Навігація
Головна
Формування статутного капіталуФормування та облік статутного (складеного) капіталуРесурси і капітал комерційного банкуОблік капіталу організаціїПодаткові аспекти обліку власного капіталу організаціїОрганізація обліку операцій з цінними паперами у емітентівОперації з формування банківських ресурсівФормування та облік резервного капіталуОблік капіталуДокументальне оформлення формування та облік статутного капіталу...
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Основи бухгалтерського обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік процесу формування капіталу організації та придбання ресурсів

Процес формування статутного капіталу організації відбувається у зв'язку з її створенням і реєстрацією незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, оскільки статутний капітал комерційних організацій і статутний фонд державних унітарних підприємств є основним джерелом формування майна цих суб'єктів, що дозволяє їм почати свою діяльність.

Загальні завдання бухгалтерського обліку в частині відображення процесу формування статутного капіталу (фонду) організації (унітарного підприємства) полягають:

- У своєчасному, повному і точному документальному оформленні надходження від засновників (учасників) майна у вигляді внеску в статутний капітал;

- Правильному і своєчасному відображенні на бухгалтерських рахунках статутного капіталу в сумі, зареєстрованої в установчих документах, з одночасним записом боргу засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу;

- Правильною і достовірною оцінці внесеного у вигляді вкладів до статутного капіталу майна засновників (учасників) за узгодженою вартості;

- Своєчасному і правильному виявленні курсових валютних різниць за внесками до статутного капіталу в іноземній валюті та відображення їх в обліку в додатковому капіталі.

Основними фактами господарського життя, здійснюваними в рамках даного процесу, є:

- Утворення статутного капіталу (фонду) і відображення оголошеної суми в обліку;

- Виникнення заборгованості засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу (фонду) у момент створення організації;

- Погашення боргу засновниками (учасниками) шляхом внесків грошових коштів у касу, на розрахунковий та (або) валютний рахунки, шляхом передачі майна або інших активів.

Комерційні організації відображають статутний капітал у сумі, зареєстрованої в установчих документах, з одночасним записом боргу засновників (учасників) по внесках до статутного капіталу. Державні і муніципальні унітарні підприємства відображають статутний фонд у сумі грошових і матеріальних коштів, виділених державою або місцевим органом влади безоплатно в оперативне управління або господарське відання.

Ці операції відображають рух зобов'язань (дебіторської заборгованості засновників) та майна підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень, грошових коштів і т.д.), наприклад:

ДЕБЕТ 75.1 "Розрахунки з засновниками по внесках";

КРЕДИТ 80 "Статутний капітал" - формування статутного капіталу.

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи", 10 "Матеріали", 20 "Основне виробництво", 41 "Товари", 43 "Готова продукція", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" та інші;

КРЕДИТ 75.1 "Розрахунки з засновниками по внесках" - погашення боргу засновниками (учасниками) шляхом внесків грошових коштів у касу, на розрахунковий та (або) валютний рахунки, шляхом передачі майна або інших активів.

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби", 04 "Нематеріальні активи";

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" - прийняття до обліку основних засобів і нематеріальних активів ", що надійшли у вигляді вкладів до статутного капіталу.

ДЕБЕТ 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж";

КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів" - нарахування амортизації за що надійшли активам.

ДЕБЕТ 75.1 "Розрахунки з засновниками по внесках";

КРЕДИТ 83 "Додатковий капітал" - відображення суми позитивної курсової різниці але внесками до статутного капіталу в іноземній валюті.

ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал";

КРЕДИТ 75.1 "Розрахунки з засновниками але вкладами" - відображення суми від'ємної курсової різниці за вкладами до статутного капіталу в іноземній валюті.

Діяльність організації неможлива без здійснення процесу придбання (заготівлі) ресурсів (процесу постачання), що представляє собою процес її забезпечення сировиною, матеріалами та іншими предметами і засобами праці, необхідними для здійснення заявлених у статуті господарських процесів. В рамках даного процесу заготовлюється майно тривалого і короткострокового використання. Витрати на придбання майна тривалого користування, загальна сума яких формує первісну вартість конкретних об'єктів основних засобів та (або) нематеріальних активів, відображаються спочатку за дебетом рахунка 08 "Вкладення у необоротні активи", з кредиту якого при прийнятті об'єкта до обліку списуються в дебет рахунків 01 "Основні засоби" і 04 "Нематеріальні активи".

Майно короткострокового користування повністю споживається в одному виробничому процесі або знаходиться в обороті організації менше одного року. Витрати з його придбання враховуються безпосередньо на рахунках матеріальних ресурсів (10 "Матеріали", 41 "Товари"), а по завершенні процесу на цих рахунках визначається фактична собівартість придбаних об'єктів майна.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Завданнями бухгалтерського обліку процесу придбання ресурсів є:

- Документальне оформлення та своєчасне відображення в обліку надходження основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів, товарів і т.п .;

- Достовірне обчислення первісної вартості основних засобів, нематеріальних активів та фактичної собівартості придбаних матеріалів;

- Своєчасне погашення заборгованості постачальникам і підрядникам.

Основними фактами господарського життя, відбиваними на рахунках у процесі постачання (придбання і заготовляння матеріалів), є:

- Надходження ресурсів та отримання послуг з їх доставки та встановлення - з одночасним виникненням заборгованості перед постачальниками та підрядниками;

- Виділення ПДВ по придбаних цінностей;

- Погашення заборгованості постачальникам і підрядникам при оплаті їх рахунків;

- Прийняття до обліку основних засобів і нематеріальних активів. Придбання майна тривалого використання передбачає здійснення капітальних вкладень, в результаті яких організація інвестує значні кошти в придбання або будівництво об'єкта, який буде експлуатуватися і приносити доходи протягом тривалого часу і вартість якого, як правило, буде поступово переноситися на собівартість готової продукції (робіт, послуг ) за допомогою механізму амортизації. Процес створення інвестиційних об'єктів займає значний період часу, тому в бухгалтерському обліку передбачено використання спеціального рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" для збору витрат по створенню (придбання, будівництва, монтажу, розробці ит.п.) об'єктів необоротних активів з метою обчислення їх первісної вартості.

Після введення об'єктів в експлуатацію їх приймають до обліку за первісною вартістю шляхом списання суми фактичних витрат на придбання, будівництво, монтаж, розробку і т.п. з кредиту рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи" в дебет рахунків 01 "Основні засоби" та (або) 04 "Нематеріальні активи".

У процесі постачання відбувається придбання сировини і матеріалів, палива, напівфабрикатів, необхідних для виготовлення продукції. Бухгалтерський облік відображає надходження матеріальних цінностей на склад, виникнення заборгованості перед постачальниками і наступні розрахунки з ними за поставлені сировину та матеріали.

При організації бухгалтерського обліку процесу постачання необхідно визначити:

- Варіант обліку процесу заготовляння, вибрати бухгалтерські рахунки, залежно від методу оцінки матеріально-виробничих запасів в обліку. При використанні облікових цін застосовують рахунок 10 "Матеріали" або 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей";

- Порядок списання відхилень фактичної собівартості від облікової ціни, у разі коли організація застосовує облікові ціни. Якщо організація застосовує рахунок 10 "Матеріали", то на ньому формує фактичну собівартість матеріалів. Приклад:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - вартість матеріалів за рахунком-фактурою.

ДЕБЕТ 19 "Податок па додану вартість по придбаним цінностям";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - сума податку на додану вартість (далі ПДВ) по придбаних цінностей.

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах";

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - відшкодування ПДВ по придбаних цінностей. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 7 (1 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - вартість доставки.

ДЕБЕТ 19 "Податок па додану вартість по придбаним цінностям";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - сума податку на додану вартість з доставки. ДЕБЕТ 68 "Розрахунки але податків і зборів";

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість але придбаним цінностям" - відшкодування ПДВ з доставки. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - вартість матеріалів і вантажно-розвантажувальних робіт, оплачених за рахунок підзвітних сум.

ДЕБЕТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей";

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - сума податку на додану вартість.

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах";

КРЕДИТ 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" - відшкодування ПДВ. ДЕБЕТ 10 "Матеріали";

КРЕДИТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - включення в собівартість матеріалів нарахованої заробітної плати вантажникам та страхових внесків.

Протягом місяця матеріали можуть враховуватися за обліковими цінами, а по закінченні місяця - після розрахунку відсотків і сум транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) або відхилень - за фактичною собівартістю.

При другому варіанті обліку матеріалів всі операції з їх придбання враховуються на рахунку 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", в дебет якого відносять покупну вартість матеріалів з кредиту рахунків: 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ", 23" Допоміжне виробництво ", 20" Основне виробництво ", 71" Розрахунки з підзвітними особами ", 70" Розрахунки з персоналом з оплати праці ", 69" Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню "та ін. За кредитом рахунка 15" Заготівельні та придбання матеріальних цінностей "відображається вартість фактично надійшли і оприбуткованих МПЗ за обліковими цінами. Різниця між фактичною собівартістю придбання і облікової ціною (планової, договірної) списую на рахунок 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" (за дебетом - перевитрата, за кредитом - економія).

Суми відхилень з рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" у кінці місяця списуються пропорційно вартості витрачених матеріалів. У бухгалтерському обліку при цьому робляться записи:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати";

КРЕДИТ 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" -на суму перевитрати.

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати";

КРЕДИТ 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" - "червоне сторно" - на суму економії.

Протягом місяця на рахунки витрат матеріали списують з рахунку "Матеріали" за фактичною собівартістю, і на кінець періоду на даному рахунку залишок матеріалів також відображається за фактичною собівартістю. Розрахунок суми ТЗВ (відхилень), що підлягає списанню па рахунки витрат, проводиться за такою формулою:

де С "рахунки 10 - сума залишків матеріалів на початок місяця; (Д0 рах. 10 - ТЗВ) - оборот за дебетом рахунка 10. Сума ТЗВ до списання = вартість спожитих матеріалів за обліковими цінами •% ТЗВ.

Вибір варіанту обліку процесу постачання (із застосуванням або без застосування рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" є елементом облікової політики організації. При будь-якому варіанті, фактична собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) повинна включати фактичну собівартість витрачених матеріально-виробничих запасів, розраховану шляхом складання облікової вартості та транспортно-заготівельних витрат, що враховуються на окремих аналітичних рахунках синтетичного рахунку 10 "Матеріали" або облікової вартості матеріалів, яка обліковується на синтетичному рахунку 10 "Матеріали" і відхилень у вартості матеріальних цінностей ( +, -), що обліковуються на однойменному синтетичному рахунку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Формування статутного капіталу
Формування та облік статутного (складеного) капіталу
Ресурси і капітал комерційного банку
Облік капіталу організації
Податкові аспекти обліку власного капіталу організації
Організація обліку операцій з цінними паперами у емітентів
Операції з формування банківських ресурсів
Формування та облік резервного капіталу
Облік капіталу
Документальне оформлення формування та облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук