Навігація
Головна
Нагляд за виконанням законів у сфері екологіїЛітосфера: грунт, корисні копалиниБлок Ф2. ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
Джерела і основні групи забруднюючих речовин літосфери РосіїДжерела забруднення атмосфериДжерела забруднення гідросфери
Промислові монополіїТоргово-промислові виставкиПромислові корпорації і фінансові групи
 
Головна arrow Екологія arrow Теоретичні основи захисту навколишнього середовища
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЕКОЛОГІЯ ЛІТОСФЕРИ

У процесі виробництва і споживання утворюється велика кількість відходів.

Джерела забруднення літосфери

Накопичення значних мас твердих відходів у промисловості обумовлено існуючим рівнем технології переробки сировини і недостатністю його комплексного використання (рис. 4.1). У той же час значна частина відходів промислових підприємств може бути ефективно використана в народному господарстві.

Проблема відходів особливо актуальна для великих міст, в яких зосереджені багато промислових підприємств, підприємства сфери послуг, на порівняно невеликих площах сконцентровані великі маси людей. Функціонування будь-якого великого міста пов'язана з щоденним споживанням різних видів сировини та енергії і, як наслідок, з утворенням матеріальних та енергетичних від ходів. Екологічне благополуччя таких міст залежить від багатьох факторів: забруднення атмосферного повітря вихлопним і газами автомобілів, топковим газами котельних і теплових станцій, викидами підприємств, а також забруднення природних водойм скидали в них рідкими відходами.

Загальна маса речовини, переміщуваного людиною на поверхні планети, досягла 4 трлн т на рік. З 120 Гт копалин матеріалів і біомаси, що мобілізуються в рік світовою економікою, тільки 9 Гт (7,5%) перетворюється в матеріальну продукцію в процесі виробництва.

Відходи виникають як в результаті виробничої діяльності, так і при споживанні. Відповідно до цього вони поділяються на відходи виробництва та відходи споживання.

Рис. 4.1. Джерела виникнення твердих відходів у матеріальному виробництві

Промислові відходи

Відходами виробництва слід вважати залишки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворилися при виготовленні продукції і повністю або частково втратили свої споживчі властивості, а також продукти фізико-хімічної або механічної переробки сировини, отримання яких не було метою виробничого процесу і які в подальшому можуть бути використані в народному господарстві як готова продукція після відповідної обробки або в якості сировини для переробки.

У більш широкому сенсі відходи утворюються в процесі виробництва у вигляді стічних вод та їх опадів, димових газів, теплових викидів і т.п.

Класифікація промислових відходів (ПЗ), що утворюються в результаті життєдіяльності людини, необхідна як засіб встановлення певних зв'язків між ними з метою визначення оптимальних шляхів використання або знешкодження їх.

Класифікація відходів заснована на систематизації їх по галузях промисловості, можливостям переробки, агрегатним станом, токсичності і т.д. (рис. 4.2). У кожному конкретному випадку характер використовуваної класифікації відповідає розглянутим аспектам: складування, очищенню, переробки, захоронення відходів, запобігання їх токсичного впливу та ін.

Рис. 4.2 Класифікація промислових відходів за видами

Класифікація відходів можлива за різними показниками, але найголовнішим з них є ступінь небезпеки для людського здоров'я. Шкідливими відходами, наприклад, вважаються інфекційні, токсичні і радіоактивні. Їх збір і ліквідація регламентуються спеціальними санітарними правилами.

Згідно ГОСТ 12.1.007-76 "Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки", всі промислові відходи поділяються на чотири класи небезпеки (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Класифікація промислових відходів за ступенем небезпеки

Клас відходів

Характеристика речовини (відходів)

Перший

Надзвичайно небезпечні

Другий

Високо небезпечні

Третій

Помірно небезпечні

Четвертий

Малонебезпечні

Станом розрізняють відходи тверді, рідкі та газоподібні, за місцем виникнення - побутові, промислові та сільськогосподарські. За складом основним показником можна вважати походження відходів - органічне та неорганічне, а також спалювали відходи чи ні. Особливу групу представляють собою відходи у вигляді енергії, звані енергетичними (теплота, шум, радіоактивне випромінювання і т.п.).

Тверді промислові та побутові відходи - це відходи металів, дерева, пластмас та інших матеріалів, пилу мінерального і органічного походження від очисних споруд в системах очищення газових викидів промислових підприємств, а також промислове сміття, що складається з різних органічних і мінеральних речовин (гума, папір, тканину, пісок, шлак і т.п.). До рідких відходів відносять осади стічних вод після їх обробки, а також шлами пилів мінерального і органічного походження в системах мокрого очищення газів.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Всі види відходів виробництва та споживання по можливості використання можна розділити, з одного боку, на вторинні матеріальні ресурси (BMP), які вже переробляються або переробка яких планується, і, з іншого боку, на відходи, які на даному етапі розвитку економіки переробляти недоцільно і які неминуче утворюють безповоротні втрати.

Відходи, що утилізуються переробляють на місці їх утворення або на інших підприємствах, що мають відповідну технологію. Деякі неутілізіруемие відходи чинності втрати споживчих властивостей в даний час не можуть знайти застосування в сучасному виробництві. Ці відходи захоронюють, якщо вони не становлять небезпеки для навколишнього середовища.

В даний час немає єдиної класифікації відходів великого промислового міста або регіону, в якій найбільш повно розглядався б ряд взаємопов'язаних елементів: кількісний і якісний склад відходів, застосовувані і передбачувані методи обробки, санітарно-гігієнічні, екологічні, а також деякі містобудівні аспекти. Запропоновано класифікацію, згідно з якою відходи за формами і видами поділяються на 13 груп:

I - гальваношлами і опади, відходи реагентів і хімреактивів, що містять хром, нікель, мідь, кобальт, цинк, свинець, кислі та лужні відходи хімічних виробництв, речовини неорганічного характеру;

II - опади стічних вод, що включають в себе каналізаційні, водопровідні та, окремої підгрупою, нефтесодержащие промислові опади, які утворюються на локальних і очисних спорудах виробничих зон;

III - нафтовідходи і нафтошлами, легкозаймисті рідини (ЛЗР), мастильні охолодні рідини (МОР), кубові залишки, відходи лакофарбової промисловості;

IV - відходи пластмас, полімерів, синтетичних волокон, нетканих синтетичних матеріалів і композицій на їх основі;

V - відходи гумовотехнічних виробів, вулканізаторів і т.д .;

VI - деревні відходи;

VII - відходи паперу;

VIII - відходи чорних і кольорових металів, легованих сталей;

IX - шлаки, зола, пилу (крім металевої);

X - харчові відходи (відходи харчової, м'ясомолочної та інших галузей промисловості);

XI - відходи легкої промисловості;

XII - стеклоотходи;

XIII - відходи будіндустрії.

Для повного використання відходів як вторинної сировини розроблено їх промислова класифікація. Наприклад, лом і відходи металів за фізичними ознаками поділяють на класи, за хімічним складом - на групи і марки, за показниками якості - на сорти.

Вторинні матеріальні ресурси (BMP) зручно класифікувати за двома ознаками: джерела освіти та напрямку використання. Для найбільш повної характеристики розглянутих BMP, необхідної для організації обліку їх утворення, зберігання, розподілу та використання, доцільно також групувати відходи за цими ознаками.

З практичної точки зору, якщо відома кінцева щабель технології переробки та утилізації відходів, то їх слід класифікувати, грунтуючись в першу чергу на цій технології.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Нагляд за виконанням законів у сфері екології
Літосфера: грунт, корисні копалини
Блок Ф2. ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
Джерела і основні групи забруднюючих речовин літосфери Росії
Джерела забруднення атмосфери
Джерела забруднення гідросфери
Промислові монополії
Торгово-промислові виставки
Промислові корпорації і фінансові групи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук