Навігація
Головна
Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей...КОНСУЛЬТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЕфективність інвестиційної діяльності інноваційних підприємствФактори, що впливають на інвестиційну діяльність і ефективність...Основні поняття про інвестиційну діяльність
Ефективність діяльностіПоказники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємстваОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАДіагностика фінансових результатів і ефективності діяльності компанії
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність інвестиційної діяльності

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Показником, в найбільш загальному вигляді відображає ефективність використання інвестованих в організацію коштів, є рентабельність інвестицій (ROI). І практиці аналізу бухгалтерської звітності він використовується в основному для оцінки ефективності управління організацією, її здатності забезпечити необхідну віддачу від вкладеного капіталу і визначення розрахункової бази для прогнозування.

Показник рентабельності інвестицій розглядається як найпростіший спосіб оцінки майстерності керування інвестиціями. Показник розраховується за формулою

ROI = [Операційний прибуток після оподаткування (NOPAT): Активи] х 100%.

У той же час в деяких методиках аналізу для визначення показника ROI може бути використана дещо інша формула, що враховує в чисельнику ефект (дохід) від вкладень в активи власників і кредиторів, а в знаменнику - обсяг коштів, інвестованих власниками і кредиторами. При цьому з знаменника формули, як правило, виключається кредиторська заборгованість (постачальникам, персоналу, бюджету та ін.), Так як вона не може розглядатися як інвестиційна складова.

У результаті формула розрахунку рентабельності інвестицій приймає вигляд:

ROI = [Операційний прибуток після оподаткування (NOPAT):: (Активи - Кредиторська заборгованість)] х 100%.

Слід зазначити, що цей показник набуває все більшого поширення в російській практиці аналізу.

Традиційним інструментом оцінки прибутковості конкретного інвестиційного проекту є розрахунок показника, що характеризує внутрішній рівень прибутковості інвестицій (IRR).

Останній може бути визначений як ставка дисконтування, при якій дисконтована вартість доходів від інвестицій в точності відповідає інвестиційним витратам капіталу. Формула для розрахунку чистої дисконтованої вартості проекту (NPV) має загальний вигляд:

де С, - різниця надходжень і платежів від інвестицій в період -;

Со - величина інвестицій (у разі одноразових витрат капіталу. Якщо процес інвестування розтягнутий у часі, то для розрахунку NPV величина інвестицій періоду t множиться на коефіцієнт дисконтування відповідного періоду); - - Конкретний період реалізації проекту; г - ставка дисконтування.

Рішенням рівняння щодо ставки г визначається показник, що характеризує внутрішній рівень прибутковості інвестицій (IRR).

Якщо позначити необхідний інвесторами рівень прибутковості через у, то інвестиційну діяльність можна охарактеризувати як ефективну при виконанні умови: r> j.

На підставі результату визначення внутрішнього рівня прибутковості інвестицій може бути дана оцінка їх прийнятності. Якщо аналізований показник відповідає необхідному в конкретних умовах рівню прибутковості J (тобто г> j), то інвестиції визнаються доцільними. Інвестиції, внутрішній рівень прибутковості яких нижче необхідного рівня (г <j), оцінюються як неприйнятні.

Дане положення принципово важливо для розуміння механізму впливу прибутковості інвестиційної діяльності на показник рентабельності власного капіталу. Справа в тому, що в оцінку необхідного рівня прибутковості сукупного капіталу (власників і кредиторів) закладаються відшкодування фінансових витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, і необхідний рівень прибутковості власного капіталу з урахуванням ризику інвестування коштів. Відповідність внутрішнього рівня прибутковості інвестицій г необхідному рівню прибутковості j означає, що реалізація інвестиційних рішень забезпечує необхідну віддачу на вкладений власниками капітал.

Ефективність фінансової діяльності

Фінансова діяльність організації пов'язана з залученням зовнішніх джерел коштів. Ключовими характеристиками аналізу прибутковості фінансової діяльності та її впливу на рентабельність власного капіталу є структура фінансування і вартість його окремих складових.

У систему показників, що характеризують прибутковість фінансової діяльності, доцільно включити рентабельність інвестицій (ROI), ціну (вартість) позикового капіталу, а також коефіцієнти, відбивають співвідношення власного і позикового капіталу.

Для визначення ціни позикового капіталу може бути використаний показник, що характеризує ставку залучення позикових коштів

Взаємозв'язок показників рентабельності власного капіталу (ROE), об'єму задіяного позикового капіталу (D) і рентабельності інвестицій (ROI) виражається наступним співвідношенням, використовуваним для оцінки впливу ефекту фінансового важеля:

де Е - власний капітал;

Ка - ставка залучення позикового капіталу (з урахуванням фактора податкової економії за позиковими коштами).

Дане співвідношення визначає межу економічної доцільності залучення позикових коштів. Його сенс полягає, зокрема, в тому, що поки рентабельність інвестицій вище ставки залучення позикових коштів, рентабельність власного капіталу зростатиме тим швидше, чим вище співвідношення позикового і власного капіталу. Але як тільки рентабельність інвестицій спуститься нижче рівня ставки за позиковими коштами, рентабельність власного капіталу почне падати в тим більшою мірою, чим вище частка позикового капіталу в сукупних джерелах.

Дані про динаміку розглянутих показників рентабельності наведено в табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Система показників рентабельності діяльності ВАТ "НЛМК",%

Система показників рентабельності діяльності ВАТ

Усі показники рентабельності демонструють падіння в порівнянні з попереднім періодом. Так, рентабельність власного капіталу скоротилася на 24,6%. Основною причиною цього стало скорочення чистого прибутку, пов'язане з різким погіршенням ринкової кон'юнктури в кризовий рік.

Падіння рентабельності продажу з 35,5 до 18,7% зумовлено скороченням виручки, що відбувається на тлі менш значного скорочення витрат. Значне скорочення рентабельності продажів, а також істотне уповільнення оборотності активів призвели до зниження рентабельності активів на 18,8%. На уповільнення оборотності активів в першу чергу вплинуло уповільнення оборотності оборотних активів (див. П. 6.3).

На завершення аналізу фінансового стану корисно скласти підсумкову таблицю, яка відображатиме основні співвідношення економічних показників аналізованої організації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності
КОНСУЛЬТУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективність інвестиційної діяльності інноваційних підприємств
Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність і ефективність інвестицій
Основні поняття про інвестиційну діяльність
Ефективність діяльності
Показники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Діагностика фінансових результатів і ефективності діяльності компанії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук