Навігація
Головна
Фільтрування стічних водТермоокислению домішок стічних водМетоди очищення стічних вод
 
Головна arrow Екологія arrow Теоретичні основи захисту навколишнього середовища
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стічні води

У промисловості воду використовують як сировину і джерело енергії, як хладоагент, розчинник, екстрагент, для транспортування сировини і матеріалів.

У промисловості 65 ... 80% витрати води споживається для охолодження рідких і газоподібних продуктів у теплообмінних апаратах. У цих випадках вода не стикається з матеріальними потоками і не забруднюється, а лише нагрівається. Технологічну воду підрозділяють на средообразующую, промивають і реакційну. Середовищеутворюючу воду використовують для розчинення й утворення пульп, при збагаченні та переробці руд, гідротранспорті продуктів і відходів виробництва; промиваємо - для промивання газоподібних (абсорбція), рідких (екстракція) і твердих продуктів і виробів; реакційну - у складі реагентів, а також при отгонке та інших процесах. Технологічна вода безпосередньо контактує із середовищем. Енергетична вода споживається для отримання пари й нагрівання обладнання, приміщень, продуктів.

Відповідно призначенням воду в системах виробничого водозабезпечення можна розділити на чотири категорії:

вода I категорії використовується для охолодження рідких і конденсації газоподібних продуктів в теплообмінних апаратах без зіткнення з продуктом; вода нагрівається і практично не забруднюється; можуть спостерігатися лише аварійні витоки рідких і газоподібних продуктів у воду при несправних теплообмінних апаратах, забруднюючі її;

вода II категорії служить в якості середовища, що поглинає різні нерозчинні (механічні) і розчинені домішки; вода не нагрівається (збагачення корисних копалин, гідротранспорт), але забруднюється механічними і розчиненими домішками;

вода III категорії використовується так само, як і вода II категорії, але з нагріванням (уловлювання та очищення газів в скрубберах, гасіння коксу тощо);

вода IV категорії служить як екстрагента і розчинника реагентів (наприклад, при флотаційного збагачення природних копалин) та ін.

Стічна вода - це вода, була у побутовому, виробничому чи сільськогосподарському вживанні, а також пройшла через забруднену територію. Залежно від умов утворення стічні води діляться на господарсько-побутові (БСВ), атмосферні (АСВ) і промислові (ПСВ).

Господарсько-побутові води - це стоки від санітарних вузлів виробничих і невиробничих корпусів і будівель, душових, пралень, їдалень, туалетів, від миття підлог та ін. Вони містять домішки, з яких приблизно 58% органічних речовин і 42% - мінеральних.

Атмосферні води утворюються в результаті випадання атмосферних опадів і стікають з територій підприємств (дощові і від танення снігу). Вони забруднюються органічними та мінеральними речовинами.

Промислові стічні води - це використані в технологічному процесі виробництва або виходять при видобутку корисних копалин (вугілля, нафти, руд і т.п.);

При прямоточном водозабезпеченні підприємств (рис. 3.1, а) вся відбираєма з водойми вода (Q іст після участі в технологічному процесі (у вигляді відпрацьованої) повертається у водойму, за винятком тієї кількості води, яка безповоротно витрачається у виробництві Q піт. Кількість відводяться в водойма стічних вод становить.

Про сбр = Q іст - Q піт · (3.1)

Стічні води в залежності від виду забруднень і інших умов перед скиданням у водойму повинні проходити через очисні споруди. У цьому випадку кількість скидаються у водоймище стічних вод зменшується, оскільки частина води відводиться зі шламом.

При схемі водозабезпечення з послідовним використанням води (рис. 3.1,6), яке може бути двох- і триразовим, кількість скинутих стічних вод зменшується відповідно до втратами на всіх виробництвах і на очисних спорудах, тобто

(3.2)

Рис. 3.1. Схеми водопостачання промислових підприємств:

1 - вода свіжа чиста, ненагрітими; 2 - стічна вода, нагріта; 3 - те ж, нагріта і забруднена; 4- те ж, очищена; ПП, ПП-1, ПП-2 - промислові підприємства; ОС - очисні споруди; Q іст - вода, що подається з джерела на виробничі потреби; Q піт, Q пот1 і Q пот2 - вода, безповоротно споживана на промислових підприємствах; Q шл - вода, що видаляється зі шламом; Q сбр - вода, що скидається у водойму

Повторне використання стічних вод після відповідної їх очищення отримало в даний час широке поширення. У ряді галузей промисловості (чорної металургії, нафтопереробної) 90 ... 95% стічних вод використовується в системах оборотного водопостачання і лише 5 ... 10% скидається у водойму.

Для зменшення споживання свіжої води створюють оборотні і замкнуті системи водопостачання. При оборотному водопостачанні передбачають необхідне очищення, охолодження, обробку і повторне використання стічної води. Застосування оборотного водопостачання дозволяєте 10 ... 15 разів зменшити споживання природної води.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якість води, використовуваної для технологічних процесів, має бути вище, ніж води, що знаходиться в оборотних системах.

Якщо в системі оборотного водопостачання промислового підприємства вода є теплоносієм і в процесі використання лише нагрівається, то перед повторним застосуванням її попередньо охолоджують в ставку, бризкальних басейні, градирне (рис. 3.2, а); якщо вода служить середовищем, що поглинає і транспортує механічні і розчинені домішки, і в процесі використання забруднюється ними, то перед повторним застосуванням стічна вода проходить обробку на очисних спорудах (рис. 3.2, б); при комплексному використанні стічні води перед повторним застосуванням піддаються очищенню і охолоджуванню (рис. 3.2, в).

Рис. 3.2. Схеми оборотного водопостачання промислових підприємств:

а - з охолодженням стічних вод; б - з очищенням стічних вод; в - з очищенням і охолодженням стічних вод; 1 - вода свіжа, чиста, ненагрітими; 2- стічна вода, нагріта; 3 - теж, ненагрітими і забруднена; 4- те ж, очищена; 5 - стічна вода, забруднена; б - оборотна вода; ОУ - охолоджувальні установки; Q - вода, що подається на виробничі потреби; Q про - оборотна вода; Q ун - вода, що втрачається на випаровування і винесення з охолоджувальних установок (інші позначення тс ж, що і на рис. 3.1)

При таких системах оборотного водопостачання для компенсації безповоротних втрат води у виробництві, на охолоджувальних установках (випаровування з поверхні, винесення вітром, розбризкування), на очисних спорудах, а також втрат води, що скидається в каналізацію, здійснюється підживлення з водоймищ і інших джерел водопостачання. Кількість підживлювальної води визначається за формулою

Q іст = Q піт + Q ун + Q шл + Q сбр. (3.3)

Підживлення систем оборотного водопостачання може здійснюватися постійно і періодично. Загальна кількість води, що додається становить 5 ... 10% загальної кількості води, що циркулює в системі.

Норми водовідведення в різних галузях промисловості коливаються в широких межах. Так, наприклад, при видобутку 1 т нафти утворюється 0,4 м 3 стічних вод, при видобутку 1 т вугілля в шахтах - 0,3 м 3; при виплавці 1 т сталі або чавуну - 0,1 м; при виробництві 1 т віскозного штапельного волокна - 233 м 3; 1 т добрив - 3,9 м 3; 1 т синтетичних ПАР - 1 м; 1 т сульфітної целюлози - 218 м 3; 1 т паперу - 37 м 3; 1 т цементу - 0,1 м 3; 1 т лляних та шовкових тканин - відповідно 317 або 37 м 3; 1 т м'яса - 24 м 3; 1 т хліба - 3 м 3; 1 т олії - 2,6 м 3; 1 т цукру-рафінаду - 1,2 м 3; при виготовленні одного легкового автомобіля - 15,5 м 3; одного автобуса - 80 м 3; одного магістрального тепловоза - 710 м 3. При виробленні 1 МВт-год електроенергії на теплових і атомних електростанціях з системами оборотного водопостачання утворюється в середньому 5 м 3 стічних вод.

При відсутності норм водовідведення кількість стічних вод визначається за технологічними розрахунками відповідно до регламенту виробництва. Кількість стічних вод від великих промислових підприємств сягає 200 ... 400 тис. М 3 / добу, що відповідає кількості стічних вод від міст з населенням 1 ... 2 млн осіб.

Виробничі стічні води діляться на дві основні категорії: забруднені і незабруднені (умовно чисті).

Незабруднені виробничі стічні води надходять від холодильних, компресорних, теплообмінних апаратів. Крім того, вони утворюються при охолодженні основного виробничого обладнання та продуктів виробництва.

Забруднені виробничі стічні води містять різні домішки і поділяються на три групи:

забруднені переважно мінеральними домішками (підприємства металургійної, машинобудівної, рудо і вуглевидобувної промисловості; заводи з виробництва мінеральних добрив, кислот, будівельних виробів і матеріалів та ін.);

забруднені переважно органічними домішками (підприємства м'ясної, рибної, молочної, харчової, целюлозно-паперової, хімічної, мікробіологічної промисловості; заводи з виробництва пластмас, каучуку та ін.);

забруднені мінеральними і органічними домішками (підприємства нафтовидобувної, нафтопереробної, нафтохімічної, текстильної, легкої, фармацевтичної промисловості; заводи з виробництва консервів, цукру, продуктів органічного синтезу, паперу, вітамінів та ін.).

Для об'єктивної оцінки якості води проводиться класифікація показників за характером впливу забруднюючих речовин. На основі пропонованої класифікації виділяються п'ять груп, що включають наступні показники:

група якості (запах, кольоровість, температура, кількість зважених часток);

наявність органічних речовин (біохімічне споживання кисню (ВПК), водневий показник (pH), розчинений у воді кисень, хімічне споживання кисню або біхроматна окислюваність (ГПК), фосфати, нітрати);

присутність санітарно-токсичних речовин (хлориди, сульфати, Са, Mg, Na, К);

наявність мікробіологічних речовин (колі-індекс та ін.);

присутність токсичних речовин.

Остання група розбивається на чотири підгрупи: слаботоксичні речовини, ГДК яких знаходиться в інтервалі 0,1 ... 0,9 мг / л (амоній, синтетичні ПАР (СПАР), V, Mo, Cr, Fe, Ti);

среднетоксічним речовини, ГДК яких складають 0,01 ... 0,09 мг / л (нітрити, Zn, Ni, Со);

сильнотоксичні речовини, ГДК яких потрапляють в інтервал 0,001 ... 0,009 мг / л (Сu, Hg, Cd, феноли);

особливо отруйні речовини з ГДК 0,0001 ... 0,0009 мг / л (пестициди, сульфіди).

За концентрації забруднюючих речовин виробничі стічні води поділяються на чотири групи: 1 ... 500, 500 ... 5000,

5000 ... 30000, більш 30000 мг / л.

Виробничі стічні води можуть відрізнятися за фізичними властивостями забруднюючих їх органічних продуктів (наприклад, потемпературе кипіння: менше 120, 120 ... 250 і більше 250 ° С).

За ступенем агресивності ці води поділяють на слабоагресивні (слабокислі з pH 6 ... 6,5 і слабощелочние з pH 8 ... 9), сильноагресивному (сильнокислі з pH <6 і Сильно з pH> 9) і неагресивні (з pH 6 , 5 ... 8).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Фільтрування стічних вод
Термоокислению домішок стічних вод
Методи очищення стічних вод
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук