Навігація
Головна
Джерела формування майна некомерційних організаційДжерела формування майна некомерційної організаціїМайно організації, його класифікація та характеристикаДжерела формування майна некомерційних організацій та їх структураЗагальна характеристика нормативних джерел, їх класифікаціяКласифікація та порівняльна характеристика джерел довгострокового...Класифікація країн за джерелом конкурентних перевагСутність і класифікація майнового страхування і страхування майнаЗагальна характеристика організації оподаткування майна в зарубіжних...ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ І УГРУПОВАННЯ В МАРКЕТИНГУ
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Джерела формування майна, їх класифікація та характеристика

Формування майна (активів) організації пов'язано із застосуванням засобів, що формуються за рахунок різних джерел, як власних, так і залучених, у зв'язку з чим можна розглядати ще одна ознака класифікації майна.

За джерелами формування:

- Власні;

- Позикові (залучені).

До власних джерел формування майна організації відносяться:

- Статутний капітал - первісний власний капітал, що складається з внесків засновників (власників) у майно при створенні організації. Його величина записується в статуті організації і визначається установчими документами;

- Викуплені акції (частки) - вартість викуплених власних акцій у акціонерів, при їх вихід зі складу акціонерного товариства до їх ліквідації;

- Резервний капітал створюється відповідно до законодавства та статуту організації шляхом відрахування від чистого прибутку і є джерелом покриття можливих збитків та погашення облігацій організації;

- Додатковий капітал складається з приросту вартості амортизується майна по переоцінці, емісійного доходу з цінних паперів, курсових валютних різниць за вкладеними коштами в статутний капітал в іноземній валюті та ін .;

- Нерозподілений прибуток - прибуток звітного року і (або) минулих років за мінусом перерахованого до бюджету податку з прибутку та сум, використаних на утворення спеціальних фондів підприємства;

- Оціночні резерви - резерви під зниження вартості матеріальних цінностей, резерв під знецінення вкладень у цінні папери і резерв по сумнівних боргах. Створюються за рахунок зменшення балансового прибутку з метою дотримання вимоги обачності, що передбачає відповідно до ПБО 1/2008 "Облікова політика організації" більшу готовність до визнання в обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів [1];[1]

- Доходи майбутніх періодів - доходи, отримані у поточному періоді, але відносяться до майбутніх періодів;

- Резерви майбутніх витрат і платежів створюються за рахунок внутрішніх ресурсів організації шляхом рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва або відображення в звітному році;

- Цільове фінансування - фінансові ресурси, отримані з бюджету, від фізичних та юридичних осіб для певних заздалегідь витрат і платежів.

До позиковим (залученими) джерелам майна організації відносяться:

- Кредити банку і позикові кошти - отримані короткострокові і довгострокові позики банків (непогашені), суми випущених і проданих акцій трудового колективу, акцій і облігацій організації, короткострокові і довгострокові позики;

- Зобов'язання (кредиторська заборгованість та розрахунки) - розрахунки за договорами поставки, страхування, за претензіями, дивідендах, депонентам, з бюджетом, страховими внесками до позабюджетних фондів, з іншими кредиторами та ін .;

- Зобов'язання щодо розподілу прибутку - джерела виплат податку на прибуток, погашення податкових санкцій, а також виплати дивідендів по цінних паперах;

- Відкладені податкові зобов'язання - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах [2].[2]

Класифікація майна за джерелами формування має принципове значення як для організації поточного обліку та систематизації джерел майна, відносяться до власних або залученим, так і для відображення інформації про них в бухгалтерській звітності і, що особливо важливо, для оцінки фінансового стану організації і показників її ліквідності, платоспроможності, автономності, фінансової стійкості та ефективності фінансово-господарської діяльності.

  • [1] Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1/2008). Положення з бухгалтерського обліку "Зміни оціночних значень" (ПБУ 21/2008).
  • [2] Пункт 15 Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку па прибуток організацій" ПБУ 18/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 № 114і.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Джерела формування майна некомерційних організацій
Джерела формування майна некомерційної організації
Майно організації, його класифікація та характеристика
Джерела формування майна некомерційних організацій та їх структура
Загальна характеристика нормативних джерел, їх класифікація
Класифікація та порівняльна характеристика джерел довгострокового фінансування
Класифікація країн за джерелом конкурентних переваг
Сутність і класифікація майнового страхування і страхування майна
Загальна характеристика організації оподаткування майна в зарубіжних країнах
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ І УГРУПОВАННЯ В МАРКЕТИНГУ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук