Навігація
Головна
Потреби як джерела активності лідераДжерела екологічного права. Система екологічного законодавстваДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВАПотреби особистостіПоняття і джерела екологічного праваЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИПоняття правового екологічного статусу та джерела його формуванняДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВАЗагальна характеристика видів відповідальності за екологічні...Характеристики потреб
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Потреби як джерело активності особистості. Характеристика екологічних потреб

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Активність як центральна складова поведінки людини не виникає сама по собі спонтанно, а детермінована певними станами людини як організму, соціального індивіда та особистості, що виражають залежність його від навколишнього середовища: матеріальної, соціальної, духовної. Іншими словами, потреба - це потреба, необхідність у чому-небудь. Саме потреби є основою для виникнення мотивів - безпосередніх побудників поведінки.

Потреби людини дуже різноманітні. Н. Ф. Реймерс на основі узагальнення літературних матеріалів виділяє наступні групи і види потреб:

- За характером і природою виникнення: природні, соціальні, інтелектуальні;

- По сфері життєдіяльності: матеріальні і духовні;

- З економічної кількісної визначеності: абсолютні, дійсні та платоспроможні;

- За ступенем конкретизації: загальні та конкретні;

- За ступенем задоволення: задоволені, незадоволені;

- За ступенем настійності: насущні, менш настійні, віддалені;

- По об'єктах: в матеріальних благах, послугах і духовних цінностях;

- За ступенем активності: активні і пасивні;

- За ступенем раціональності: раціональні та ірраціональні ("псевдопотребностей");

- За ступенем реальності: реально здійсненні і нереальні;

- За ступенем перспективності: соціально перспективні і безперспективні.

У змістовному плані виділяють потреби:

- Біологічні: потреба в теплі, повітрі, їжі, воді, сексуальному партнері і багато інших;

- Еколого-поведінкові (психологічні): потреба в домінуванні і підкоренні, створення своєї групи (сім'ї), стилі і темпі життя та ін .;

- Етнічні: потреба в приналежності до певного роду, клану, нації, етнічної цілісності та ін .;

- Соціальні (і соціально-психологічні): потреба в спілкуванні, в можливості утворення соціальних груп;

- Трудові: потреба у праці, досягнення, успіх у діяльності та ін .;

- Пізнавальні: потреба в пізнанні, освіті;

- Економічні: потреба в забезпеченні їжею, одягом, житлом, засобами праці відповідно до анатомо-фізіологічними, етнічними, престижними нормами;

- Інші (естетичні, конституційні, комунікативні і т.д.) ·

А. Маслоу стверджує, що потреби індивіда залежать від того, що він уже має. Він розташував потреби у вигляді піраміди, в основі якої знаходяться фізіологічні потреби (вода, їжа, сон, дихання), потім у напрямку до вершини він помістив потреби в захисті і безпеці, приналежності (громадського та особистого), самоствердженні і незалежності, самовираженні. А. Маслоу вважає, що індивід спочатку прагне задовольнити нижчі (насущні) потреби, перш ніж перейти до самовираження.

К. Альдерфер згоден з А. Маслоу, що індивідуальні потреби можна розмістити у вигляді ієрархії. Але вона у нього має три ступені:

1) існування - фактори, що задовольняють потребу існувати (їжа, повітря, вода, заробітна плата, умови роботи);

2) спорідненості - потреби, що задовольняються значущими громадськими та міжособистісними відносинами (дружба, спілкування, любов);

3) розвитку - потреби, що задовольняються особистим творчим або виробничим зростанням індивіда.

Дослідження Ф. Герцберга мали своїм результатом два специфічні виводу.

1. Є набір зовнішніх умов, які задовольняють працівника, якщо вони є, але не обов'язково мотивують його. Це заробітна плата, умови праці, якість керівництва, гарантії робочого місця, стосунки з колегами. При відсутності цих умов виникає незадоволеність серед працівників. Такі зовнішні умови Герцберг назвав гігієнічними факторами, або факторами незадоволеності.

2. Є система внутрішніх умов, пов'язаних з утриманням трудового процесу (визнання, відповідальність, просування, власне робота та ін.), Відсутність яких не є показником великій мірі незадоволеності. А їх наявність у трудовому процесі надає сильні мотиваційні стимули. Герцберг їх назвав факторами мотивації (задоволеності).

Д. Макклеланд вважає, що у людини є три придбані потреби:

- В досягненні;

- В приналежності;

- У владі.

Цей перелік можна було б продовжити. У сучасних психології, соціології, економіці існує маса самих різних класифікацій, що намагаються скільки-небудь повно описати людські потреби. Однак поки це нікому не вдавалося. І така ситуація з'ясовна. Справа в тому, що поведінка людини різноманітне, практично будь "об'єкт" може стимулювати виникнення тієї чи іншої потреби. Наприклад, потреба мати таку ж машину, як у сусіда, або потреба в самоті і потреба в духовній близькості, або одночасна потреба і в тому і в іншому (потреби, як і емоції, можуть бути амбівалентним).

У зв'язку з даним предметом особливо хотілося б виділити екологічні потреби, саме вони зумовлюють і визначають екологічний поведінку людини. Перш за все, необхідно зауважити, що їх не можна виділити в якусь особливу групу, оскільки вони характеризують не тільки і не стільки особливий зміст, скільки якісну характеристику наявних різноманітних потреб. Наприклад, візьмемо біологічні потреби в їжі, воді, повітрі. Ці біологічні потреби можуть мати і абсолютно різну якісну екологічну забарвлення. Хтось п'є будь-яку воду, а хтось тільки очищену, хтось їсть будь-яку їжу, а хтось тільки без домішок, хімікатів, нітратів тощо Іншими словами, екологічні потреби - це потреби, пов'язані з чистотою середовища проживання, життєвого середовища в цілому. Наприклад, потреби в чистій воді, чистому повітрі, якісній їжі, в чистоті відносин людей, в чистоті самої природи. Звідси і похідні від них потреби: потреба зробити повітря, їжу, воду, відносини чистими, що й обумовлює відповідну поведінку в середовищі проживання, в своєму життєвому середовищі, яка включає світ природи, світ людей, світ ідей і багато іншого.

У відповідності зі сказаним актуальну значимість набуває проблема виховання екологічних потреб людини. Рішення даної проблеми дозволить людині навчитися жити в гармонії з природою, з іншими людьми, з самим собою. За великим рахунком це і означає зробити людину істотою духовною, моральним, відповідальним у прямому розумінні цих слів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Потреби як джерела активності лідера
Джерела екологічного права. Система екологічного законодавства
ДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Потреби особистості
Поняття і джерела екологічного права
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Поняття правового екологічного статусу та джерела його формування
ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Загальна характеристика видів відповідальності за екологічні правопорушення
Характеристики потреб
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук