Навігація
Головна
Зовнішня торгівля й торговельна політикаЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІМоделювання зовнішніх чинників; модель Портера і РЕЯУ-аналізМультиплікатор зовнішньої торгівліСтандартна модель зовнішньої торгівлі
Життєвий цикл товару, зони ринків та інноваційІННОВАЦІЇ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУТеорія життєвого циклу товаруЖиттєвий цикл товару і характеристика його стадій в маркетингуЖиттєвий цикл товару
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель специфічних чинників зовнішньої торгівлі

Ця модель розроблена П. Самуельсоном і Р. Джонсом як "супутній результат" при перевірці моделі Оліна [1]. Суть даного підходу полягає в наступному: на базі рікардіанської моделі, в якій економіка умовно виробляє два товару і, відповідно, праця може бути використаний у двох галузях, розглянута модель виходить з існування інших факторів виробництва, окрім чинника праці.[1]

Праця розглядається як мобільний фактор, здатний переміщатися з однієї галузі в іншу, але інші, специфічні, чинники не можуть переміщатися, оскільки вони використовуються тільки при виробництві товарів у певних галузях. Π. Р. Кругман і М. Обстфелд для ілюстрації цього положення пропонують розглядати економіку країни, в якій проводиться два види продукції - промислові товари і продовольство. Даність є наявність трьох факторів виробництва: праця (L), капітал (К) і земля (T). При виготовленні промислових товарів споживаються праця і капітал (земля не споживається); при виготовленні продовольчих товарів праця і земля використовуються, а капітал немає [2]. Тут праця - мобільний фактор, який застосовується в будь-якому з секторів, а земля і капітал - специфічні фактори, які можуть бути використані тільки у виробництві одного виду товарів. На цій основі виявляється виробнича функція як співвідношення між кількостями (обсягами) застосованого праці і капіталу, що показує скільки продукції буде отримано при даних витратах праці і капіталу. Виробничі функції для кожного з секторів мають свої формули.[2]

Для сектора промислових товарів:

Для сектора продовольства:

Для економіки в цілому загальна кількість застосованої праці (L) виглядає наступним чином:

Аналіз виробничих функцій для кожного з секторів економіки дозволяє виявити виробничі можливості кожного з факторів, тобто обсяги випуску промислових товарів (граничний продукт праці), яка створює власне економічні передумови для зовнішньої торгівлі. Іншу умову, необхідну для її реалізації, - наявність різних відносних цін на товари (у даному випадку на промислові товари) між країною- експортером і країною-імпортером. Це постулат, який лежить в основі всякої зовнішньої торгівлі, оскільки відсутність різниці у відносних цінах на товари робить зовнішню торгівлю принципово неможливою.

Теорія життєвого циклу товару

Так називається теорія світової торгівлі готовими виробами на базі етапів життєвого циклу товару. Вона стверджує, що деякі види товару (продукту) проходять цикл, що складається з чотирьох етапів: впровадження, росту, зрілості і занепаду. Відповідно, виробництво такого продукту переміщається з країни в країну залежно від етапу циклу. Ці етапи тісно пов'язані один з одним, представляючи якийсь континуум. Відповідні зміни (по етапах) представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Теорія життєвого циклу товару

Показники

Етапи життєвого циклу

Впровадження

Зростання

Зрілість

Занепад

Розміщення виробництва

У країні нововведення (зазвичай промислово розвиненою)

У країні нововведення та інших промислово розвинених країнах

В багатьох країнах

Переважно в країнах, що розвиваються

Розміщення ринку

Переважно в країні нововведення з деяким експортом

Переважно в промислово розвинених країнах. Зсув на експортні ринки в міру того, як зарубіжне виробництво заміщає експорт на ринках швидко зростаючий попит

Зростання

в країнах, що розвиваються. Деякий спад в промислово розвинених країнах. Загальна стабілізація попиту

Переважно в країнах, що розвиваються. Загальний спад попиту

Конкретні фактори

Майже монопольне становище. Збут грунтується на унікальності, а не на

Число конкурентів збільшується. Деякі конкуренти

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Число конкурентів зменшується. Ціна має

Ціна є ключовим зброєю. Число виробників

ціною попереднього товару

починають знижувати ціни. Товар стає більш стандартизованим

важливе значення, особливо в країнах, що розвиваються

продовжує зменшуватися

Технологія виробництва

Дрібносерійне виробництво. Впровадження методів, що забезпечують поліпшення товару. Висока трудомісткість і висока кваліфікація. Відносно низькі витрати капіталу

Збільшення витрат капіталу, більш стандартизовані методи

Великосерійне виробництво з високими капітальними витратами. Висока стандартизація

Некваліфікована робоча сила при механізованому великосерійному виробництві

Джерело: Деніелс Д. Д. Міжнародний бізнес / Д. Д. Деніелс, Л. X. Радеба. М .: Справ Лтд., 2001. С. 133.

Етап 1 - впровадження. Цей етап включає розробку нововведення як реакцію на встановлену потребу; виробництво і збут нового товару всередині країни; експорт з країни нового товару. Відзначено і та обставина, що в останні десятиліття США є провідною країною в ініціюванні випуску більшості нових товарів і технологій, хоча й інші промислово розвинені країни вносять видатний внесок, насамперед Японія. Цей факт дозволяє зрозуміти "парадокс Леонтьєва", який показує, що США експортують в основному трудомістку продукцію. Оскільки ставки заробітної плати в США - одні з найвищих у світі, виникає питання щодо конкурентних позицій таких американських товарів на світовому ринку. Одне з пояснень полягає в тому, що монопольне становище товаровиробників дозволяє їм перекладати витрати на тих споживачів нового товару, які не хочуть чекати можливого зниження ціни на цей товар.

Етап 2 - зростання. Коли товар впроваджується у виробництво і починається його збут, тоді для конкурентів з'являється стимул до дій, що порушує положення монополіста. Як правило, вводиться незначна зміна в товар і тим самим долається патентний захист нового товару. Одночасно попит зростає, в тому числі в інших країнах, і в першу чергу на ринках розвинених країн. Так відбувається розширення ринку - і за рахунок експорту, і за рахунок створення нових підприємств у різних країнах.

Етап 3 - зрілість. На етапі зрілості світовий попит на виріб вирівнюється, хоча в одних країнах може відбуватися зростання виробництва і реалізації, а в інших - зниження. Але, як правило, на цьому етапі спостерігається витіснення первинних виробників, оскільки моделі виробів стають високостандартізірованнимі, а їх вартість - важливим інструментом конкуренції. Починається багатосерійне виробництво зарубіжних виробників, які знижують вартість одиниці продукції, і тоді більш низька собівартість дає можливість нарощувати збут продукції і в країнах, що розвиваються. У міру розширення ринків і поширення технологій країна нововведення поступово втрачає виробничі переваги. З'являються стимули до переведення підприємств в країни, що розвиваються, в яких є менш кваліфікована, але порівняно дешева робоча сила. Це дозволяє налагодити прибуткове і ефективне виробництво товару, що користується попитом.

Етап 4 - занепад. На цьому етапі ринки в розвинених країнах поступово відривають товар, вони починають згортатися: забезпечені верстви населення віддають перевагу новим товарам. До цього часу всі виробництво концентрується в країнах, що розвиваються, і вони постачають суживающиеся ринки розвинених країн відповідними виробами.

  • [1] Sameulson Р., Ohllin Was Right // Swedish Journal of Economics. 1971. J "73. P. 365-384; Johnes RV A Three Factor Modal in Theory, Trade and History // Bhagwati et al. Eds. Trade, Balance of Payments, and Growth. Amsterdam: NorthHolland, 1971. P. 3 -21.
  • [2] Кругман Π. Р. Міжнародна економіка. Теорія і політика / Π. Р. Кругман, М. Обстфелд. М .: ЮНИТИ, 1997. С. 39.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зовнішня торгівля й торговельна політика
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Моделювання зовнішніх чинників; модель Портера і РЕЯУ-аналіз
Мультиплікатор зовнішньої торгівлі
Стандартна модель зовнішньої торгівлі
Життєвий цикл товару, зони ринків та інновацій
ІННОВАЦІЇ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ
Теорія життєвого циклу товару
Життєвий цикл товару і характеристика його стадій в маркетингу
Життєвий цикл товару
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук