Навігація
Головна
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО РОЗРАХУНКАХАКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА СТРАХУВАННЯ)Розрахунок позацентрово-стиснутих бетонних елементів за граничними...Розрахунок параметрів мережного графаПоняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача...Співвідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази...Загальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові...Національна платіжна система і здійснення переказів грошових коштів...Особливості переказів грошових коштів (безготівкових розрахунків) за...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки чеками

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Чек - цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.

Чекодавцем є особа (юридична або фізична), яка має грошові кошти в банку, якими воно має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків. Чекоутримувач - особа (юридична або фізична), на користь якої виданий чек, платник - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця.

Чек оплачується банком за рахунок коштів чекодавця, а саме: або за рахунок коштів, що знаходяться на рахунку чекодавця, або за рахунок коштів, депонованих чекодавцем на окремому рахунку. У вітчизняній банківській практиці переважно використовується варіант з попереднім депонуванням коштів. Депозит створиться на підставі поданих підприємством до банку заяви та платіжного доручення про списання відповідної суми з його розрахункового рахунку і зарахування се на окремий особовий рахунок у банку "Розрахункові чеки". Депонування коштів може проводитися також за рахунок позики банку.

При подальшому документообіг власник чекової книжки (чекодавець) при придбанні товарів, робіт, послуг на підставі рахунку постачальника виписує розрахунковий чек і вручає його постачальнику. Постачальник (чекодержатель) пред'являє отриманий чек у свій банк на інкасо для стягнення платежу. Банк чекодержателя (інкасуючий банк) пересилає вказаний чек в банк-платник. Банк-платник зобов'язаний упевнитися в достовірності чека, а також у тому, що пред'явник чека є уповноваженим з нього обличчям. Збитки, що виникли внаслідок оплати підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на банк-платник або на чекодавця в залежності від того, з чиєї вини вони були завдані. Після перевірки справжності чека банк-платник списує суму платежу з рахунку "Розрахункові чеки" і через систему міжбанківських розрахунків пересилає її в банк постачальника для зарахування на розрахунковий рахунок постачальника.

Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування)

Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів здійснюються із застосуванням платіжних вимог. Платіжна вимога є розрахунковий документ, що містить вимогу кредитора до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк. Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за вже поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених в основному договорі. Одержувачем коштів може бути банк, у тому числі банк платника.

На переказ грошових коштів на вимогу одержувача потрібне отримання акцепту (згоди) платника. Акцепт може бути даний заздалегідь або після отримання відповідної вимоги.

Заздалегідь даний акцепт платника може бути передбачений у договорі між банком платника та платником і (або) дан у вигляді окремого повідомлення або документа, у тому числі заяви про заздалегідь даному акцепт, складеного платником в електронному вигляді або на паперовому носії, із зазначенням суми акцепту або порядку її визначення, відомостей про одержувача коштів, що має право пред'являти розпорядження до банківського рахунку платника, про зобов'язання платника і основному договорі. Заздалегідь даний акцепт повинен бути даний до пред'явлення розпорядження отримувача коштів і може бути дана у відношенні одного або декількох банківських рахунків платника, одного або декількох одержувачів коштів, одного або декількох розпоряджень отримувача коштів. При позитивному результаті контролю банку наявності заздалегідь даного акцепту платника банк платника проводить контроль достатності грошових коштів на банківському рахунку платника і оплачує платіжна вимога.

Якщо акцепт не була дана заздалегідь, то обслуговуючий платника банк повинен передати йому надійшло вимога про платіж для акцепту не пізніше наступного робочого дня. Платник повинен дати акцепт протягом п'яти робочих днів, якщо коротший строк не передбачений договором.

День надходження до банку платіжної вимоги до уваги дати не приймається. Наприклад, платіжна вимога надійшла в банк платника 12 березня із зазначенням "Термін акцепту - п'ять робочих днів". 15 і 16 березня - вихідні дні. При даному умови дні, встановлені для акцепту, - 13, 14, 17, 18 і 19 березня. Кінцевий термін платежу - 20 березня.

Свою згоду на оплату платіжної вимоги платник повинен дати у формі заяви про акцепт, складеного платником в електронному вигляді або на паперовому носії, із зазначенням номера, дати, суми розпорядження одержувача коштів, суми акцепту, реквізитів платника, одержувача коштів, банку платника, банку одержувача засобів. При надходженні заяви про акцепт банк платника не пізніше наступного робочого дня має сплатити платіжна вимога одержувача платежу, провівши дебетову проводку по розрахунковому рахунку платника.

Якщо платник не згоден оплатити платіжну вимогу, то він повинен також в електронному вигляді або на паперовому носії представити у виконуючий банк заяву про відмову від акцепту із зазначенням підстави для відмови та посиланням па відповідний пункт договору, яким цей мотив відмови передбачений.

При неотриманні від платника в дні, встановлені для акцепту, ні заяви про акцепт платіжного вимоги, ні заяви про відмову, банк платника розцінює платіжна вимога як неакцептованного і направляє відправнику вимоги повідомлення в електронному вигляді або па паперовому носії про відмову від акцепту платника або про неотримання акцепту платника із зазначенням дати і проставленням на повідомленні на паперовому носії штампа банку та підпису уповноваженої особи банку не пізніше робочого дня, наступного за днем відмови від акцепту платника, або робочого дня, не пізніше якого повинен бути отриманий акцепт платника.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО РОЗРАХУНКАХ
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА СТРАХУВАННЯ)
Розрахунок позацентрово-стиснутих бетонних елементів за граничними зусиллям
Розрахунок параметрів мережного графа
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування)
Співвідношення понять "розрахунки", "платіжні послуги", "перекази грошових коштів"
Загальні положення про перекази грошових коштів (безготівкові розрахунки)
Національна платіжна система і здійснення переказів грошових коштів кредитними організаціями
Особливості переказів грошових коштів (безготівкових розрахунків) за участю фізичних осіб
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук