Навігація
Головна
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Спостережуваний в суспільстві протягом останніх десятиліть зростання уваги до проблем, традиційно становлять предмет вивчення екологічної науки, цілком закономірний. Успіхи природознавства в розкритті таємниць світоустрою дозволили розсунути межі звичних уявлень про реальність, підійти до усвідомлення системної складності і цілісності світу, створили необхідну базу для уточнення і подальшого розвитку уявлення про місце людини в системі природи. У той же час загострення проблем перенаселення планети, вичерпання природних ресурсів, забруднення середовища проживання людини відходами промислового та сільськогосподарського виробництва, руйнування природних ландшафтів, скорочення видового різноманіття сприяло зростанню зацікавленості громадськості в отриманні відомостей екологічного характеру. Нарешті, розвиток систем масової комунікації (друковані ЗМІ, радіомовлення, телебачення, Internet) сприяло зростанню інформованості населення про стан навколишнього середовища, впливу, що чиниться на неї людьми, і їх дійсних і можливі наслідки. Дія зазначених обставин, до речі, значною мірою зумовило підвищення соціального статусу екології та фахівців з екології.

Сьогодні все більшого поширення і визнання отримує точка зору, згідно якої екологічна культура в її широкому розумінні розглядається в якості необхідного компонента професійної культури фахівця практично в будь-якій сфері діяльності. Розуміння ролі і механізмів впливу, що чиниться різноманітними природними і соціальними чинниками на окрему особистість і спільності людей, вміння будувати свою професійну діяльність на основі врахування різноманіття цих факторів, є важливою передумовою готовності соціального працівника до вирішення широкого репертуару завдань професійної діяльності.

Зміст підручника представлено у вигляді модулів - одного професійно орієнтованого (модуль П) і 15 фундаментальних, згрупованих у 3 блоку (Ф1, Ф2 і Ф3). Кожен модуль містить опис результатів його реалізації, теоретичний матеріал і комплект дидактичних матеріалів для самоконтролю та перевірки освоєння змісту модуля. Модулі можуть комбінуватися в різних поєднаннях в процесі реалізації конкретної робочої програми дисципліни.

Визначення найбільш важливих понять, що згадуються і розбираємо в посібнику, наведені в глосарії.

Посібник розроблено відповідно ФГОС ВПО за напрямом підготовки 040400 "Соціальна робота".

Освоєння змісту підручника покликане сприяти формуванню в учнів ряду компетенцій.

Загальнокультурні компетенції (ОК) дозволять студенту:

- Володіти культурою мислення, бути здатним до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- Використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при розв'язанні соціальних і професійних завдань;

- Використовувати у професійній діяльності основні закони природничих дисциплін, у тому числі медицини, застосовувати методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження;

- Працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

- Враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та управління, культури громадської, державної та особистому житті.

Професійні компетенції (ПК) дозволять студенту:

o бути готовим до забезпечення соціального захисту, допомоги та підтримки, надання соціальних послуг окремим особам і соціальним групам;

o бути здатним до створення соціально і психологічно сприятливого середовища в соціальних організаціях і службах;

o бути здатним цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології психосоціальної,

структурної та комплексно орієнтованої соціальної роботи, медико-соціальної допомоги населенню.

У результаті освоєння змісту підручника студент повинен:

знати

o базові поняття екології та соціального здоров'я, сучасні стратегії екологічно збалансованого розвитку суспільства, забезпечення здоров'я людини;

вміти

o використовувати у своїй роботі об'єктивні оцінки медико-соціальних та соціально-екологічних наслідків прийнятих рішень;

володіти

o навичками дослідження медико-соціальних та соціально-екологічних проблем в сучасному суспільстві.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук