Навігація
Головна
Надійні оцінки вартості активів у видобувних галузяхСоціологічна інформація: сутність та критерії надійностіОсновні поняття і принципи оцінки надійності та безпеки в процесах...Оцінка інтегрального показника надійності державиМоделі оцінки показників якості та надійності
Методика навчання літературному читанняВимірювання читання"Літературне читання" як навчальний предметМетодика формування навички читанняСучасна система навчання літературному читання
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка надійності інформації

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Дана стадія особливо важлива при проведенні аналізу фінансового стану зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації, зокрема банком, вирішальним питання про доцільність кредитування, постачальниками, підрядниками, інвесторами. У цьому випадку обгрунтованість прийнятих рішень в чималому ступені буде визначатися достовірністю інформації, що міститься в бухгалтерській звітності, в тому числі пояснювальній.

Достовірність інформації, використовуваної в процесі аналізу бухгалтерської звітності, безпосередньо залежить від повноти розкриття всіх істотних даних, що характеризують фінансовий стан організації.

Надійність інформації визначається якістю облікової роботи в організації та системою внутрішнього контролю.

Обов'язкові умови, що забезпечують реальність балансу: узгодженість балансу з бухгалтерськими книгами та документами; відповідність результатами інвентаризації, тобто Інвентарний балансу; коректність оцінок статей активів і пасивів, що забезпечують відповідність інформації балансу реальному майновому і фінансовому стану організації.

Читання інформації

На даній стадії аналізу формується початкове уявлення про діяльність організації, виявляються зміни в складі її майна і джерелах фінансування, встановлюються взаємозв'язки показників балансу.

Оскільки однією з основних прийомів при аналізі балансу є порівняння показників за різні періоди, перш ніж приступити до розрахунків, необхідно переконатися в однорідності принципів оцінки статей і правил складання звітності. Всі зміни в обліковій політиці або принципах обліку за кілька суміжних періодів, а також наслідки впливу таких змін на показники, що характеризують активи, власний капітал організації і фінансові результати, згідно з вимогами Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1-2008) повинні бути розкриті у пояснювальній записці.

На стадії читання інформації визначають співвідношення окремих статей активу і пасиву балансу і їх питома вага в загальному підсумку (валюті) балансу; розраховують суми відхилень у структурі основних статей балансу в порівнянні з попереднім періодом; встановлюють взаємозв'язку показників основних звітних форм, наприклад відповідність фінансового результату звітного періоду у звіті про прибутки і збитки та бухгалтерському балансі; зміна коштів згідно балансу і звіту про рух грошових коштів і т.д.

У процесі аналізу загальна сума зміни валюти балансу розчленовується на складові, що дозволяє зробити попередні висновки про характер зрушень у складі активів, джерелах їх формування і їх взаємної обумовленості. Зміни у складі довгострокових (необоротних) і оборотних коштів розглядаються у зв'язку зі змінами в зобов'язаннях організації.

При читанні балансу слід:

o з'ясувати, за який період складається баланс з тим, щоб забезпечити порівнянність аналізованих показників;

o вивчити пояснювальну записку до річного звіту, звертаючи увагу на розкриття принципів облікової політики та відзначаючи всі факти її зміни;

o звернути увагу на те, чи є баланс зведеним (консолідованим), тобто характеризує групу компаній, або ставиться до окремої організації;

o визначити галузеву приналежність аналізованої організації і оцінити вплив галузевої специфіки на будову балансу;

o оцінити зміну валюти балансу і основних груп статей в активі і пасиві;

o послідовно прочитати кожну статтю активу і пасиву балансу, звертаючи увагу на найважливіші статті і відзначаючи тенденції їх зміни. Слід мати на увазі, що статті активу, в першу чергу оборотні активи, розглядаються з точки зору їх ліквідності, а статті зобов'язань - з погляду терміновості їх погашення;

o оцінити відповідність змін статей капіталу зі звітом про прибутки і збитки та звітом про рух капіталу, зробити висновок про здатність до збереження і нарощування капіталу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Надійні оцінки вартості активів у видобувних галузях
Соціологічна інформація: сутність та критерії надійності
Основні поняття і принципи оцінки надійності та безпеки в процесах функціонування об'єкта та життєдіяльності людини
Оцінка інтегрального показника надійності держави
Моделі оцінки показників якості та надійності
Методика навчання літературному читання
Вимірювання читання
"Літературне читання" як навчальний предмет
Методика формування навички читання
Сучасна система навчання літературному читання
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук