Навігація
Головна
Умови платежу контрактуУмови платежуОсобливі (інші) умови контрактуПредмет контракту. Базисні умови поставокПопередні умови укладення зовнішньоторговельного контрактуВалютно-фінансові та платіжні умови контрактуВиди та умови зовнішньоторговельних контрактівФінансові умови контрактуУмови контракту купівлі-продажуВалютно-фінансові умови зовнішньоторговельного контракту
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоекономічна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ціна і загальна сума контракту, умови платежів

У зовнішньоторговельній діяльності є ряд особливостей у визначенні контрактних цін у порівнянні з розрахунком внутрішніх цін на товари підприємств і організацій. Є також і специфіка в класифікації цін і використанні спеціальної термінології, застосовуваної при розрахунку цін на експортні або імпортні товари.

Ціна товару - це кількість грошових одиниць певної валютної системи, яке має сплатити покупець продавцю в зазначеної в контракті валюті за погоджену одиницю виміру товару і прийняті базисні умови поставок.

Для встановлення ціни товару в контракті купівлі-продажу визначаються: одиниця виміру, за яку встановлюється ціна, базис ціни, валюта ціни, спосіб фіксації цін і їх рівень.

На вибір одиниці виміру товару для встановлення ціни впливає характер товару і сформована практика торгівлі ім. Ціна на машини й устаткування може бути встановлена за одну штуку чи певне число одиниць.

При поставках товару з різною якістю ціна встановлюється за одиницю товару кожного виду, сорту, типу, марки індивідуально, для чого найчастіше використовуються специфікації. Якщо в основу ціни покладена одиниця, необхідно уточнити характер ваги (брутто, нетто) або обумовити включення у ціну вартості тари і упаковки.

Ціна, яка визначається в контракті, може бути виражена у валюті країни експортера, імпортера чи валюті третьої країни. При цьому для експортера приваблива стійка валюта, а для імпортера представляє інтерес знецінюється валюта.

Залежно від способу фіксації виділяються такі види цін: тверда, рухлива, з подальшою фіксацією, ковзна.

Тверді ціни застосовуються в угодах з різними термінами поставки, але найчастіше при поставках протягом короткого часу. При цьому ціни після узгодження не змінюються в ході виконання контракту. Для встановлення рухомої ціни в контракт слід внести застереження, що передбачає облік підвищення або зниження ціни на ринку до моменту виконання контракту. Відповідно відбувається і зміна контрактної ціни.

Є три види застережень:

1. Застереження "hausse" (підвищення) означає, що будь-яке підвищення ринкової ціни веде до підвищення контрактної ціпи.

2. Застереження "baisse" (пониження) означає, що будь пониження ринкової ціни веде до зниження контрактної ціни, а будь-яке підвищення до уваги не береться.

3. Обмовка "hausse-baisse" означає зміну контрактної ціни в залежності від відповідної зміни ринкової ціни.

Встановлена в контракті ціна за проданий товар не повинна бути нижче певного ліміту в складеному і затвердженому керівництвом організації документі "Обгрунтування ціни", а при закупівлі - вище ліміту, визначеного у документі "Конкурентний лист".

Ціни з наступною фіксацією встановлюються в призначені договорами строки на основі узгоджених джерел: біржових котирувань, публікації в спеціальних довідниках і журналах, а також ціни, реально складається на світовому ринку і обчисленої за достовірними конкурентними матеріалами.

Змінна ціна застосовується в контрактах із тривалими термінами поставок, протягом яких економічні умови виробництва істотно змінюються.

Змінна ціна складається з двох частин: базової, що встановлюється на дату пропозиції і підписання контракту, і змінної, що визначається на період виготовлення або поставки товарів.

Остаточну ціну можна розрахувати за формулою

де С1 - кінцева ціна; С0 - базова ціна; А - коефіцієнт гальмування, тобто неизменяемая частка у змінній частині ціни; його величина коливається від 0,1 до 0,2; В, D - відповідні частки, які займають у ціні окремі складові, наприклад, вартість матеріалів, вартість робочої сили; М1 і М0 - ціни на матеріали, використовувані для продукції, на періоди їх закупівлі відповідно постачальником і встановлення базової ціни; і Р 0 - індекси заробітної плати відповідно в момент виконання і підписання контракту; + ... - Означає можливість обліку та інших компонентів, що істотно впливають на ціну, наприклад паливо.

Сума всіх коефіцієнтів дорівнює одиниці (А + В + D). Міжнародна торгівля ведеться по складаним цінами на зовнішніх ринках під впливом попиту та пропозиції.

Має велике практичне значення для учасників міжнародної торгівлі приведення ціпи пропозиції до ціни майбутньої угоди.

Для цього здійснюється підбір конкурентних матеріалів з базисного ринку, на якому виробляється торгівля аналогічними товарами.

Попередні розрахунки цін виконуються на основі таких підходів:

• обґрунтування експортних або імпортних цін на базі достовірних конкурентних матеріалів з торгівлі аналогічним товаром;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

• складання конкурентного листа на основі розрахунку цін в табличній формі з внесенням кількох поправок на складання технічних характеристик, комерційних умов і конкурентних матеріалів;

• виконання складних розрахунків для визначення поправок на технічне зіставлення, транспортування, монтаж, технічне обслуговування.

У контракті може бути передбачено, що ковзання поширюється не на всю суму витрат виробництва, а тільки на певні їхні елементи.

Може бути передбачено ковзання ціни не на весь період дії контракту, а на більш короткий термін.

Орієнтиром при визначенні рівня ціни служать опубліковані та розрахункові ціни. До публікуються цінами відносяться, як правило, довідкові ціни, іноді - ціни фактичних угод, ціни пропозицій великих фірм.

Можливий облік для визначення ціни пропозицій великих фірм, які за своєю суттю близькі до рівня довідкових.

Розрахункові ціни постачальника використовуються в контрактах на нестандартне спеціальне обладнання при виготовленні його за індивідуальним замовленням. У зв'язку з тим, що з цілої низки властивостей, характером виконання, конструктивним особливостям таке обладнання не має аналогів, ціни на нього розраховуються постачальником для кожного конкретного замовлення в разовому порядку.

При уточненні контрактних цін на світовому ринку необхідно знати і використовувати такі види цін:

базисну, вихідну (basis price) - певну для основного сорту, найбільш відомої марки, серійної моделі. Вона може відповідати певному набору фізико-технічних або хімічних показників якостей, прийнятих за базисні. Контрагенти передбачають також допустимі відхилення від базисного якості й тому погоджують не тільки величину базисної ціни, але і розмір надбавок і знижок за підвищений або знижений якість, званих відповідно боніфікація і рефакція. В основу базисних покладені довідкові тапрейскурантні ціни. Вони зазвичай відображають загальний напрямок динаміки цін за попередній період, їх використовують при укладанні контрактів на строкову поставку невеликих партій товарів, а при встановленні більш стабільних торговельних зв'язків базисні ціни підлягають подальшому уторгованіе з урахуванням різних знижок або надбавок до них;

довідкову (published ptice) - публіковану в окремих періодичних виданнях (журнали, бюлетені, газети), прейскурантах, каталогах, видаваних агентствами, великими компаніями. Обчислюється як усереднена за фактичними угодами за певний термін з урахуванням експертних оцінок. Використовується як орієнтир для укладання угод;

номінальну (nominal price) - умовну, обумовлену за відсутності інформації про реальні угоди на підставі оцінок та відомостей про неуторгованних пропозиціях продавців або запитів покупців в центрах біржової торгівлі;

біржову, або біржову котирування - це ціна на товари, діюча на біржах. Біржі публікують котирування на початок і кінець ранкового та вечірнього біржового торгу, котирування продавців і покупців товарів, котирування на товари з негайною поставкою (спот) і з відстрочкою поставки (форвард). Розраховуються і публікуються середні та інші котирування на біржах щодня. Публікації на біржі є підставою для встановлення цін на аналогічні товари у зовнішній торгівлі;

закупівельну - вид оптових цін, використовуваних для закупівлі сільськогосподарської продукції у державних, кооперативних і приватних сільськогосподарських підприємств;

проектну - вид цін, що використовуються в торгівлі готовими виробами, машинами та обладнанням. Ці ціни відносяться до довідкових цінами, близькими до цін виробника, публікуються час від часу експортером;

монопольну - вид ринкових цін товарів у міжнародній торгівлі, призначених для отримання максимально можливого прибутку. В даний час відбувається скорочення частки монопольних цін в міжнародній торгівлі у зв'язку з появою нових видів продукції, що загострює конкурентну боротьбу між компаніями різних галузей. У підсумку звужується сфера поширення монопольних цін. Велике значення має боротьба країн, що розвиваються проти монопольно низьких цін на реалізоване ними на світовому ринку сировину і продовольство;

нетто - представляють собою чисті ціни товару на місці купівлі-продажу без знижок і надбавок, обумовлених вибором тих чи інших базисних умов контракту, наявністю субсидій тощо Для покупця ця ціна є сумою, витраченою на закупівлю товару, для продавця - его виручка від продажу товару за вирахуванням витрат, понесених у зв'язку із здійсненням операції;

оптову - характеризує ціну на товар при продажу її великими партіями різним організаціям, у тому числі і посередницьким, оптовим торговельним компаніям. На зовнішньому ринку в торгівлі переважають операції, здійснювані за експортними оптовими цінами, величина яких нижче внутрішніх оптових цін;

фактурну (invoice price) - вказується в рахунку (ін-Войс, фактурі на поставлений товар). Залежно від базису поставки фактурна ціна може включати витрати з перевезення товару, вантажно-розвантажувальних робіт, страхуванню, оплаті експортного мита, різні збори;

купівельну - це грошова сума покупки товару на ринку, за якою здійснюються угоди купівлі продажу товарів. Дана ціна відображає інтереси покупця, прагнучого придбати товар дешевше на конкретному ринку і в даний момент, що необхідно враховувати і при ознайомленні з інформацією про ціни;

ціну продавця - ціну, запитувану продавцем, або фактичну суму цін від реалізації товару на ринку, за якими здійснюється операція купівлі-продажу в умовах перевищення попиту над пропозицією. Ці ціни відображають економічні інтереси продавця, прагнучого продати товар дорожче;

цільову (орієнтовна) (quide price) - використовується в країнах, що мають спільний ринок, для визначення податку на ту чи іншу продукцію з метою здійснення єдиної сільськогосподарської політики цієї групи країн;

ціну виробника - ціну, визначену підприємством-виробником продукції на стадії початку виробництва і зорієнтовану на витрати з виробництва та реалізації. Вона відповідає цінам каталогів, проспектів, прейскурантів;

роздрібну - ціну продажу товарів чи поштучно, або дрібними партіями індивідуальним споживачам. Вона включає витрати виробництва та обігу, прибуток підприємства, податки (у тому числі акцизи, податок на додану вартість тощо) і складається з урахуванням ситуації на ринку, оцінки товару конкретним споживачем. Роздрібні ціни зазвичай вище оптових, так як включають витрати роздрібній торговельній мережі, ті чи інші прямі і непрямі податки;

• "заспокійлива" (charm price) - встановлюється продавцем трохи нижче звичної "круглої" величини (наприклад, 990 руб. Замість 1000 руб.) Як психологічний прийом, використовуваний у роздрібній торгівлі для залучення покупців;

контракту, або фактичної операції - ціну купівлі-продажу продукції на внутрішньому або зовнішньому ринку, фиксируемую сторонами в контракті. За економічним змістом вона відповідає ціні споживання, відображає конкретні умови реалізації товарів. Зазвичай ця ціна є комерційною таємницею. Якщо відомості про укладені контракти і публікуються в економічних і галузевих виданнях, то в ній відбиваються далеко нс всі умови угоди. Досить важко отримати зіставну інформацію про ціни на машини й устаткування. Інформація про них малодоступна, нерегулярна і відносна. Тим більше що техніко-економічні параметри машин і устаткування схильні до частих змін;

розрахункову внутрифирменную (transfer price) - називається інакше трансфертної, застосовується при розрахунках за постачання між материнською і дочірніми компаніями, закордонними філіями між собою. Ціна по внутріфірмових поставкам, як правило, істотно відрізняється від створених на вільному ринку, вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню;

світові - це сукупність цін, наявних на світових ринках. Вони характеризуються множинністю чи відмінностями цін на однакові товари на одному і тим більше на різних ринках відповідної продукції. Різниця їх залежить від часу, місця, умов реалізації товару, умов контракту. Під світовими цінами розуміються ціни великих систематичних і стійких експортних або імпортних операцій, що здійснюються на звичайних комерційних умовах за готівку в певних центрах міжнародної торгівлі відомими експортерами та імпортерами відповідної продукції.

Безпосередній вплив на світові ціни надають зростання державного регулювання, протекціоністські заходи у зовнішній торгівлі, різного роду кількісні обмеження, мита, що перешкоджають вирівнюванню цін на світових ринках. Також діють і різні внутрішні податки, особливо непрямі, які набагато підвищують внутрішні ціни в порівнянні зі світовими.

Держава з метою збільшення експорту виплачує експортні премії та здійснює інші форми субсидування експорту, що призводить до штучного заниження зовнішньоторговельних цін на окремі товари. Отримали в післявоєнні роки широке поширення державні позики та субсидії також впливають на зовнішньоторговельні ціни, оскільки при поставках товарів в рахунок позик країни кредитори завищують ціни.

Велике значення при визначенні контрактної ціни мають різного роду знижки з ціни, яких у практиці міжнародної торгівлі налічується не менше сорока. Найбільше застосування мають викладені нижче види знижок.

Загальна (проста) знижка надається з прейскурантної або зі довідкової ціни товару. Вона може знаходитися в інтервалі від 20 до 40%. Ці знижки часто застосовуються при укладанні угод на машини й устаткування.

Бонусна знижка (за обсяг обороту) зазвичай дається постійним покупцям на основі спеціальної домовленості. При цьому в контракті встановлюється шкала знижок пропорційно досягнутого обороту протягом певного терміну і порядок виплати сум на базі цих знижок. Бонусна знижка може становити 15-20% обороту па машини й устаткування.

Прогресивна знижка (за кількість) дається покупцеві в разі купівлі визначеного сторонами зростаючого обсягу товарної маси.

Постачальники-експортери надають своїм постійним посередникам дилерські знижки при продажі автомобілів, тракторів, устаткування в середньому в обсязі 15-20% роздрібної ціни, але може досягати і 30%.

Експортери можуть надавати спеціальні знижки привілейованим імпортерам, у замовленнях яких вони відчувають велику зацікавленість і які є їх постійними клієнтами. Вони складають 5-8%.

Постачальник може надати також експортні знижки для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції на зовнішньому ринку.

Можливо також надання прихованих знижок імпортеру при зниженні відсотків за кредит, надання безкоштовних послуг та надання безкоштовних зразків.

При продажу автомобілів, електроустаткування, транспортних засобів застосовується знижка за повернення раніше купленого товару у фірми в розмірі 25-30% прейскурантної ціни.

Тимчасові знижки застосовуються в основному в торгівлі продукцією масового попиту, що має сезонний характер.

Закриті знижки надаються на продукцію, що утворюється в замкнутих економічних одиницях, наприклад, у внутрішньофірмових поставках або у внутрішній торгівлі міжнародних замкнутих угруповань, а також на товари, що поставляються за спеціальним міжурядовим угодам.

Кількісні знижки змінюються залежно від величини або серійності замовлення. При поставках товарів масового попиту розмір їх відносно невеликий, а для товарів, вироблених малими серіями або за індивідуальними замовленнями, знижка на кількість має велике значення, оскільки збільшення серії веде до скорочення витрат виробництва. За окремими контрактами знижки на кількість становлять до 15%.

Знижки "сконто" надаються за оплату готівкою або за дострокове здійснення платежів в порівнянні з контрактом. Можуть досягати 3-5% вартості угоди.

У міжнародній торгівлі цінові знижки широко поширені. Їх загальний рівень може досягати 50% від загальної вартості спочатку оголошених прейскурантних цін, а по окремих товарах - ще вище.

Після узгодження контрактної ціни і обсягу продукції, що поставляється розраховується загальна сума контракту.

Для уточнення умови платежу в контракті визначаються: валюта, термін, спосіб платежу і форма розрахунків. Можливе використання валюти країни експортера, країни імпортера або валюти третьої країни. Може бути в контракті передбачено право імпортера зробити оплату на свій розсуд у будь-якій валюті.

Валюта платежу може не збігатися з валютою ціни товару. У цьому випадку в контракті вказується, курс якого грошового ринку (експортера або імпортера) буде використаний для оплати.

У контракті сторони фіксують терміни платежу, але якщо вони не встановлені, то з урахуванням умов поставки платіж здійснюється або через певна кількість днів після повідомлення продавцем покупця про те, що товар наданий у його розпорядження; або через певна кількість днів після повідомлення продавцем покупця про відправку товару (відповідно до звичаїв, викладеними в Інкотермс).

До основних способів платежу відносяться готівковий розрахунок, платіж з авансом і платіж в кредит. Можливо і поєднання цих способів платежу. До основних форм міжнародних розрахунків відносяться наступні: документарний акредитив, інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок, аванс, вексель, чек.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Умови платежу контракту
Умови платежу
Особливі (інші) умови контракту
Предмет контракту. Базисні умови поставок
Попередні умови укладення зовнішньоторговельного контракту
Валютно-фінансові та платіжні умови контракту
Види та умови зовнішньоторговельних контрактів
Фінансові умови контракту
Умови контракту купівлі-продажу
Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельного контракту
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук