена особа не бере участі в розслідуванні, роботодавець (його представник) або голова комісії зобов'язаний на вимогу законного представника або іншої довіреної особи ознайомити його з матеріалами розслідування.

Якщо нещасний випадок з'явився наслідком порушень у роботі, що впливають на забезпечення ядерної, радіаційної та технічної безпеки на об'єктах використання атомної енергії, то до складу комісії включається також представник територіального органу федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері безпеки при використанні атомної енергії. При нещасному випадку, що сталося в організації або на об'єкті, підконтрольних територіальному органу федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері промислової безпеки, склад комісії затверджується керівником відповідного територіального органу. Очолює комісію представник цього органу.

При груповому нещасному випадку з числом загиблих п'ять чоловік і більше до складу комісії включаються також представники федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, і загальноросійського об'єднання професійних спілок. Очолює комісію керівник державної інспекції праці - головний державний інспектор праці відповідної державної інспекції праці або його заступник з охорони праці, а при розслідуванні нещасного випадку, що стався в організації або на об'єкті, підконтрольних територіальному органу федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері промислової безпеки, - керівник цього територіального органу.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

У ст. 229.1 ТК РФ встановлені терміни розслідування нещасних випадків. Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали легкі ушкодження здоров'я, проводиться комісією протягом трьох днів. Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якої один або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я , або нещасного випадку (у тому числі групового) зі смертельним результатом проводиться комісією протягом 15 днів. Нещасний випадок, про який не було своєчасно повідомлено роботодавцю або в результаті якого непрацездатність у потерпілого настала не відразу, розслідується в порядку, встановленому ТК РФ, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, за заявою потерпілого або його довіреної особи протягом одного місяця з дня надходження зазначеної заяви.

При необхідності проведення додаткової перевірки обставин нещасного випадку, отримання відповідних медичних та інших висновків зазначені терміни можуть бути продовжені головою комісії, але не більше ніж на 15 днів. Якщо завершити розслідування нещасного випадку у встановлені терміни не представляється можливим у зв'язку з необхідністю розгляду його обставин в організаціях, що здійснюють експертизу, органах дізнання, органах слідства або в суді, то рішення про продовження терміну розслідування нещасного випадку приймається за погодженням з цими організаціями, органами або з урахуванням прийнятих ними рішень.

Порядок проведення розслідування нещасних випадків регулюється нормами ст. 229.2 ТК РФ. При розслідуванні кожного нещасного випадку комісія (або випадках державний інспектор праці, самостійно проводить розслідування нещасного випадку) виявляє і опитує очевидців події, осіб, які допустили порушення вимог охорони праці, отримує необхідну інформацію від роботодавця (його представника) і по можливості пояснення від потерпілого.

На вимогу комісії в необхідних для проведення розслідування випадках роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує:

а) виконання технічних розрахунків, проведення лабораторних досліджень, випробувань, інших експертних робіт і залучення в цих цілях фахівців-експертів;

б) фотографування і (або) відеозйомку місця події та пошкоджених об'єктів, складання планів, ескізів, схем;

в) надання транспорту, службового приміщення, засобів зв'язку, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Матеріали розслідування нещасного випадку включають:

- Наказ (розпорядження) про створення комісії з розслідування нещасного випадку;

- Плани, ескізи, схеми, протокол огляду місця події, а при необхідності - фото- та відеоматеріали;

- Документи, що характеризують стан робочого місця, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- Виписки з журналів реєстрації інструктажів з охорони праці та протоколів перевірки знання постраждалими вимог охорони праці;

- Протоколи опитувань очевидців нещасного випадку і посадових осіб, пояснення постраждалих;

- Експертні висновки фахівців, результати технічних розрахунків, лабораторних досліджень і випробувань;

- Медичний висновок про характер і ступінь тяжкості ушкодження, заподіяної здоров'ю потерпілого, або причини його смерті, знаходженні потерпілого в момент нещасного випадку в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

- Копії документів, що підтверджують видачу постраждалому спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм;

- Виписки з раніше виданих роботодавцю та стосуються предмета розслідування приписів державних інспекторів праці та посадових осіб територіального органу відповідного федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності (якщо нещасний випадок стався в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу) , а також виписки з уявлень профспілкових інспекторів праці про усунення виявлених порушень вимог охорони праці;

- Інші документи на розсуд комісії.

Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії в залежності від характеру та обставин нещасного випадку.

На підставі зібраних матеріалів розслідування комісія (державний інспектор праці, самостійно проводить розслідування нещасного випадку) встановлює обставини та причини нещасного випадку, а також осіб, які допустили порушення вимог охорони праці, виробляє пропозиції щодо усунення виявлених порушень, причин нещасного випадку та попередження аналогічних нещасних випадків, визначає, чи були дії (бездіяльність) потерпілого в момент нещасного випадку обумовлені трудовими відносинами з роботодавцем або участю в його виробничої діяльності, у необхідних випадках вирішує питання про те, яким роботодавцем здійснюється облік нещасного випадку, кваліфікує нещасний випадок як нещасний випадок на виробництві або як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом. Зокрема, за рішенням комісії (державного інспектора праці, самостійно проводив розслідування нещасного випадку) залежно від конкретних обставин можуть кваліфікуватися як нещасні випадки, не пов'язані з виробництвом:

- Смерть внаслідок загального захворювання або самогубства, підтверджена в установленому порядку відповідно до медичної організацією, органами слідства або судом;

- Смерть або пошкодження здоров'я, єдиною причиною яких стало за висновком медичної організації алкогольне, наркотичне або інше токсичне сп'яніння (отруєння) потерпілого, не пов'язане з порушеннями технологічного процесу, в якому використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні та інші токсичні речовини;

- Нещасний випадок, що стався при здійсненні постраждалим дій (бездіяльності), кваліфікованих правоохоронними органами як кримінально каране діяння.

Нещасний випадок на виробництві є страховим випадком, якщо він стався з застрахованим або іншою особою, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Якщо при розслідуванні нещасного випадку із застрахованим встановлено, що груба необережність застрахованого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, заподіяної його здоров'ю, то з урахуванням висновку виборного органу первинної профспілкової організації або іншого уповноваженого працівниками органу комісія (державний інспектор праці, самостійно проводить розслідування нещасного випадку) встановлює ступінь провини застрахованого у відсотках.

Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 № 73. Усього таких форм дев`ять:

- Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом) (Форма 1);

- Акт про нещасний випадок на виробництві (Форма 2 (Форма Н-1));

- Акт про нещасний випадок на виробництві (Форма 3 (Форма Н-1 ПС));

- Акт про розслідування групового нещасного випадку (важкого нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним результатом) (Форма 4);

- Висновок державного інспектора праці (Форма 5);

- Протокол опитування потерпілого при нещасному випадку (очевидця нещасного випадку, посадової особи) (Форма 6);

- Протокол огляду місця нещасного випадку, що стався (Форма 7);

- Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві та вжиті заходи (Форма 8);

- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві (Форма 9).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Як розглядаються розбіжності з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві?
Нещасні випадки на виробництві: облік, розслідування та порядок складання акта про нещасний випадок на виробництві
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
Розслідування, оформлення та облік нещасних випадків на виробництві
Облік нещасних випадків на виробництві
Порядок розслідування нещасного випадку на виробництві, про який не було своєчасно повідомлено роботодавцю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук