Навігація
Головна
Первинний і вторинний ринок цінних паперів: розміщення та обіг цінних...Взаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів...Первинний і вторинний ринок цінних паперів: розміщення та обіг цінних...Збір первинних данихБанки як організатори випуску і первинного розміщення цінних паперів...
ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИРеєстрація звернень громадянПраво на звернення (скарга, заява, клопотання)РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ЗАЯВ, СКАРГ ТА ІНШИХ ЗВЕРНЕНЬ В ОРГАНАХ...Інформування громадян про порядок розгляду звернень
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Первинне розміщення

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На цьому етапі відбувається організація процесу допуску до розміщення на біржі (у разі біржового розміщення), підготовка торгів і безпосередню участь у розміщенні, укладання угод з інвесторами, підготовка необхідних документів для державної реєстрації звіту про випуск цінних паперів.

На даному етапі банк надає комплекс послуг з розміщення та обігу цінних паперів емітента, який включає наступні операції: укладання угод та проведення розрахунків, зберігання та облік прав на цінні папери; виплату процентів (дивідендів) і погашення облігацій чи конвертацію цінних паперів. Для надання даних послуг банк підписує відповідні договори з організаціями, які будуть забезпечувати і обслуговувати розміщення та обіг цінних паперів: з біржею, депозитарієм, платіжним агентом та ін.

До моменту розміщення банк-організатор проводить маркетингову кампанію по майбутньому випуску цінних паперів, що включає презентації, зустрічі з пресою, а також просування в мережі Інтернет, включаючи інтернет-конференцію. Масштабність маркетингової кампанії залежить від обсягу випуску цінних паперів, ступеня популярності емітента на ринку, його орієнтації на ті чи інші категорії інвесторів і ряду інших чинників.

Розміщення починається не раніше ніж через два тижні після розкриття інформації про державну реєстрацію випуску цінних паперів та забезпечення всім потенційним набувачам можливості доступу до інформації про нього.

Після розміщення цінних паперів інвестиційний банк надає емітенту звіт про хід розміщення і виконання зобов'язань андеррайтера, а також допомагає у підготовці звіту про підсумки випуску і його реєстрації в органі, що реєструє. Інвестиційний банк спільно з емітентом публікують повідомлення в пресі про завершення розміщення випуску цінних паперів із зазначенням учасників синдикату в порядку зниження обсягу передплати.

Вторинне звернення

Воно включає виконання функцій маркет-мейкера [1] протягом обумовленого терміну, аналітичну і дослідницьку підтримку (контроль динаміки курсу цінного паперу і факторів, що на нього впливають, аналіз фінансового стану емітента), організацію процесу погашення позики (у разі випуску облігацій).

Емітент зацікавлений не тільки в успішному розміщенні своїх цінних паперів, а й у формуванні позитивної кредитної історії, а також у зниженні вартості подальших запозичень, що неможливо без створення ліквідного вторинного ринку. Для підтримки його ліквідності емітент укладає договір з інвестиційним банком про надання послуг маркет-мейкера. Як правило, в його ролі виступає банк - організатор випуску, однак може бути зроблений вибір і на користь одного з учасників емісійного синдикату. За цим договором маркет-мейкер зобов'язується виставляти двосторонні котирування з цінних паперів даного випуску з встановленим спредом [2]. У договорі також встановлюється його гранична величина. Договір про надання послуг маркет-мейкера діє протягом певного періоду, як правило одного року.[2]

Після того як цінні папери розміщені і зареєстровано звіт про підсумки випуску, емітент спільно з інвестиційним банком готує документи для їх допуску до обігу на біржі. На даному етапі інвестиційний банк допомагає емітенту у підготовці документів та укладанні договорів з розрахунковою організацією, депозитарієм, кліринговим відділом біржі, а також вирішує технічні питання з відділом організації торгів цінними паперами біржі.

Організатор випуску може закріпити за собою функцію платіжного агента з цінних паперів, уклавши відповідний договір з емітентом. Як платіжний агент банк за рахунок і за дорученням емітента здійснює виплату на користь власників облігацій накопиченого купонного доходу і номінальної вартості облігацій при їх погашенні в дати, які визначаються відповідно до умов рішення про випуск та проспекту облігацій.

Якщо умови випуску припускають оферту на достроковий викуп облігацій, організатор може бути призначений емітентом агентом по виконанню оферти. З цією метою проводяться звірка списку власників облігацій, які заявили про намір пред'явити їх до оферти, та висновки саме з цими особами угод купівлі облігацій на дату виконання оферти . Чіткість роботи механізму оферт позитивно впливає на ліквідність облігацій і як наслідок - на інвестиційну привабливість емітента.

Крім того, інвестиційний банк, який організував випуск цінних паперів свого клієнта, як правило, здійснює дослідницьку підтримку емітента. Спеціалізований підрозділ банку займається підготовкою інформаційних та аналітичних матеріалів за зверненням випущених цінних паперів і поточної діяльності емітента у формі коротких аналітичних записок та оглядів, а також проводить моніторинг його фінансового стану на підставі наданої фінансової інформації.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таким чином, в процесі андеррайтингу інвестиційний банк здійснює безліч функцій, починаючи з розробки умов випуску та закінчуючи підтриманням вторинного ринку випущених цінних паперів, що характеризує його діяльність як посередника, що спеціалізується на виведенні підприємств різних секторів економіки на ринок цінних паперів з урахуванням потреби емітента та інтересів інвесторів.

Доходи банку за організацію випуску та обігу корпоративних цінних паперів включають в себе винагороди за організацію випуску та його обслуговування.

Витрати на організацію випуску, наприклад, при розміщенні корпоративних облігацій на Московській біржі включають в себе:

• винагорода за організацію випуску уповноважених агентів емітента з організації позики і розміщення (організатор випуску та синдикат андеррайтерів) - 0,25-1% номінальної вартості випуску;

• комісійну винагороду біржі, яка розраховується від номінальної вартості позики: допуск до розміщення на ММВБ - 0,005-0,01%, але не більше 300 тис. Руб .; винагороду уповноваженого депозитарію (Національний розрахунковий депозитарій) за зберігання сертифіката - 0,01-0,04%;

• винагорода за обслуговування випуску: маркет-мейкера за підтримку вторинного ринку облігацій емітента - нс більш 50000 руб. в місяць; банку - платіжного агента і агента по виконанню оферти - відповідно до умов договору;

• інші витрати: витрати на маркетингові заходи (проведення презентацій, рекламна і піар-підтримка в ЗМІ) - порядку 300-600 тис. Руб .; нотаріальне оформлення документів - близько 50 тис. руб.

Реальна сума витрат залежить від особливостей конкретного випуску й значною мірою від домовленостей між його організатором і клієнтом, але в середньому сума витрат може скласти 0,5-1,25% номінальної вартості позики. В даний час спостерігається тенденція до зниження розмірів винагороди інвестиційного банку за послуги з організації випуску. Зменшення витрат відбувається, головним чином, внаслідок зростання обсягів емісій.

У Росії андеррайтинг стає все більш популярним і розглядається як перспективний напрямок бізнесу багатьма банками. Процеси розвитку андеррайтингу і внутрішнього ринку цінних паперів взаємозумовлені, оскільки саме за рахунок андеррайтерів відбувається первинне розміщення цінних паперів емітента серед інвесторів. У свою чергу, збільшення попиту на послуги з організації та розміщення облігаційних позик з боку корпоративних емітентів, а також попиту інвесторів на появу нових фінансових інструментів в сегменті ринку облігацій забезпечили розвиток андеррайтингу.

Сприятливі умови для розвитку андеррайтингу створює вдосконалення законодавчої та нормативної бази, що регулює професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Нові Стандарти емісії цінних паперів усунули обмеження на придбання цінних паперів в ході їх розміщення професійними учасниками ринку цінних паперів, що надають емітенту дані послуги. У раніше діяли стандартах існувала норма, що обмежує купівлю цінних паперів андеррайтером, - 25% обсягу випуску. Тепер же андеррайтер зможе купувати папери клієнта в необмеженій кількості, лише вказуючи інформацію про плановане обсязі придбання в рішенні про випуск цінних паперів та їх проспекті.

Нові стандарти виключили і існувало раніше вимога про залучення фінансових консультантів з контролю за розміщенням цінних паперів і розкриття інформації у ході їх емісії. Згідно раніше діючим нормативам ФСФР Росії проспект цінних паперів в обов'язковому порядку повинен був завірятися фінансовим консультантом, який підтверджував достовірність міститься в ньому інформації. Однак найчастіше його залучення носило лише формальний характер, але помітно збільшувало витрати емітента на організацію емісії. Згідно з новими правилами останній вправі самостійно вирішувати питання про притягнення фінансового консультанта в процесі підготовки випуску цінних паперів до розміщення.

Нові стандарти вводять правило про затвердження звіту про підсумки випуску цінних паперів особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу емітента (голова правління або президент компанії), що дозволяє скоротити часовий розрив між первинним розміщенням і початком вторинного обігу. Раніше затвердження такого звіту належало виключно до компетенції ради директорів і могло зайняти досить багато часу, збільшуючи проміжок часу між первинним розміщенням і початком вторинного обігу на кілька тижнів, протягом яких цінні папери були фактично заморожені. Однак і за новими стандартами часовий розрив залишається досить значним, оскільки до початку вторинного обігу необхідно зареєструвати звіт про підсумки випуску в ФСФР Росії.

  • [1] Статус маркет-мейкера на різних біржах визначений по-різному. Це може бути просто андеррайтер, який у своїх інтересах (матеріальних та іміджевих) виступає продавцем і покупцем цінних паперів від свого імені і за свій рахунок (або за рахунок і за дорученням своїх клієнтів).
  • [2] Спред - різниця між ціною купівлі та ціною продажу цінних паперів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Первинний і вторинний ринок цінних паперів: розміщення та обіг цінних паперів
Взаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів продуктивних сил
Первинний і вторинний ринок цінних паперів: розміщення та обіг цінних паперів
Збір первинних даних
Банки як організатори випуску і первинного розміщення цінних паперів підприємств (андеррайтери)
ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИ
Реєстрація звернень громадян
Право на звернення (скарга, заява, клопотання)
РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ЗАЯВ, СКАРГ ТА ІНШИХ ЗВЕРНЕНЬ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Інформування громадян про порядок розгляду звернень
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук