Навігація
Головна
Ф2.3. Поведінка людини в природному і соціальному середовищіСвоєрідність поведінки в природному та соціальному середовищіПроектування поведінки людини в організаціїРОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ...Адаптація людини до природної і соціальному середовищіЗагальна характеристика педагогіки соціального середовища...Ф2.1. Екологія життєвого середовища людиниПЕДАГОГІКА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНОМУ ФОРМУВАННІ ЛЮДИНИВзаємозв'язок між потребами і поведінкою людиниСоціальні функції поведінки людини
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поведінка людини в соціальному середовищі

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Людина живе не тільки в природі і штучно створеної природному середовищі, але і в соціумі, що включає в себе інших людей і продукти культури, створені ними. Тому його поведінка буде суттєво відрізнятися в залежності від приналежності до тієї чи іншої нації, конкретній групі, тому чи іншому суспільству; воно буде різним в побуті та на виробництві, у навчальному закладі і на вулиці. Ця тема настільки різноманітна і різнопланова, що тут ми звернемо увагу тільки на самі загальні моменти.

По-перше, поведінка конкретного індивіда детерміновано приналежністю до нації. Недарма в науці в якості самостійної ставиться проблема національного характеру. Існує маса стереотипів, тобто схематизації і спрощень, де робиться спроба в стислому вигляді описати деякий характер і визначається ним манеру поведінки. Наприклад, англійці - люди манірні і прихильні традиціям, німці - пунктуальні і послідовні, французи - товариські і влюбчіви, а суть російського характеру дуже добре висловив письменник Максимов свого часу: російська людина уповає на "авось", "мабуть" і "як- небудь "! Безсумнівно, все це спрощення, причому іноді невиправдані, по тим не менш частка істини в них є. Манера поведінки поляка відрізняється від манери поведінки араба, манера поведінки російської - від манери поведінки американця і т.п.

По-друге, поведінка людини визначається його релігійною приналежністю. Для мусульман характерно загострене почуття самоідентифікації, що доходить до протиставлення іншим - немусульманам; індуси ж, навпаки, дуже терпимі; християнин схильний до моральної оцінці, етичному аналізу відбувається; буддист дотримується тактики дистанціювання і т.д.

Національне і релігійне можуть поєднуватися самим химерним чином, визначаючи індивідуально-національний стиль поведінки, що виражається в особливих поглядах, традиціях, оцінках, заборонах.

По-третє, поведінка людини багато в чому визначається тією групою, в рамках якої протікає його життя. Кожна група, починаючи з великих, наприклад суспільство, закінчуючи малими (трудовий колектив, сім'я тощо), формує властиві її членам погляди, установки, цінності, які й визначають своєрідне поведінку людини. Кожна група виробляє свій особливий кодекс поведінки, свої правила. Тому поведінка людини на виробництві буде дещо відрізнятися від його поведінки в побуті. Наприклад, поведінка репортера буде відрізнятися від поведінки художника-реставратора. Якщо в першому випадку потрібні швидка реакція, напористість, комунікабельність, то в другому - посидючість, аналітичність, ретельність виконання кожної дії. У побуті ж, в сім'ї вони можуть виявляти як різні, так і однакові якості особистості. Більше того, поведінка значною мірою визначається тим, яке місце займає людина в своїй групі: начальник він чи підлеглий, лідер або ведений, людина, що користується авторитетом або обіймає низький статус. Залежно від свого становища він виконує і певну роль, що відбивається на манері поведінки. В одному випадку він схильний панувати над іншими, виявляти ініціативу, маніпулювати людьми, в іншому - підкорятися, поступатися, погоджуватися, виконувати волю інших. Всі ці феномени давно і дуже добре описані в соціальній психології. Особливий вплив на поведінку людини надає референтна група, тобто група, на думку і оцінки якої орієнтується конкретна людина. Бувають ситуації, коли референтних груп кілька та дії їх разпопланови, тоді поведінка людини характеризується непослідовністю, суперечливістю, що відбивається і на його внутрішньому психологічному стані.

По-четверте, поведінка людини визначається його внутрішнім середовищем. Тут виділяються два аспекти. Перший аспект пов'язаний зі станом організму, другий - зі станом людини як особистості. Добре відомо, що якщо людині погано, якщо він відчуває себе неважливо через нездужання, то і поведінка його буде відрізнятися дратівливістю, апатією, неадекватністю оцінок тощо Навпаки, хороший фізичний стан у великій мірі стимулює працездатність, вміння адекватно реагувати на подразники і приймати правильні рішення. Ще більший вплив на поведінку чинить психологічний стан індивіда. Якщо у людини позитивна Я-концепція, висока самооцінка, якщо він задоволений собою, то і поведінка його більш відкрито, доброзичливо, адекватно ситуації. У разі ж, коли він відчуває внутріособистісні конфлікти, незадоволений собою, захищається від оточуючих, його поведінка носить агресивний, неадекватний, захисний характер.

Враховуючи, що величезна кількість людей проживає у великих містах, нам видається цікавим дати опис краудінга - стресу, суб'єктивно переживається людиною через брак простору. Один з найактивніших дослідників цього феномену Стоклз запропонував наступну класифікацію ситуацій, в яких виникає краудінг. Він виділяє два середовища: первинну, в якій людина проводить значну частину свого часу, знайомий з оточенням (наприклад, аудиторії, службові, житлові приміщення), і вторинну, в якій зустрічі з людьми тимчасові і не мають подальшого продовження, наслідків (наприклад, місця відпочинку, транспорт). Далі Стоклз поділяє всі взаємодії людини з середовищем на нейтральні, які не спрямовані на конкретну особистість і сприймаються нею як ненавмисні, і особистісні, спрямовані на конкретну особистість. Можливі різні поєднання між типами середовища та типами взаємодії та відповідну поведінку людини.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Можна говорити також про вплив на поведінку людини естетичної середовища, що включає в себе сприйняття прекрасного в природі, живопису, літературі, музиці і т.п., наукового середовища (не випадково говорять про своєрідність фізиків і ліриків), спортивного середовища, де боротьба за досконалість свого тіла екстраполюється на всі інші сторони життя.

Як приклад більш докладно розглянемо вплив на поведінку людини естетичної середовища. Існують наступні фактори, що визначають привабливість середовища. Перший фактор пов'язаний з минулим досвідом людини (приємне і гарне оцінюється найчастіше через співвіднесення зі звичним досвідом); другий фактор визначається біологічною потребою в орієнтовною діяльності (отримання задоволення при вирішенні невизначених ситуацій у непередбачуваною середовищі); третій фактор пов'язаний з естетичними принципами (принципи гармонії, симетрії, золотого перетину).

Існує ще дуже важливий аспект - поведінка людини в організації. С. В. Смирнов та Є. П. Мурашова вводять поняття "організаційна поведінка". Поведінка людини в організації може розглядатися на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях. При цьому важливе місце відводиться вивченню взаємовідносин між людьми, сприйнятливості людини, її здатності до навчання, ініціативи і старанності.

Виділяючи ініціативу і старанність як одиниці аналізу соціальної активності, ми тим самим проникаємо в мікроструктуру її будови. Під ініціативою звичайно розуміють самодіяльне участь людини в різних сферах соціального життя, коли він самостійно бере на себе вирішення якої-небудь задачі і виступає як активний провідник цього рішення в життя. До цього слід додати, що, з одного боку, ініціативність характеризується виходом за межі необхідного, з іншого - прийняттям на себе особистістю певної міри відповідальності при вирішенні суспільних завдань, що володіють просоциальной цінністю. Тим самим соціальна ініціатива відрізняється від ініціативи взагалі як психологічного явища, яка може проявлятися в різноманітних сферах життєдіяльності, в тому числі і таких, де цілі не мають суспільної значущості. Старанність проявляється у здатності індивіда виконувати ту чи іншу діяльність на високому рівні в залежності від розв'язуваної задачі. Вона так само характеризується, як і ініціативність, прийняттям людиною на себе певної міри відповідальності.

Існують різні точки зору на поведінку людини в організації. Так, одні автори вважають, що кожна людина володіє індивідуальними відмінностями, які стійкі і зберігаються в різних ситуаціях протягом всього життя, тоді і поведінку цієї людини пояснюється його індивідуальними особливостями, що і робить людину унікальним. Інші, навпаки, стверджують, що основний вплив на поведінку людини надає довкілля, тому головну увагу треба приділяти ситуації, в якій опинилася людина, а не його індивідуальним особливостям.

Однак ми обмежимося наведеними фактами, і вони в достатній мірі ілюструють становище про мінливість і своєрідності поведінки людини від навколишніх умов зовнішнього і внутрішнього світу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Ф2.3. Поведінка людини в природному і соціальному середовищі
Своєрідність поведінки в природному та соціальному середовищі
Проектування поведінки людини в організації
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ "ЛЮДИНА - СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ"
Адаптація людини до природної і соціальному середовищі
Загальна характеристика педагогіки соціального середовища життєдіяльності людини
Ф2.1. Екологія життєвого середовища людини
ПЕДАГОГІКА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНОМУ ФОРМУВАННІ ЛЮДИНИ
Взаємозв'язок між потребами і поведінкою людини
Соціальні функції поведінки людини
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук