Навігація
Головна
Поняття господарського обліку та його види. Види вимірників у...Облікові регістриОблікові регістри і їх видиОБЛІКОВІ ПІДСИСТЕМИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ ПІДПРИЄМСТВАПрості облікові ставкиФрагмент робочого плану рахунків установи, сформованого на основі...Аудит облікової політики для цілей бухгалтерського облікуВиди обліку та завдання аналізу господарської діяльностіОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ...Облікові регістри: сутність, види і характеристика
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види господарського обліку та облікових вимірників

Розглянутий у попередніх параграфах господарський облік являє собою комплексну систему, що включає, залежно від характеру облікових відомостей, способів їх отримання і цілей використання облікової інформації - три самостійні види обліку, кожен з якого має свій об'єкт, адекватний предмету і прийоми пізнання даного предмета: статистичний , оперативно-технічний та бухгалтерський. Отримана за допомогою даних видів обліку інформація має різну ступінь точності і використовується відповідно до їх призначення, цілями і завданнями.

Статистичний облік являє собою масове спостереження за явищами природи, станом суспільства і виробництва з метою виявлення порядку і закономірності їх розвитку. Перебуваючи в тісному взаємозв'язку з іншими видами обліку, використовує їх дані, має свої особливі прийоми збору і обробки даних. Дані статистичного обліку служать базою для економічного аналізу та прогнозування в розрізі окремих організацій, економічних регіонів і країни в цілому.

Оперативно-технічний вид господарського обліку представляє систему реєстрації фактів господарського життя безпосередньо на місці і в момент їх вчинення. Його дані використовуються для щоденного контролю та керівництва цими фактами в оперативному порядку. Оперативно-технічний облік застосовується на окремих ділянках фінансово-господарської діяльності організації, представляє інформацію тільки про окремі факти господарського життя та процесах і не узагальнює відомостей про результати господарської діяльності організації в цілому. Основна вимога до оперативного обліку, -Швидкість отримання відомостей, необхідних для прийняття оперативних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік являє собою систему суцільного, безперервного документально оформленого та взаємопов'язаного відображення фінансово-господарської діяльності організації та економічну науку, яка має власні теорію, предмет і метод дослідження.

Пріоритет отриманої від нього інформації визначається її значимістю і достовірністю, гідності якої обумовлені природою обліку:

- Постійним наглядом та точним виміром майна організації, джерел його формування та господарських процесів;

- Безперервним характером реєстрації фактів господарського життя;

- Обов'язковим документальним та юридичним оформленням зазначених фактів;

- Застосуванням специфічних методів, прийомів і способів ведення обліку;

- Періодичним узагальненням даних поточного обліку у вигляді форм звітності.

Реалізація зазначених достоїнств бухгалтерського обліку дозволяє отримувати достовірну інформацію про факти господарського життя організації і здійснити основні функції управління: облік, контроль, аналіз, оцінку і прогнозування.

Незалежність і специфіка кожного з названих видів господарського обліку не виключає їх взаємозалежність і взаємообумовленість. Вони доповнюють, контролюють один одного і складають систему єдиного господарського обліку. Це стало можливим, зокрема, завдяки однією суттєвою для них особливості - використанню одних і тих же облікових вимірників: натуральних, трудових і грошових, в різних ситуаціях при характеристиці фактів господарського життя.

За допомогою натуральних вимірників, в залежності від фізичних властивостей і особливостей об'єктів, що враховуються, можна отримати як дані про їх кількість, так і якісну оцінку. Наприклад, при ранжируванні об'єктів обліку за сортами, марками, якісними категоріями. Застосування натуральних вимірників характерно для первинного та оперативного обліку; в бухгалтерському та статистичному обліку воно обмежене у зв'язку з тим, що їх узагальнення можливо лише за однорідними предметів, що не завжди характерно для останніх двох видів обліку.

В якості натуральних вимірників можуть виступати: кілограм (кг), центнер (ц), тонна (т), квадратний метр (м2), кубічний метр (м3), штука (шт.), Гектар (га), кінська сила (л. с.) та ін. Умовно-натуральні одиниці застосовуються для вимірювання однорідних об'єктів обліку, при необхідності їх об'єднання в групи за певною якісному і (або) іншою ознакою. Наприклад, для організації обліку кількісних показників однорідної продукції можуть застосовуватися умовно-натуральні вимірники: консерви в умовних банках, чавун в рахунку на граничний та ін.

Трудові вимірники служать для визначення кількості витраченого робочого часу в людино-годинах, людино-днях, машино-годинах та ін. У ряді випадків трудові вимірники використовуються в поєднанні з натуральними, наприклад, для розрахунку продуктивності праці обчислюють кількість вироблених одиниць продукції за зміну або день одним робочим (норма виробітку за зміну і в одиницях продукції), кількість перевезеного вантажу на певній відстані (тонно-кілометри) та ін.

Вартісні вимірники використовують для узагальнення враховуються об'єктів в грошовій оцінці. Вони дозволяє визначити собівартість продукції за видами, здійснювати розрахунки з контрагентами, оцінити издержкоемкость і рентабельність (прибутковість) продукції, центрів відповідальності і організації в цілому.

Використання різних вимірників дає можливість більш повно і поглиблено відображати факти господарського життя, давати їм всебічну характеристику та оцінку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Поняття господарського обліку та його види. Види вимірників у господарському обліку
Облікові регістри
Облікові регістри і їх види
ОБЛІКОВІ ПІДСИСТЕМИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ ПІДПРИЄМСТВА
Прості облікові ставки
Фрагмент робочого плану рахунків установи, сформованого на основі Інструкції по бюджетному обліку
Аудит облікової політики для цілей бухгалтерського обліку
Види обліку та завдання аналізу господарської діяльності
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ І ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЗАПИСІВ З ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
Облікові регістри: сутність, види і характеристика
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук