Навігація
Головна
Ставлення до природиСУБ'ЄКТИВНІ ОЦІНКИ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОДУКТУКультурологічні основи ставлення до природиПрирода пізнавального ставленняПоетичне ставлення до природи у стародавніх слов'янВипадковість - об'єктивна, як правило, складна за своєю зовнішньою...Суб'єктивне сприйняття світу природиНенасильство як форма ставлення до природи і як моральний принципДитячі дослідження як засіб виховання ціннісного ставлення до...Виховання ціннісного ставлення до природи, навколишньому середовищу
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Суб'єктивне ставлення до природи і його різновиди

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Суб'єктивність ставлення людини до природи виражається в її структурі і своєрідності. Недарма кажуть, що пізнати особистість - значить виявити її ставлення до дійсності.

Проблема відносин є однією з найбільш перспективних і досліджуваних проблем в сучасній психології. Основоположниками теорії відносин по праву вважають В. Н. Мясищева, який, розвиваючи ідеї, закладені ще А. Ф. Лазурским, розробив досить струнку систему поглядів на природу відносин людини, їх структуру, своєрідність, динаміку проявів. На думку Мясищева, відносини людини представляють "... цілісну систему індивідуальних, виборчих, свідомих зв'язків особистості з різними сторонами об'єктивної дійсності. Ця система випливає з усієї історії розвитку людини, вона висловлює його особистий досвід і внутрішньо визначає його дії, його переживання". В системі відносин людини виражаються його погляди, установки, позиції, "відображені" в остаточному підсумку його потреби, що обумовлюють значимість, "упередженість" до об'єктів дійсності і до самого себе. Відносини людини різноманітні. Зазвичай говорять про економічних, правових, естетичних, морально-етичних, міжособистісних та інших видах відносин.

В. Н. Мясищев виділяє три основні групи відносин: а) відносини людини до людей; б) ставлення його до себе; в) ставлення до предметів зовнішнього світу.

Серед різноманітних відносин людини виділяють як специфічні його ставлення до природи. Саме такого роду відносини і є одним з компонентів предмета екологічної психології. Ставлення людини до природи можуть описуватися як деяка об'єктивна характеристика, що важливо для власне наукового аналізу проблеми так само, як і характеристика суб'єктивна, коли об'єктивна зв'язок природи і потреб особистості знаходить відображення в її внутрішньому світі.

У силу цього практично будь-яке відношення до природи набуває своєрідність суб'єктивного ставлення. Отже, що ж являє собою суб'єктивне ставлення до природи і які його різновиди?

У сучасній науці найбільш докладну відповідь на це питання можна знайти у С. Д. Дерябо і В. А. Ясвіна, які приділяють даній проблемі особливу увагу. Перш за все, автори показують, що в основі суб'єктивного ставлення до природи лежить відбиту в тих чи інших об'єктах і явищах потреб людини. У силу цього одні об'єкти байдужі для особистості, інші стимулюють упереджене ставлення.

Спираючись на власні теоретичні та експериментальні дослідження, Дерябо і Ясвин виявляють базові параметри суб'єктивного ставлення до природи, параметри другого порядку, модальність і інтенсивність суб'єктивного ставлення до природи, нарешті, виділяють різновиди суб'єктивного ставлення до природи у вигляді своєрідної типології.

В якості базових параметрів суб'єктивного ставлення до природи виділяються:

- Широта: фіксує, в яких саме об'єктах і явищах природи відображені потреби людини; одних залучають тільки певні явища природи, наприклад тварини, інших - найрізноманітніші об'єкти, природа в цілому;

- Інтенсивність: вказує, в яких сферах і в якій мірі проявляються суб'єктивні ставлення до природи;

- Ступінь усвідомленості: виявляє, якою мірою особистістю усвідомлюється запечатлению своїх потреб в об'єктах і явищах природи, іншими словами, наскільки вона усвідомлює це.

До параметрів другого порядку автори відносять:

- Емоційність: характеризує ставлення людини по осі "раціональне - емоційне"; у одних людей переважає чисто емоційне ставлення, часто неконтрольоване, у інших емоції супроводжуються розумінням свого ставлення, високим рівнем самоконтролю;

- Узагальненість: характеризує суб'єктивне ставлення по осі "приватне - загальне"; наприклад, любов тільки до свого домашнього тварині, або любов до всіх тварин даного виду, або любов до природи в цілому;

- Домінантність: описує суб'єктивне ставлення до природи по осі "незначуще - значуще"; для одних людей більш значущі ставлення до людей, для інших - відносини до станів внутрішнього світу, для третіх - ставлення до природи і т.п .;

- Когерентність (від лат. - Що знаходиться у зв'язку): характеризує відношення по осі "гармонія - дисгармонія"; це ступінь узгодженості всіх відносин особистості: наприклад, любов до природи у лісника може як поєднуватися з його ставленням до своєї професії, так і не поєднуватися;

- Принциповість: описує суб'єктивне ставлення по осі "залежне - незалежне"; непринциповим, наприклад, є ставлення людини, яка любить свого вихованця, але не втручається в ситуацію, коли інші люди катують тварин;

- Свідомість: характеризує суб'єктивне ставлення по осі "неусвідомлене - свідоме": свідомість проявляється у здатності, з одного боку, усвідомлювати своє ставлення до чогось, з іншого - ставити цілі у відповідності зі своїм ставленням, проявляти той чи інший рівень активності по їх досягненню.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Особливе місце в описуваної концепції приділяється модальності та інтенсивності суб'єктивного ставлення до природи.

Модальність - це якісно-змістовна характеристика. Дерябо і Ясвин виділяють дві підстави для опису модальності ставлення до природи. Це прагматизм - непрагматізм і наділення природи об'єктними або суб'єктними властивостями. Відповідно виділяються чотири типи модальності ставлення до природи:

- Об'єктно-прагматичний: ставлення до природи характеризується як до об'єкта задоволення своїх потреб, его найбільш, на жаль, поширений тип відносин;

- Суб'єктно-прагматичний: наприклад, власник собаки любить її, добре ставиться, але його мета - завоювання нею високого місця на виставці;

- Об'єктно-непрагматический: наприклад, ставлення служителя цирку до коня, він доглядає за нею, годує її, але використовують її інші;

- Суб'єктно-непрагматический: наприклад, ставлення господині до своєї кішки або собаці, які є єдиними друзями, співрозмовниками, стають повноправними членами сім'ї.

Інтенсивність суб'єктивного ставлення до природи автори оцінюють по перцептивно-аффективному параметру (перцепція - сприйняття, афект - емоція), який характеризується естетичним освоєнням об'єктів природи, чуйністю на їх прояву, етичним освоєнням. Когнітивний (пізнавальний) параметр висловлює прагнення людини пізнавати природу. Практичний компонент суб'єктивного ставлення до природи знаходить вираз у готовності людини до практичному взаємодії з природою; поступочного компонент (структура вчинків) відображає орієнтованість людини на зміну природи у відповідності зі своїм суб'єктивним ставленням.

Тут ми не випадково привели, хоча і в дуже стислому вигляді, всі характеристики суб'єктивного ставлення до природи, пропоновані С. Д. Дерябо і В. А. Ясвіна. По-перше, це найбільш логічно обгрунтована і струнка теоретична система, яка фіксує ставлення людини до природи. По-друге, вона дозволяє виявляти різновиди суб'єктивного ставлення до природних об'єктів і явищ, типологізувати їх.

Зрештою вчені виділяють 16 типів ставлення людини до природи, які відображені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Типологія суб'єктивного ставлення до природи
(за С. Д. Дерябо і В. А. Ясвіна)

Компонент відносини

Об'єктна характеристика

Суб'єктна характеристика

Модальність відносини

Перцептивно-афективний

Перцептивний об'єктно-непрагматический

Перцептивний суб'єктно-непрагматический

Непрагматических

Когнітивний

Когнітивний об'єктно-непрагматический

Когнітивний суб'єктно-непрагматический

Практичний

Практичний об'єктно-непрагматический

Практичний суб'єктно-непрагматический

Поступочного

Поступочного об'єктно-непрагматический

Поступочного суб'єктно-непрагматический

Перцептивно-афективний

Перцептивний об'єктно-прагматичний

Перцептивний суб'єктно-прагматичний

Прагматична

Когнітивний

Когнітивний об'єктно-прагматичний

Когнітивний суб'єктно-прагматичний

-

Практичний

Практичний об'єктно-прагматичний

Практичний суб'єктно-прагматичний

-

Поступочного

Поступочного об'єктно-прагматичний

Поступочного суб'єктно-прагматичний

За виділених параметрах суб'єктивного ставлення до природи легко дати характеристику всім типам відносин. Для прикладу обмежимося описом лише двох типів особистості:

- Перцептивно-афективний об'єктно-непрагматический тип: при контактах з природою така людина не має на меті одержати від неї якої-небудь корисний продукт, переважає непрагматических мотивація: відпочити на природі, подихати чистим повітрям, помилуватися красотами і т.п .;

- Поступочного суб'єктно-непрагматический тип: для особистості з таким типом властиво суб'єктне сприйняття природи, яке регулюється високими етичними нормами, такими ж, якими регулюються його відносини з іншими людьми. Ми вже відзначали, що подібне ставлення було властиво великим гуманістам, таким як М. Ганді, Л. Толстой, А. Швейцер. Даного роду ставлення проявляється у відповідних вчинках особистості, її активності по зміні до навколишньої дійсності, в природоохоронної діяльності, спрямованої як на збереження самих природних об'єктів, так і (це особливо хотілося б підкреслити) людей, які взаємодіють з природою.

На закінчення слід зазначити, що тут наводиться лише одна концепція, яка описує своєрідність суб'єктивного ставлення людини до природи, а саме концепція, запропонована С. Д. Дерябо і В. А. Левіним. Це обумовлено рядом причин. По-перше, в сучасній вітчизняній екологічної психології поки ще не сформовано інших підходів, які б створювали якусь альтернативу описаним поглядам. По-друге, дана концепція, з одного боку, носить досить загальний характер, з іншого - легко застосовна до опису конкретних явищ, що характеризують своєрідність взаємодії людини з природою, дає можливість практично аналізувати і діагностувати конкретні відносини людини до об'єктів і явищ природи.

Отже, можна сказати, що суб'єктивне ставлення людини до природи - досить складна з психологічної точки зору сфера взаємодії людини зі світом, де знаходять вираження позиція особистості, її погляди і установки, обумовлені рівнем розвитку екологічної свідомості та рівнем вихованості. Задана деяка ідеальна модель такого роду відносини, спираючись на яку можна організувати процес екологічної освіти та виховання підростаючого покоління. Його метою має стати формування особистості, що наділяє природу ознаками суб'єктності і яка характеризується непрагматических типом взаємодії, свідомо і відповідально здійснює не тільки свої дії по відношенню до природи, але й здійснює вчинки, що несуть високий заряд моральності та порядності, духовності в широкому сенсі цього слова.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Ставлення до природи
СУБ'ЄКТИВНІ ОЦІНКИ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОДУКТУ
Культурологічні основи ставлення до природи
Природа пізнавального ставлення
Поетичне ставлення до природи у стародавніх слов'ян
Випадковість - об'єктивна, як правило, складна за своєю зовнішньою природі, малоймовірна зв'язок
Суб'єктивне сприйняття світу природи
Ненасильство як форма ставлення до природи і як моральний принцип
Дитячі дослідження як засіб виховання ціннісного ставлення до природи, навколишньому середовищу
Виховання ціннісного ставлення до природи, навколишньому середовищу
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук