Навігація
Головна
Розрахунки платіжними дорученнямиРозрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)Розрахунки платіжними дорученнямиРозрахунки платіжними дорученнямиРозрахунки платіжними дорученнями
Форми акредитиваСхема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії...Розрахунки за акредитивомРозрахунки за акредитивом
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки платіжними дорученнями

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Платіжне доручення є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку.

Платіжне доручення може бути складено клієнтом і прийнято банком до виконання як в електронному вигляді, так і на паперовому носії та дійсно для подання в банк протягом К) календарних днів з дня його складання.

Платіжні доручення є основним платіжним інструментом переказу коштів. У структурі безготівкових платежів на їх частку припадає близько 90% всього обсягу платежів. Переважання даної форми розрахунків зумовлено її широким застосуванням як по платежах за товари та послуги, так і за операціями нетоварного характеру, а також інтенсивним впровадженням електронних платежів, які в даний час здійснюються в основному на підставі платіжних доручень.

У разі недостатності коштів на рахунку для повної оплати платіжного доручення та поміщення його в зв'язку з цим в чергу не виконаних у строк розпоряджень допускається часткова оплата платіжного доручення. Для часткової оплати банк використовує внутрішньобанківський платіжний інструмент - платіжний ордер. У цьому випадку на лицьовій стороні частково оплачуваної платіжного доручення робиться відмітка "часткова оплата", а на його зворотній стороні операційний працівник робить запис про частковому платежі (порядковий номер часткового платежу, номер і дата платіжного ордера, сума часткового платежу, сума неоплаченого залишку, підпис ).

Розрахунки платіжними дорученнями мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами розрахунків: відносно простий документообіг, прискорення руху грошових коштів, можливість платника попередньо перевірити якість оплачуваних товарів і послуг (у разі оплати вже отриманих товарів і послуг), можливість використовувати дану форму не тільки в розрахунках по господарським угодам, але і за операціями нетоварного характеру. Недолік - відсутність для постачальника гарантії отримання платежу через відсутність коштів на рахунку платника. Саме тому розрахунки платіжними дорученнями за товари та послуги в значній частині здійснюються в порядку попередньої оплати.

Розрахунки але акредитивами

Акредитив являє собою зобов'язання банку (банк-емітент) за дорученням клієнта-платника зробити платежі на користь одержувача коштів але пред'явленні останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючий банк) здійснити такі платежі.

Акредитив завжди відкривається на адресу одного конкретного постачальника. На відміну від інших форм безготівкових розрахунків акредитивна форма гарантує платіж постачальнику.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів: покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані); відкличні та безвідкличні.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Покритим вважається акредитив, якщо платник попередньо депонує кошти для розрахунків з постачальником у банку постачальника. Депонування коштів може бути вироблено як за рахунок власних коштів платника з його розрахункового рахунку, так і за рахунок позики, отриманої платником у банку-емітенті. У вітчизняній банківській практиці не передбачено виставлення акредитива частково за рахунок власних коштів покупця і частково за рахунок позики банку, тобто по конкретному акредитиву може бути використаний тільки одне джерело платежу.

Непокритий акредитив - це акредитив, за яким платежі постачальнику гарантує безпосередньо банк-емітент, надаючи виконуючому банку право списувати платежі по акредитиву на користь постачальника - отримувача коштів зі свого кореспондентського рахунку в цьому банку (за умови наявності між ним і виконуючим банком прямих кореспондентських відносин) . У цьому випадку банк-емітент відкриває акредитив від свого імені і за свій рахунок і є платником.

Кожен акредитив повинен ясно вказувати, чи є він відкличним або безвідкличним. При відсутності такої вказівки вважається, що акредитив відкличний. Особливість відзивного акредитива в тому, що він може бути змінений або анульований банком-емітентом (за письмовим розпорядженням платника) без попереднього погодження з постачальником. Однак виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, виставлені постачальником і прийняті його банком, до отримання останнім повідомлення про зміну або анулювання акредитива.

Безвідкличний акредитив не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він відкритий. Відкриття акредитиву здійснюється банком-емітентом на підставі заяви платника про відкриття акредитива в порядку, встановленому банком. Акредитив крім обов'язкових реквізитів повинна бути вказана наступна інформація:

- Номер, дата і сума акредитива;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Термін дії акредитива (число, місяць і рік його закриття);

- Вид акредитива (відкличний, безвідкличний);

- Повне і точне найменування документів, проти яких проводяться виплати по акредитиву і термін їх подання;

- Найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів, вантажоодержувача;

- Спосіб виконання акредитива;

- Порядок сплати комісійної винагороди банків.

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

Сума відкритого клієнту акредитива (покритого) переводиться платіжним дорученням банку-емітента через систему міжбанківських розрахунків у виконуючий банк, де депонується на балансовому рахунку "Акредитиви до оплати". При надходженні від банку-емітента непокритого акредитива сума акредитива враховується на позабалансовому рахунку "Гарантії, поручительства, отримані банком". Акредитив готовий до використання. На прохання банку-емітента акредитив може бути підтверджений виконуючим банком. При надходженні акредитива і виникненні сумнівів у правильності зазначення реквізитів акредитива виконуючий банк має право направити запит у довільній формі в банк-емітент.

Для отримання грошових коштів по акредитиву постачальник після відвантаження товарів представляє в виконуючий банк реєстри рахунків, відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи. Зазначені документи повинні бути представлені в межах терміну дії акредитива і в межах передбаченого умовами акредитива терміну для подання документів. У випадках, передбачених умовами акредитива, у виконуючий банк за його згодою можуть представлятися документи в електронному вигляді, що визначається угодою між банком-емітентом і виконуючим банком і доводиться до отримувача коштів. Виконуючий банк зобов'язаний за зовнішніми ознаками та реквізитами перевірити відповідність поданих документів умовам акредитива, правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів і печатки отримувача коштів заявленим у картці із зразками підписів і відбитка печатки. Термін перевірки документів не повинен перевищувати п'яти робочих днів, наступних за днем отримання документів. При порушенні хоча б однієї з умов акредитива виплати по ньому не виробляються (наприклад, якщо в реєстрі рахунків відсутні дати відвантаження, номери товарно-транспортних документів, номери поштових квитанцій при відправленні товару через підприємства зв'язку, номери і дати приймально-здавальних документів, вид транспорту , яким відправлений вантаж, і т.д.).

При встановленні відповідності поданих документів умовам акредитива виконуючий банк здійснює виконання акредитива Виконання акредитива здійснюється за допомогою переказу грошових коштів платіжним дорученням виконуючого банку на банківський рахунок одержувача коштів або за допомогою зарахування відповідної суми на банківський рахунок одержувача коштів у виконуючому банку.

Одержувач коштів може представити документи безпосередньо в банк-емітент. По покритому (депонованої) акредитивом банк-емітент зобов'язаний запитати у виконуючого банку підтвердження, що одержувачем коштів документи у виконуючий банк нс представлялися, і має право вимагати від виконуючого банку повернення суми покриття на підставі запиту, що підтверджує уявлення документів одержувачем коштів в банк-емітент, а у разі підтвердженого акредитива - також виконання акредитива банком-емітентом. У цьому випадку виконуючий банк здійснює повернення суми покриття не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання запиту банку-емітента.

Після виконання акредитива виконуючий банк надсилає банку-емітенту повідомлення про виконанні акредитива з зазначенням суми виконання і додатком поданих документів не пізніше трьох робочих днів після дня виконання акредитива.

При встановленні невідповідності за зовнішніми ознаками документів, прийнятих виконуючим банком від отримувача коштів, умовам акредитива банк-емітент вправі вимагати від виконуючого банку повернення сум, виплачених одержувачу коштів за рахунок переведеного в виконуючий банк покриття (але покритому акредитиву), відшкодування сум, списаних з кореспондентського рахунку, відкритого у виконуючому банку, або відмовити виконуючому банку в відшкодування сум, виплачених одержувачу коштів (за непокритим (гарантованим) акредитиву). Повернення грошових коштів по акредитиву здійснюється платіжним дорученням виконуючого банку із зазначенням інформації, що дозволяє встановити акредитив, у тому числі дати і номера акредитива.

При закритті покритого (депонованого) акредитива повернення невикористаних коштів банку-емітенту здійснюється платіжним дорученням виконуючого банку не пізніше робочого дня, наступного за днем закриття акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені виконуючим банком грошові кошти по покритому (депонованої) акредитиву на банківський рахунок платника, з якого раніше була списана сума покриття, не пізніше робочого дня, наступного за днем повернення грошових коштів.

Передача акредитива, змін умов акредитиву, заяв, повідомлень, повідомлень та іншої обмін інформацією по акредитиву можуть здійснюватися як в електронному вигляді, так і на паперовому носії з використанням будь-яких засобів зв'язку, що дозволяють достовірно встановити відправника.

Акредитивна форма розрахунків трудомістка, має складний документообіг, високу вартість послуг для клієнтів, відволікає оборотний капітал платника у зв'язку з попереднім депонуванням коштів. Разом з тим, вона має ряд безперечних достоїнств, які виражаються для обох сторін у певних гарантіях. Для постачальника - це тверде і надійне забезпечення платежу, покупець ж отримує замовлену продукцію відповідно до передбачених умов, а якщо поставка не відбудеться - гарантію повернення депонованих коштів. Тому застосування акредитивної форми розрахунків в Росії перспективно і набагато ефективніше попередньої оплати платіжними дорученнями, що отримала у нас поширення в цілях гарантії платежу. На сьогодні акредитиви займають у структурі безготівкових платежів в Російській Федерації менше 1%, в той час як в індустріально розвинених західних країнах їх частка в міжгосподарських розрахунках становить від 40 до 60%.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ)
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки платіжними дорученнями
Форми акредитива
Схема розрахунків акредитивами з наданням банком покупця гарантії платежу
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки за акредитивом
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук