Навігація
Головна
Форс-мажор (обставини непереборної сили)Обмовка щодо дії обставин непереборної сили (форс-мажор)Форс мажорФорс мажорФорс мажорФорс мажорШтрафні санкції стосовно платника податків при здійсненні...Обчислення ПДВ із сум штрафних санкційВИРІШЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ СУПЕРЕЧОК В ПОРЯДКУ АРБІТРАЖУ І ПОСЕРЕДНИЦТВОСанкції в міжнародному праві
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоекономічна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Штрафні санкції, форс-мажор, претензії, арбітраж

При виконанні контракту експортер допускає прострочення в поставках товару, несвоєчасне повідомлення, некомплектні поставки та інші порушення. З метою компенсації втрат імпортерів в контрактах передбачають стягнення штрафів, збільшуються в залежності від тривалості прострочень. Максимальний розмір штрафу становить 8-10% від вартості не взятих у строк товарів. Поряд зі штрафами стягуються і збитки за упущену вигоду, при цьому експортер не звільняється від виконання зобов'язань по поставках.

Закони багатьох країн з ринковою економікою, крім США і Великобританії, визнають право учасників зовнішньоекономічної діяльності на відшкодування конвенціональних штрафів. У цьому випадку за прострочення поставки експортер у відповідності з умовами контракту зобов'язаний сплатити неустойку (конвенціональний штраф), найчастіше він передбачається в тих випадках, коли імпортер оплачує товар повністю або частково авансом. Розмір конвенційного штрафу фіксується в контракті у вигляді відсотка від вартості не поставленого товару або у вигляді певної твердої суми.

Наприклад, у випадку прострочення в поставці товарів проти строків, встановлених контрактом, на експортера можна покласти виплату імпортеру штрафу в розмірі 0,5% вартості не поставленого вчасно товару за кожну розпочату тиждень протягом перших чотирьох тижнів прострочення і 1% за кожну розпочату подальшу тиждень. Загальна сума штрафу не повинна перевищувати 10% вартості не поставленого в строк товару.

Можна також передбачити, що якщо прострочення в поставці товару перевищить три місяці, імпортер вправі без звернення до арбітражу анулювати контракт повністю або частково без відшкодування експортеру будь-яких витрат або збитків, викликаних анулюванням контракту. У цьому випадку експортер зобов'язаний сплатити імпортеру штраф у розмірі 10% вартості не поставленого вчасно товару і негайно повернути йому всі суми, сплачені ним за цим контрактом, включаючи 12% річних.

У разі часткового анулювання можуть підлягати поверненню суми, сплачені імпортером за товар, поставка якого підпадає під таке анулювання.

Розмір конвенційного штрафу не підлягає зміні в арбітражному порядку. Конвенціональний штраф стягується шляхом утримання належних сум при оплаті рахунків експортера. Якщо імпортер з яких-небудь причин не утримає суму штрафу, експортер зобов'язується сплатити суму штрафу за першою вимогою імпортера. Але якщо експортер не сплачує штраф, незважаючи на попередження імпортера, останній має всі підстави для звернення в арбітраж.

У контракті може бути закладено право імпортерів відмовитися від їх виконання, якщо через прострочення втрачається комерційний інтерес до товару.

У свою чергу імпортери можуть створити труднощі для роботи експортера несвоєчасним наданням документації, затримкою відкриття акредитивів, запізненням з відрядженням спеціалістів тощо Тому в контракті треба передбачити санкції і до імпортера.

У контракті необхідно встановити відповідальність і її розміри за порушення (недотримання) інших взятих на себе сторонами зобов'язань:

• за продаж товару під іншою назвою або видом (10% плюс збитки);

• за реекспорт товару в треті країни ні безпосередньо, ні через третіх осіб без письмової згоди на те експортера, якщо така заборона записаний у контракті (10% плюс збитки);

• за порушення вимог контракту до якості, пакування, маркування - штраф у розмірі ...%;

• за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відвантаження - штраф у розмірі ...%;

• за відсутність на судні з товаром в порту прибуття всіх або якого-небудь з відвантажувальних передбачених у контракті документів - штраф ...% вартості партії вантажу за кожний день, починаючи з дати прибуття судна;

• за порушення умов контракту але оформлення документів - штраф з експортера ...%;

• за порушення порядку відвантаження, укладання і сепарації товару в трюмах судна - штраф ...%;

• за порушення терміну оплати штрафів - штраф у розмірі ...% від суми цієї вимоги за кожний день прострочення;

• за односторонню відмову від виконання контракту - штраф 10%;

• за простій транспортних засобів, що доставили товар, з вини імпортера - штраф у розмірі 30% від вартості товару плюс збитки.

Даний перелік далеко не повний для можливих порушень чи недотриманні умов договору купівлі- продажу і санкцій. Але і він показує всю серйозність прийнятих зобов'язань при підготовці й узгодженні тексту контракту. Для деяких підприємців нерідко несподіваним виявлялося, що за відсутності в контракті умов по якомусь питання пробіл контракту восполнялся за допомогою норм застосовуваного права, а в деяких випадках - і торговими звичаями.

Суттєвою перешкодою у виконанні контракту можуть виявитися обставини непереборної сили: пожежі, землетруси, епідемії, урагани, повені, страйки, урядові рішення, війни і т.п. Ці обставини називаються "форс-мажорними". Вони надають великі перешкоди виконанню контрактних зобов'язань. Звичайно в контракті встановлюється, що сторона, яка не має можливості виконати зобов'язання, інформує контрагента про настання "форс-мажору", а потім про його припинення та підтвердженні цієї обставини документально.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якщо "форс-мажор" діє тривалий термін, понад граничного, зазначеного в контракті, то сторони мають право анулювати взаємні зобов'язання.

Тривалість встановлюваного в контрактах терміну дії "форс-мажору" визначається з урахуванням терміну виконання договору, характеру товару, торгових звичаїв (наприклад, на швидкопсувні товари - не більше 15- 30 днів, на сировинні товари - три місяці, на обладнання 3-6 місяців ).

Контрактом встановлюється, що сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, повинна інформувати контрагента про настання "форс-мажору" і його припинення в межах суворо обмежених термінів та подати відповідні підтверджуючі документи, якими найчастіше служать свідоцтва (довідки, сертифікати) національних торговельних палат .

Претензіями називаються рекламації, що пред'являються імпортером до експортера у зв'язку з невідповідністю якості або кількості товару, що поставляється умовами контракту. Вони можуть пред'являтися тільки з таких питань, які були предметом приймання товару, виробленої відповідно до умов контракту. Сторони в контракті встановлюють порядок пред'явлення претензії; терміни їх заяви; права та обов'язки сторін у зв'язку з пред'явленням рекламацій; способи врегулювання рекламацій.

Претензії пред'являються в письмовій формі і містять найменування товару; його кількість і місце знаходження; підстава для рекламації із зазначенням, у зв'язку з якими саме недоліками може бути пред'явлена; конкретні вимоги імпортера щодо її врегулювання. До неї прикладаються всі необхідні доказові документи.

У контракті встановлюється термін відповіді на претензію після її отримання (наприклад, 10 або 30 днів), протягом яких експортер зобов'язаний розглянути претензію і повідомити покупця своє рішення. Інакше буде вважатися, що претензія не розглядається експортером і імпортер має право звернутися до арбітражу з віднесенням витрат на рахунок продавця.

У зв'язку з порядком заявлення претензій в контракт доцільно також включити додаткові застереження. Так, може бути зафіксовано, що заява претензії з якої-небудь партії товару не може служити підставою для відмови імпортера прийняти товар по рекламувати поставкам, так і за іншими поставкам в рахунок даного контракту. Також може бути обумовлено, що товар, за яким заявлена претензія, зберігається окремо в умовах, що запобігають погіршення його якості і змішування з іншими товарами, і він не може бути використаний без згоди на те продавця.

Іноді при виконанні контрактів між контрагентами виникають суперечки. Найкраще вирішити ці розбіжності під час переговорів між сторонами. Але якщо немає єдиної думки, то розбіжності передаються до арбітражу.

Існує два види арбітражів:

• постійно діючі - при торгових палатах, біржах, торгових і промислових підприємствах;

• "ad hoc" - які створюються кожен раз для вирішення питань по конкретному контракту.

У контрактах зовнішньоторговельних організацій часто передбачається розгляд розбіжностей в арбітражі "ad hoc" з місцем проведення в Стокгольмі або в іншій третій країні. У цих арбітражах зазвичай ведуть справи через три особи: два арбітри (від позивача і від відповідача) і один суперарбитр.

Для однаковості в процесуальній роботі арбітражів "ad hoc" під керівництвом ООН були розроблено три регламенту:

• арбітражний регламент ЄЕК (Європейська економічна комісія ООН) 1966 р .;

• правила міжнародного комерційного арбітражу Економічної комісії ООН для Азії і Далекого Сходу (ЕКАДВ) 1966 З 1974 р вона перетворена в Економічну і соціальну комісію ООН для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО);

• арбітражний регламент Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 1976

По перших двох регламентам арбітри і суперарбитр в разі розбіжностей щодо кандидатур можуть призначатися самими комісіями (ЄЕК і ЕСКАТО), при застосуванні третього регламенту (ЮНСІТРАЛ) таке призначення виконує генеральний секретар Постійного третейського суду в Гаазі. Тому в контрактах необхідно вказувати компетентну особу, якому сторони довіряють призначення арбітрів, або робити посилання на регламенти.

Кандидатури арбітрів затверджуються Президією Торгово-промислової палати Росії. При виконанні контрактів нерідко виникають різні умови розгляду розбіжностей між експортерами та імпортерами. У зв'язку із загостренням конкуренції на світовому ринку імпортери включають в умови торгів обов'язкові для постачальників (експортерів) тексти майбутніх контрактів, що передбачають розгляд спорів не в арбітражах, а в національних судах імпортують країн.

Бажано йти від таких нерівноправних умов угод, тому що вони найчастіше прирікають експортера на тривалі і дорогі судові процеси з важко прогнозованими результатами.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Форс-мажор (обставини непереборної сили)
Обмовка щодо дії обставин непереборної сили (форс-мажор)
Форс мажор
Форс мажор
Форс мажор
Форс мажор
Штрафні санкції стосовно платника податків при здійсненні контрольованих угод
Обчислення ПДВ із сум штрафних санкцій
ВИРІШЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ СУПЕРЕЧОК В ПОРЯДКУ АРБІТРАЖУ І ПОСЕРЕДНИЦТВО
Санкції в міжнародному праві
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук