Навігація
Головна
Організація і укладення оборудки з використанням заставного...НОВІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ І КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙДовгострокове банківське кредитування реальних інвестицій корпораційАКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИПорядок банківського кредитування організацій нефінансового сектора
Порядок відбору інвестиційних та інших проектів для реалізації на...Перспективи інвестиційного банкінгуІнвестиційний характер довгострокового кредитуванняОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (інвестиційний...Ринок інвестиційних ресурсів
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа. Організація діяльності комерційного банку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

У результаті вивчення глави 9 бакалавр повинен:

знати

• основні види інвестиційної банківської діяльності;

• інвестиційні кредитні продукти комерційних банків і основні умови їх придбання;

• економічний зміст і специфіку оформлення в банках іпотечних кредитів різного виду, синдикованого кредиту і кредит-оренди (лізингу);

• технологію проектного фінансування інвестиційних проектів;

вміти

• вибирати найбільш прийнятні для конкретного клієнта джерела фінансування інвестиційного проекту;

• підбирати банки-партнери для участі у синдикованому кредитуванні великого позичальника;

володіти

• навичками оцінки інвестиційної кредитоспроможності клієнтів-позичальників, ефективності інвестиційного проекту.

Кредитування інвестицій як елемент інвестиційного банкінгу

Кредитування інвестицій є самостійним напрямком інвестиційного банкінгу. У роботі банків з організації прямого кредитування вкладень основне місце займає оцінка ефективності інвестиційних проектів та інвестиційної кредитоспроможності позичальників, отже, за своїм змістом вона схожа з роботою з організації випуску облігаційних позик для клієнтів, в якій також упор робиться на такий же аналіз. Співвідношення між цими двома напрямками інвестиційного банкінгу визначається прийнятою в країні моделлю корпоративного управління і структурою фінансового ринку.

Система корпоративного управління і контролю в кожній країні має індивідуальні особливості, єдиної її моделі не існує. Але традиційно їх різноманітність розділяється на два основних типи: модель, засновану на зовнішньому контролі і тиску на менеджерів з боку фінансових ринків (так звана ринкова модель), і модель, в якій переважну роль грає внутрішній контроль з боку акціонерів компанії та інших зацікавлених осіб, у тому числі кредиторів, за діяльністю її менеджерів (так звана банківська модель). У системах другого типу кредитори відіграють помітнішу роль, ніж в системах першого, і мають певні повноваження для здійснення контролю за діяльністю компаній- позичальників.

Закріплена на правовому рівні національна модель корпоративного управління визначає специфіку взаємодії між фінансовими інститутами, зокрема банками, і нефінансовими організаціями і має суттєвий вплив на структуру зовнішнього фінансування компаній, і в першу чергу на частку банківського кредиту і фінансових ринків у фінансуванні інвестицій. Саме національна модель корпоративного управління визначає роль банків у системі фінансування і контролю компаній, вона робить істотний вплив як на внутрішньобанківські системи управління ризиками, так і на обслуговуючу банки інфраструктуру - рейтингові агентства, незалежних оцінювачів, фінансових консультантів та ін.

Між національною моделлю корпоративного управління і типом фінансової системи існує досить певна залежність. Моделі, заснованої на зовнішньому контролі, відповідає ринковий тип фінансової системи з домінуванням інструментів ринків капіталів (акцій, облігацій) в джерелах фінансування компаній. Інвестиційна діяльність банків у цьому випадку здійснюється у формі андеррайтингу і посередництва на вторинному ринку. Найбільш потужні інвестиційні банки сформувалися саме в тих країнах, де давно панує ринкова модель корпоративного управління, наприклад в США. При банківської моделі корпоративного управління у фінансовій системі домінують великі універсальні банки, основним напрямком інвестиційної банківської діяльності є довгострокове банківське кредитування інвестиційних проектів. Довгостроковість і стійкість відносин компаній з банками дозволяє вирішувати проблеми, пов'язані з неповною інформованістю кредиторів про дії позичальників, і на цій основі знижувати ризики невиконання контрактних зобов'язань.

Зарубіжна практика показує, що фінансові системи, в яких домінуючі позиції займають великі універсальні банки, сприяють довгостроковим відносинам між економічними агентами, створюють умови для ефективної реструктуризації заборгованості підприємств і довгострокового банківського кредитування інвестицій. Це особливо важливо для країн з перехідною економікою, оскільки основною проблемою в них є здійснення прямого корпоративного контролю при наявності стабільного джерела фінансування в базових галузях економіки. Фінансові системи банківського типу в силу активної участі банківських структур в управлінні і кредитуванні реального сектора економіки створюють кращі умови для реалізації так званих соціально значущих проектів, тобто проектів, мета яких не полягає в максимізації доходу в короткостроковому періоді.

Разом з тим сказане не означає відмови від розвитку фінансових ринків як ефективних механізмів "переливу" капіталу. Безумовно, масштабні і ліквідні фінансові ринки забезпечують підвищення динамізму економічної системи, зростання конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку. З розвитком і зміцненням фінансових ринків формується і диверсифікується інвестиційний банкінг, який включає комплекс послуг корпоративного фінансування: організацію нових випусків цінних паперів, у тому числі їх оцінку, андеррайтинг, продаж інвесторам; структурування та супровід угод по злиттю компаній; фінансове консультування; синдиковане кредитування та ін. Однак до тих пір поки національний фінансовий ринок не досягне досить високого рівня, а більшість організацій не стане фінансово стійкими, транспарентними, у джерелах фінансування інвестицій збережеться провідна роль довгострокових банківських кредитів, особливо в галузях, орієнтованих на внутрішній ринок, і в секторі малих і середніх підприємств. У Росії на даному етапі стоїть завдання найбільш повно використовувати потенціал банків як власників великих інвестиційних ресурсів, що володіють необхідною інформацією і кваліфікованими кадрами для оцінки та управління ризиками інвестиційних проектів.

Інвестиційний проект - організаційно-економічна система рішень, створювана для реалізації ефективного вкладення фінансового капіталу в підприємство з метою досягнення ним поставлених цілей. Форми і зміст проектів можуть бути різноманітними: від плану будівництва нового підприємства до придбання нерухомого майна.

Зважаючи на це у напрямку вкладень розрізняються проекти, пов'язані:

• із заміною обладнання (зношеного або застарілого);

• розширенням виробництва випускається;

• будівництвом нового підприємства;

• випуском нової продукції або освоєнням нових ринків;

• збільшенням безпеки виробництва або захистом навколишнього середовища;

• іншими інвестиціями (спорудженням офісних будівель, облаштуванням місць паркування автомобілів тощо).

По терміну здійснення виділяють коротко-, середньо- і довгострокові проекти.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організація і укладення оборудки з використанням заставного кредитування
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ І КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Довгострокове банківське кредитування реальних інвестицій корпорацій
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
Порядок банківського кредитування організацій нефінансового сектора
Порядок відбору інвестиційних та інших проектів для реалізації на умовах заставного кредитування
Перспективи інвестиційного банкінгу
Інвестиційний характер довгострокового кредитування
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (інвестиційний банкінг)
Ринок інвестиційних ресурсів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук