Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Сучасна міжнародна торгівля, як наукова дисципліна, є як важливою складовою частиною теорії міжнародних економічних відносин, так і провідною галуззю світової економіки, що істотно впливає на її стан.

Однією з основних характеристик сучасних міжнародних торговельно-економічних відносин є послідовно розширювати і поглиблювати процеси інтернаціоналізації. Найбільш яскраво це виявляється в усі зростаючій залученості національних економік в єдиний світовий відтворювальний процес. Активізується рух капіталів, темпи приросту світової торгівлі перевищують зростання глобального ВВП. При цьому з випередженням зростає торгівля у всіх груп країн - розвинених, що розвиваються, країн перехідної економіки, при найбільшій динаміці швидко зростаючих держав (близько 20 країн Азії та Латинської Америки). Про гігантських масштабах світової торгівлі свідчить те, що ставлення світового експорту товарів і послуг (більше 22 трлн дол.) Становить лише третину світового сукупного продукту (близько 70 трлн дол.).

Зростання міжнародного обміну товарами, послугами, технологіями, інформацією, знаннями в значній мірі обумовлений досягненнями науково-технічного прогресу. Сучасна міжнародна торгівля в даний час розвивається завдяки новим технологіям масового виробництва, при якому кінцевий продукт створюється в результаті зусиль і взаємодії безлічі людей, що працюють в різних країнах, об'єднаних в глобальні виробничо-технологічні системи компаній, пов'язаних вільним рухом товарів, послуг, капіталів, людей .

Фактор міжнародної торгівлі проявляється у всіх сферах життя і діяльності практично кожної людини. На відміну від минулого сторіччя нині рівень економічного, соціального, культурного, інформаційного спілкування людей настільки високий, що торгово-економічна взаємодія людей досягла абсолютних значень. У свою чергу саме світова торгівля спочатку першенствувала як генеральна тенденція, прискорювальна процес інтернаціоналізації факторів виробництва (продуктивних сил), що сприяла регіональній та всесвітній інтеграції світового господарства і процесів міжнародного поділу праці в його нових схемах.

Особливо динамічно зростають товарні потоки між новою "четвіркою" - центрами економічної сили світу: США - Західна Європа - Японія - Китай. Китай буквально зламав колишню "Велику тріаду", яка домінувала у світовій торгівлі близько 50 років, перетворивши її в "Великий квартет". Істотних змін у міжнародній торгівлі, мабуть, слід очікувати і в результаті успішного завершення переговорів між США і ЄС з приводу створення трансатлантичної зони вільної торгівлі, розпочатих в 2013 р

Первинною базою зовнішньої торгівлі будь-якої країни є виробництво товарів і послуг, що перевищує потреби економіки даної країни, що викликає до життя необхідність експорту цих надлишків в інші країни. Історично ці надлишки вивозилися в сусідні країни, з цих же країн у зворотному напрямку купці ввозили потрібні товари, які не вироблялися в даній країні. У міру розвитку продуктивних сил (факторів виробництва) в умовах капіталізму головною рушійною силою зовнішньої та міжнародної торгівлі стають мотиви прибутку приватних торгових і промислових компаній.

Міжнародна торгівля - самостійне складний напрямок економічної діяльності, має історію в кілька тисячоліть, у той час як світова економіка, що почалася формуватися з великих географічних відкриттів в XVI ст., "Оформилася" (у своїх основних якісних характеристиках) лише в XX ст. Тому предмети "світова економіка" і "міжнародні економічні відносини" набагато "молодший" предмета "міжнародна торгівля". І та обставина, що міжнародна торгівля розглядається в теоретико-методологічному плані як форма міжнародних економічних відносин, зовсім не означає, що вона не є самостійним предметом вивчення.

Перші відомості про міжнародну торгівлю сходять до незапам'ятних часів. У недовгою (в рамках одного століття) історії світової імперії Олександра Македонського міжнародні торгові шляхи пов'язували Лісабон, побудований фінікійськими купцями на крайньому заході Європи, Китай та Індію, Північну Африку по всьому периметру Середземномор'я - і Північ Європи. Торгові каравани купців долали немислимо великі відстані, які і нині, у XXI ст., При сучасному транспорті, зв'язку та логістиці вимагають величезних сил, ресурсів і організації. Римська цивілізація, розсуваючи межі античного світу, в чому спиралася на міжнародну торгівлю, і купці зі своїми товарами йшли вслід наступаючим римським "залізним легіонам", встановлюючи міцні торгово-економічні відносини між десятками держав і територій. Проходили століття, з'являлися і валилися держави і імперії. Римська імперія розділилася на Східну і Західну, незабаром загиблу під ударами варварів. Східна (Візантія) успішно проіснувала ще 800 років, поки остаточно не впала під натиском нової Оттоманської імперії. Арабський халіфат поширив свій вплив на ті ж території, які колись завоював великий Олександр Македонський - від Іспанії і півдня Франції до відрогів Гімалаїв, від Кавказу до Поволжя. Але століття цієї гігантської імперії також виявився недовгим (близько 200 років) - вона розкололася на десятки незалежних країн. Оттоманська імперія успадковувала їй, встановивши контроль над заходом (Іспанія) і півднем Європи (Балканські країни), аж до стін Відня. Це красиве місто майже па 800 став центром Священної Римської імперії, що включила в себе частину країн Західної та Центральної Європи. Але в усі ці періоди війн, міжусобних чвар феодальних правителів, пошестей, що відносили тисячі життів, і інших лих міжнародна торгівля не переривався. Знаменитий Шовковий шлях від Китаю до Англії діяв протягом цілого тисячоліття. Частина його, відома як "шлях із варягів у греки", в пізніші часи пролягала по Давньої Русі. Торгові шляхи охоронялися правителями, просування товару регулювалося митами, купці користувалися особливим заступництвом тих держав, звідки походили і куди доставлялися товари з далеких країн.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

З тих давніх часів існують і діють міжнародні регулятори торгівлі: мита, акцизи, заборони на ввіз і вивіз певних товарів. Іноді вони були строгими - від повного ізоляціонізму до виборчого протекціонізму, але часто - досить "м'якими", що сприяють міжнародній торгівлі, ліберальними. Так протягом століть поступово формувалася міжнародна торгівля та механізми її регулювання.

Для сучасної міжнародної торгово-економічної системи характерні не тільки гармонізація відносин між її учасниками, але і кризи, спади, рецесії. Глобальний криза почалася в 2008 р На початку 2010 р він здавався завершившимся, уявлялося, що світова торгівля слідом за світовим промисловим виробництвом вступила в стадію підйому. Але вже в 2012 р хвиля Великої рецесії буквально накрила світову економіку і міжнародний рух товарів, послуг і капіталів. Події останніх років наочно демонструють надзвичайно високий взаємозв'язок всіх груп країн, а також їх залежність від загальних глобальних тенденцій, синхронність зв'язки "світове виробництво - світова торгівля".

У підручнику розглядається широке коло теоретичних питань дисципліни "сучасна міжнародна торгівля", показана еволюція та її сучасний стан, включаючи регіонально-континентальний і країнових розріз, механізми її регулювання, основні фактори, що впливають на динаміку світового руху товарів, послуг та інтелектуальної власності. При цьому автори роблять особливий акцент на те, щоб студенти не тільки освоїли конкретні статичні ситуації і фактичний матеріал у всій його просторості і повноті, але і виробили навички та здібності до самостійного аналізу, вивчення і дослідження предмета.

Підручник відповідає вимогам державного освітнього стандарту з дисципліни "Сучасна міжнародна торгівля". У процесі вивчення курсу, студент повинен оволодіти певним знаннями, навичками та вмінням в рамках загальнокультурних і професійних компетенцій, які включають наступні елементи:

- Відповідну культуру мислення, здатності студента до узагальнень та аналізу; постановку проблеми (цілі) і вибір способів її рішення; здатність розуміти значення інформації, вміти її використовувати; вміння аналізувати складні історичні, суспільно-економічні та культурні явища і процеси у світовому розвитку, прогнозувати розвиток зовнішньої та міжнародної торгівлі (у тому числі її суб'єктів, країни і компанії);

- Вміння використовувати національні та міжнародні правила, що регулюють різні сфери зовнішньої торгівлі Росії та міжнародної торгівлі; логічно й аргументовано викладати доводи і контрдокази в доповідях і дискусіях;

- Здатність збирати та аналізувати вихідні показники, необхідні для вирішення поставленої мети; знання основ теорій міжнародної торгівлі.

Щоб оволодіти цими компетенціями, студент зобов'язаний реалізувати їх в знанні, умінні та володінні. В результаті вивчення дисципліни "Міжнародна торгівля" студент повинен;

знати

• суспільно значущі проблеми світового та національного економічного розвитку; основи міжнародної торгівлі; прийняті в міжнародній практиці статистичні показники, що відображають динаміку міжнародної торгівлі і основні моделі, використовувані в галузі міжнародної торгівлі та міжнародних торговельних розрахунків;

• основні норми правового регулювання зовнішньої торгівлі країн, у тому числі введені в дію в рамках СОТ;

• основні факти і події в розвитку міжнародних торгово-економічних зв'язків за останні десятиліття;

• методи аналізу та прогнозування розвитку міжнародної торгівлі, зовнішньої торгівлі окремих країн;

вміти

• здійснювати пошук інформації і аналізувати дані в галузі міжнародної торгівлі на макро- і мікрорівні; використовувати джерела торгово-економічної та політичної інформації для аналізу ситуації в міжнародній торгівлі;

• виділяти головні фактори, що впливають на сферу зовнішньої торгівлі країн і міжнародну торгівлю в цілому;

• застосовувати стандартні методики для побудови теоретичних та економетричних моделей різного рівня у міжнародній торгівлі;

• критично оцінювати дані різних міжнародних організацій про міжнародну торгівлю, в яких часто наводяться суперечливі показники, виявляти причини розбіжностей;

володіти

навичками аналізу великих суспільно-економічних проблем, здібностями до постановки цілей і вибору засобів їхнього досягнення;

• сучасними інформаційними, статистичними та іншими методами збору, обробки та аналізу соціально-економічних показників і даних по страновой і міжнародній торгівлі;

• здібностями та вмінням здійснювати порівняльний аналіз динаміки світової торгівлі за певний часовий лаг; виділяти тенденції розвитку та розробляти прогнози;

• навичками використання різних міжнародних регулятивних правил в галузі міжнародної торгівлі;

• методами і прийомами аналізу торговельно-економічних процесів на базі використовуються в міжнародній практиці прийомів, моделей і формул;

• навичками використання сучасних технічних та інформаційно-технологічних засобів при вирішенні завдань міжнародної торгівлі, зовнішньої торгівлі Росії (тому числі з позицій Митного кодексу трьох країн СНД і в умовах членства Росії в СОТ).

У роботі над підручником авторський колектив прагнув поєднувати необхідний науковий рівень і логічне, раціональне та простий виклад розкривається теми. При цьому конкретний практичний і статистичний матеріал супроводжується теоретичним аналізом, висновками, узагальненнями, а також контрольними запитаннями для самоперевірки засвоєння студентами матеріалу. Він може бути органічно використаний у навчальному процесі із застосуванням сучасних аудіовізуальних та інших інструментів. Особливу увагу приділено використанню безлічі джерел: висловлювань і концепціям авторитетних аналітіков- економістів; статистичними даними міжнародних організацій (ЮНКТАД, ЮНИДРУА), СОТ, МВФ, Світовий Банк, Євростат), національними статистичними доповідям і річним збірникам, а також періодичній літературі. Одночасно, дотримуючись стандарти, встановлені міністерством, автори підручника вважали корисним застосовувати різноманітні прийоми для закріплення навчального матеріалу (постановка питань, контрольні завдання і т.д.).

Авторський колектив висловлює особливу подяку співробітникам лабораторії Динаміки світової економіки при кафедрі світової економіки О. А. Тюріної і Е. В. Золотовой.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук