Навігація
Головна
Антропологічний криза в контексті екологічних проблемФ3.З Шляхи подолання екологічної кризи і перспективи людстваСучасний світова фінансова та економічна кризаСучасний екологічний стан Російської ФедераціїВИЗРІВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМНОЇ...
Екологічна криза. Поняття, причини, ознакиГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНА КРИЗАПоняття кризи, причини його виникнення і основні рисиГлобальна фінансова криза: причини і наслідкиФ3.З Шляхи подолання екологічної кризи і перспективи людства
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ф3.2. Сучасна екологічна криза

У результаті освоєння змісту модуля Ф3.2 студент повинен:

знати

o поняття "екологічна криза";

o основні прояви і ознаки сучасної екологічної кризи;

o факти, що характеризують сучасну екологічну ситуацію на глобальному і регіональному рівні (актуальну на час написання посібника);

вміти

o здійснювати пошук і аналіз відомостей про актуальну екологічної ситуації на глобальному і регіональному рівні;

o давати характеристику актуальною екологічної ситуації на глобальному і регіональному рівні;

володіти

o уявленнями про сутність, причини і чинники сучасної екологічної кризи, можливості та шляхи його подолання.

Поняття і причини екологічної кризи

Поняття "екологічна криза" вперше з'явилося в 1972 р на сторінках першої доповіді Римського клубу - авторитетної міжнародної асоціації по вивченню глобальних проблем сучасності.

У доповіді під назвою "Межі зростання", авторський колектив під керівництвом американського кібернетика Д. Медоуза побудував прогностичну модель світу, використовуючи в якості змінних факторів зростання населення, капіталовкладення, зайняте чоловіком земний простір (ступінь порушеності екосистем), ступінь використання природних ресурсів, забруднення біосфери . Висновки доповіді зводилися до наступного: при збереженні темпів зростання і тенденції розвитку економіки людство прийде до катастрофи і загине в 2100 До цього часу більша частина населення вимре від голоду і виснаження. Природних ресурсів не вистачить на виробництво необхідних матеріальних благ; через забруднень довкілля стане непридатною для проживання в ній людини.

Дійсно, в останні десятиліття XX і початку XXI ст. світова економіка, балансуючи на межі найглибшого і затяжного спаду за всю історію, переживає непрості часи. Її буквально стрясають енергетичний, сировинної та продовольча кризи, грандіозні соціально-політичні зміни планетарного масштабу. У цих умовах збереження природи і раціональне природокористування стали одними з найбільш важливих проблем, які зачіпають життєві інтереси всіх народів. Вони відображаються на багатьох сторонах сучасних міжнародних політичних та економічних відносин.

Природа в широкому сенсі слова - складна саморегулююча система земних предметів і явищ. Для людини природа - середовище життя і єдине джерело існування. Як біологічний вид він потребує певних температурі, тиску, складі атмосферного повітря, природній воді з домішкою солей, рослинах і тваринах.

Людина користується природними ресурсами з моменту своєї появи. Оскільки протягом довгих тисячоліть це споживання було незначним і збиток, що наноситься природі, непомітним, в суспільстві вкоренилося уявлення про невичерпність її багатств - адже своєю життєдіяльністю людина впливає на навколишнє середовище не більш, ніж інші живі організми. Проте їх вплив незрівняно з тим величезним впливом, який чинить його трудова діяльність, дає йому можливість задовольняти свої потреби на рівні значно вищому, ніж інші біологічні види.

У XX ст. людство досягло у всіх галузях науки і техніки більших успіхів, ніж за всю історію свого розвитку. Це створило реальну можливість залучати у виробництво зі все зменшуються витратами величезну масу природних ресурсів. Природно, що в умовах зростання населення величезний обсяг їх використання без досить широкого відтворення призводить до їх виснаження. Мова йде в першу чергу про багатства надр, які витягуються у багато разів швидше, ніж йде природне їх накопичення. Виявилися забрудненими промисловими і побутовими відходами атмосферне повітря, поверхневий повітря, ґрунти. Шкідливі речовини накопичуються в рослинах, організмах тварин і разом з їжею потрапляють в організм людини, створюючи небезпеку для його здоров'я.

Непомірне, хижацьке вилучення ресурсів обертається катастрофічним збіднінням запасів надр і органічного світу, викликає порушення структури грунтового покриву, погіршення стану повітря і води. Зараз ці явища стали типовими для багатьох країн, набули глобального характеру. У результаті руйнується ілюзорне уявлення про нескінченність природних багатств. На зміну йому приходить розуміння, що необхідно витрачати їх більш дбайливо, що природі потрібна охорона.

Екологічна криза (по І. І. Дедю) - ситуація, яка виникає в екологічних системах (біогеоценозах) в результаті порушення рівноваги під впливом стихійних природних явищ або в результаті впливу антропогенних факторів (забруднення людиною атмосфери, гідросфери, руйнування природних екосистем, природних комплексів, лісові пожежі, зарегулювання рік, вирубка лісів і ін.).

Екологічна криза сучасності - це напружений стан взаємин між суспільством і природою, що характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві ресурсно-екологічним можливостям біосфери. У результаті біосфера починає загрожувати самого життя на Землі. Рішення проблеми - у відновленні балансу, що являє собою складну, глобального масштабу задачу. І чим раніше людство усвідомлює її, тим імовірніше буде його виживання на Землі.

Питання про збереження природи непомітно для людства переріс у проблему виживання цивілізації. На планеті все менше залишається дикої природи, тобто територій, які не порушених господарською діяльністю. Площа ойкумени (заселеної і використовуваної людьми частини земної поверхні) протягом історичного розвитку постійно розширювалася. За різними оцінками, в кінці XX ст. вона займає 50-75% суші. Тому терміни "природа" і "природне середовище" (означають сукупність природних умов існування людського суспільства, на яку воно прямо або побічно впливає і з якою пов'язано в господарській діяльності) все частіше замінюється терміном "географічне середовище", тобто використовувана і змінна людиною природне середу.

До глобальних проблем належать: екологічні проблеми (забруднення атмосфери та гідросфери, парниковий ефект, руйнування озонового шару, деградація наземних екосистем та ін.), Бурхливе зростання населення, загострення енергетичної кризи, нестача продовольства, злидні в слаборозвинених країнах та ін.

Екологічні проблеми в сучасному світі вийшли на перше місце. Одержавши необмежену владу над природою, люди варварськи використовують її. Ресурси планети вичерпуються, катастрофічно швидко забруднюються повітря і вода, перетворюються на піски родючі землі, на очах скорочуються площі лісів. На планету буквально вивалюються гори відходів, людина провокує природні катастрофи. Можливе потепління, виснаження озонового шару, кислотні дощі, накопичення токсичних і радіоактивних відходів становлять загрозу для виживання. Є країни, для яких ці проблеми не так гострі, але в цілому все людство стурбоване ними, і тому вони є глобальними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Антропологічний криза в контексті екологічних проблем
Ф3.З Шляхи подолання екологічної кризи і перспективи людства
Сучасний світова фінансова та економічна криза
Сучасний екологічний стан Російської Федерації
ВИЗРІВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Екологічна криза. Поняття, причини, ознаки
ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА
Поняття кризи, причини його виникнення і основні риси
Глобальна фінансова криза: причини і наслідки
Ф3.З Шляхи подолання екологічної кризи і перспективи людства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук