Навігація
Головна
Динаміка континентально-країнового розвитку світу, що розвиваєтьсяСвітова торгівля та її економічна основаПраво Світової організації торгівліПравові аспекти механізмів державної підтримки у сфері розвитку...Континентально-регіональний аспектСвітова торгівля та інтереси споживачівСвітова організація торгівлі: загальні положенняСвітова організація торгівліКонкурентні переваги Росії у світовій торгівліІдея створення єдиної світової зони вільної торгівлі
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Континентально-країнових аспект світової торгівлі

Спад початку XXI ст. в експорті та імпорті США, Євросоюзу і Японії змінився стійким підйомом з 2003 р, хоча і з різною динамікою: мінімальний підйом спостерігався в Японії, слабкий - в ЄС і досить активний - у США. Як свідчать дані за 2004-2007 рр., Імпорт і експорт в розвинених країнах світу здобули певну стійкість, їх стан було підірвано, глобальним кризою, що почалася в 2008 р, - відзначимо, що міжнародна торгівля за інерцією динамічно розвивалася на всьому протязі 2008 г . Найсильніший спад світової торгівлі стався в 2009 р, але вже в 2010 р він показав зростання. Незначне зростання світової торгівлі відбувався також у 2011-2013 рр., Хоча по країнах і регіонах він був неоднаковим.

Особливістю зростання світової торгівлі до кризи було те, що він розвивався одночасно у всіх центрах економічної сили, як в традиційних - США, Євросоюз, Японія, так і в нових центрах, особливо в Китаї, Індії, а також в найбільш великих країнах Латинської Америки, зокрема в Бразилії, Аргентині, Мексиці та Чилі, і Азії (АСЕАН).

Одночасно спостерігалося прискорення руху інвестицій. У країнах, що розвиваються приплив капіталу був більш інтенсивним, ніж у розвинених. Однак такі обсяги припливу капіталу не могли мати безперервний і довготривалий характер. Великі обсяги зовнішніх запозичень не покривають відповідним зростанням товарного та іншого експорту, в результаті зросли зовнішні борги. Як правило, в таких ситуаціях країна стикається з серйозною фінансовою кризою і приплив у країну іноземного капіталу (у різних формах) різко скорочується. Це, у свою чергу чинить додатковий негативний вплив на її товарний експорт, як це мало місце в країнах Латинської Америки і деяких інших країнах "середньорозвинених капіталізму" до 1980- 1990-і рр. Особливо характерна ця тенденція в кризовий та посткризовий період, в найбільшій мірі вона властива країнам зони євро.

Нарешті, інша проблема структурних змін, яка також зробила сильний вплив на зростання міжнародної торгівлі, - це розширення міжнародних виробничих мереж і зростання інтраіндустріальной торгівлі (насамперед, зростання торгівлі вузлами і деталями в таких галузях, як електроніка, виробництво машин та устаткування, електротехнічних товарів , автомобіле- і літакобудування, виробництво одягу). Ця область промислового виробництва і торгівлі тісно пов'язана з потоками капіталу ТНК, їх виробничо-збутовими мережами ("третє ринок"). У них і розвиваються вертикально-інтегровані зв'язки, в тому числі як наслідок процесів лібералізації міжнародної торгівлі. Картина географії міжнародних торговельних потоків представлена в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Світова торгівля: динаміка вартісних обсягів експорту та імпорту груп країн, 2000-2012 рр.

Експорт

Рік

2000

+2001

+2003

2004

+2005

+2007

+2008

+2009

+2010

+2011

2012

Обсяг експорту,%

Весь світ

12,7

-4,0

16,8

21,5

13,9

15,6

15,2

-22,3

21,9

19,6

0,2

Розвинуті країни

7,7

-3,0

15,3

18,3

8,9

14,7

11,5

-22,3

16,5

16,6

-2,8

Північна Америка

13,3

-6,6

5,5

13,4

11,5

10.9

11,2

-21,3

21,4

16.0

3,6

ЄС та ін. Країни Європи

4,2

0,9

19,1

19,4

8,4

16,4

11,3

-22,4

12,4

17,8

-4,5

Розвинені країни Азії

14,7

-15,3

12,9

20,0

5,5

10,8

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

9,7

-25,4

31,8

7,6

-3,3

Перехідні країни

34,7

-0,4

26,9

36,3

28,8

21,1

34,0

-35,4

30,1

33,2

1,5

Південно-Східна Європа

13,5

5,5

8,7

11,8

8,3

21,6

9,8

-20,2

5,0

7,2

-1,3

СНД

36,5

-0,6

27,0

36,4

29,4

20,7

35,0

-35,9

30,8

33,9

1,9

Латинська Америка і Кариби

20,0

-4,9

3,4

13,3

16,3

9,1

7,4

-19,4

27,4

17,9

6,0

Африка

27,3

-6,0

23,8

33,6

29,9

17,7

28,8

-30,0

29,8

17,1

4,7

Західна Азія

40,5

-7,5

23,5

35,0

34,4

17,6

35,6

-30,3

25,5

36,8

8,0

Південно-Східна Азія

18,7

-9,8

16,5

19,8

15,3

12,4

14,4

-17,8

29,0

17,8

1,3

Імпорт

Обсяг імпорту,%

Весь світ

13,6

-3,7

16,8

21,8

13,7

15,2

15,7

-22,9

21,5

19,4

0,4

Розвинуті країни

11.1

-3,7

16,0

19,1

11,5

12,9

11,8

-24,5

16,6

17,2

-2,6

Північна Америка

17,5

-6,5

8,4

16,6

13,8

5,9

7,4

-25,2

22,5

15,1

3,0

ЄС та ін. Країни Європи

6,6

-1,2

20,3

20,2

10,1

16,6

12,2

-24,0

13,0

17,1

-6,1

Розвинені країни Азії

21,6

-7,8

12,5

18,6

13,2

8,2

21,9

-27,6

25,6

23,3

3,2

Перехідні країни

14,1

9,9

27,3

30,0

21,8

34,9

30,8

-32,9

21,0

28,7

3,7

Південно-Східна Європа

17,4

15,3

9,9

6,1

11,3

15,8

7,9

-22,8

3,9

10,2

2,4

СНД

15,7

9,5

27,1

30,5

24,5

35,4

32,1

-33,4

24,7

30,1

5,1

Латинська Америка і Кариби

20,7

-2,9

2,0

15,3

15,1

11,3

10,6

-23,7

26,7

17,6

5,5

Африка

1,4

3,8

21,7

28,4

20,7

23,7

28,4

-14,7

15,8

18,0

7,5

Західна Азія

16,3

-2,3

24,2

35,8

20,3

26,2

31,2

-21,3

15,7

22,6

5,2

Південно-Східна Азія

22,8

-8,8

12,3

24,8

17,4

12,7

21,1

-22,6

31,1

20,9

6,0

Джерело: UNCTAD.org.

Наведені дані в цілому відображають реальну динаміку міжнародної торгівлі за останні десятиліття. Китай - практично єдина країна, в якій не відбулося істотного зниження ні експорту, ні імпорту, їх загальні обсяги неухильно зростають. Ця країна показала досить стійке економічне зростання в умовах глобальної кризи, а в посткризовий період розвивається не менш успішно, вміло вирішуючи виникаючі проблеми.

Географія міжнародної торгівлі в останні роки представлена в табл. 3.2 та 3.3.

Таблиця 3.2

Головні світові трейдери: частки національного експорту у світовому експорті, 2000-2012 рр.,%

Країни і групи країн

Роки

2000

+2005

+2007

+2008

+2009

2012

ЄС

38,0

38,7

38,2

36,7

36,6

31,6

Канада

4,3

3,4

3,0

2,8

2,5

2,5

США

12,1

8,6

8,2

8,0

8,4

8,4

Китай

3,9

7,3

8,7

8,9

9,6

11,2

Японія

7,4

5,7

5,1

4,8

4,6

4,4

Джерело: UNCTAD, Values and shares of merchandise exports and imports, annual, 1948-2013.

Дані табл. 3.2 показують, що в останні 12 років відбувалося неухильне зниження частки ЄС, США та Японії у світовому експорті і стрімке зростання експортних та імпортних позицій Китаю. Наприклад, частка групи країн Західної Європи в 2000 р становила 38% світового експорту, а в 2012 р знизилася до 31,6%.

Аналогічна тенденція характерна і для світового імпорту (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Головні світові трейдери: частки національного імпорту в світовому імпорті, 2000-2012 рр.,%

Країни і групи країн

Роки

2000

+2005

+2007

+2008

+2009

2012

ЄС

37,7

38,4

38,8

37,6

37,0

31,5

Канада

3,4

6,1

6,7

6,9

7,9

9.8

США

18,9

16,1

14,2

13,2

12,7

12,6

Китай

3,4

6,1

6,7

6,9

7,9

9,8

Японія

5,7

4,8

4,4

4,6

4,4

4,8

Джерело: UNCTAD, UNCTADstat, Values and shares of merchandise exports and imports, annual, 1948-2012.

Дані наведених таблиць свідчать, що головні міжнародні торговельні потоки в даний час визначає "Велика четвірка": ЄС, США, Китай і Японія. Нагадаємо, що з початку 1960-х рр. і аж до 1990-х рр., тобто півстоліття, основні потоки міжнародної торгівлі циркулювали між "Великої тріадою": США - Західна Європа - Японія.

Темпи зростання загальносвітової торгівлі товарами суттєво знизилися до приблизно 5,5% в 2011 р після потужного сплеску в 2010 р, коли було зареєстровано зростання фізичного обсягу торгівлі на 14%. Це набагато нижче передкризових рівнів, коли середні темпи зростання торгівлі становили близько 8%.

Таке уповільнення зростання значною мірою викликано млявою динамікою розвинених країн, які як і раніше є великими учасниками світової торгівлі, навіть незважаючи на те, що їхня сукупна частка в загальносвітовій торгівлі знизилася з 69% у 1995 р до 55% в 2010 р Низькі темпи зростання в цих країнах заважають зростанню їх імпорту, составившему в 2011 р лише 3,5% (по фізичному обсязі). Відновлення обсягів торгівлі після різкого спаду 2009 р як видається, припинилося до середини 2011 р, і в наступний період фізичний обсяг імпорту залишався на колишньому рівні. Динаміка експорту була трохи більш активною, і в результаті підвищення, хоча і сповільнилося останнім часом, попиту з боку країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, зростання в 2011 р склав 5,1%. У взаємній торгівлі розвинених країн експорт зі Сполучених Штатів як і раніше зростав швидше, ніж експорт з Японії, оскільки в останньому випадку зіграли роль чинники дезорганізації поставок через стихійних лих. У ЄС на динаміці внутрішньорегіональної торгівлі негативно позначалася рецесія, пережита економікою регіону. Якщо розглядати більш тривалий період, фізичний обсяг торгівлі цієї групи країн практично залишався на незмінному рівні: у порівнянні з 2006 р експорт зріс лише на 6%, а імпорт залишався приблизно на рівні 5,8%.

В умовах млявого зовнішнього попиту з боку розвинених країн і зрослої глобальної невизначеності темпи зростання імпорту в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою в 2012 р також знизилися, до відповідно 7 і 6%. Низький попит з боку розвинених країн в першу чергу вдарила по експортерах промислової продукції в країнах, що розвиваються. Однак, як очікується, процес уповільнення темпів призупинився в цьому регіоні з другої половини 2012 року на тлі майже нульового зростання імпорту в Європі, що є найбільшим торговим партнером багатьох країн, що розвиваються. Найсильніше низький попит з боку розвинених країн позначиться на деяких країнах Азії, оскільки динаміка їхнього експорту сильно залежить від кон'юнктури розвинених країн. Винятком є країни Південної та Західної Азії, оскільки в 2011-2012 рр. було зареєстровано прискорення темпів зростання їх експорту, проте ці цифри певною мірою оманливі, так як зростання відбувався з низьких рівні 2010 р Обсяги експорту з регіону в цілому перевищували рівень, зафіксований роком раніше, лише приблизно на 2%.

В інших регіонах, що розвиваються, а також у країнах з перехідною економікою в 2012 р також було відзначено значне уповільнення темпів зростання фізичних обсягів експорту, проте перспективи представляються більш позитивними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Динаміка континентально-країнового розвитку світу, що розвивається
Світова торгівля та її економічна основа
Право Світової організації торгівлі
Правові аспекти механізмів державної підтримки у сфері розвитку сільського господарства в умовах членства Російської Федерації у Світовій організації торгівлі
Континентально-регіональний аспект
Світова торгівля та інтереси споживачів
Світова організація торгівлі: загальні положення
Світова організація торгівлі
Конкурентні переваги Росії у світовій торгівлі
Ідея створення єдиної світової зони вільної торгівлі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук