Навігація
Головна
Мінеральні й енергетичні ресурси в різних країнах і регіонах світуВзаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів...Енергетичні характеристики, загальні відомості
Теплоенергетика
ГідроенергетикаМала гідроенергетикаГідроенергетика, рибне та мисливське господарство
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИОрганізація і компетенція Міністерства енергетики РФАдміністративне управління та адміністративно-правове регулювання у...
Розподіл енергії при вибухуПриливна енергіяСонячна енергія
Енергія хвиліГенерації на основі відновлюваних джерел енергіїПриливна енергія
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Енергетичні ресурси

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Потреба в енергії - одна з основних життєвих потреб людини. Енергія потрібна не тільки для нормальної діяльності сучасного сложноорганізованного людського суспільства, але і для фізичного існування окремого людського організму. За даними, наведеними Н. С. Работнова, для підтримки життя людині приблизно 3 тис. Кілокалорій на добу.

Близько 10% потрібної енергії людині забезпечують продукти харчування, решту - промислова енергетика.

Прискорення темпів науково-технічного прогресу та розвитку матеріального виробництва сполучені зі значним зростанням витрат енергії. Тому розвиток енергетики представляється одним з найважливіших умов економічного зростання сучасного суспільства.

Довгий час енергетичною базою служило викопне паливо, запаси якого незмінно скорочувалися. Тому останнім часом завдання пошуку нових джерел енергії - одна з найбільш актуальних завдань сучасності.

Безперервне зростання споживання енергії ставить перед людством проблему пошуку нових її джерел. Сюди слід віднести геотермальну, сонячну, вітрову та термоядерну енергію, гідроенергію.

Теплоенергетика

Основним джерелом енергії в Росії і країнах колишнього СРСР є теплова енергія, що отримується від згоряння органічного палива - вугілля, нафти, газу, торфу, горючих сланців.

Нафта, а також її важкі фракції (мазут) широко використовуються в якості палива. Однак перспективи застосування даного виду палива виглядають сумнівними з двох причин. По-перше, нафта з очевидністю не може бути віднесена до розряду екологічно чистих джерел енергії. По-друге, її запаси (у тому числі і нерозвідані) дуже обмежені.

Газ як паливо використовується також дуже широко. Запаси його хоча й великі, але також небезмежні. Сьогодні відомі способи вилучення з газу деяких хімічних речовин, у тому числі водню, який в майбутньому може бути використаний як універсальне чисте паливо, що не дає будь-якого забруднення.

Не менше значення в тепловій енергетиці, ніж нафта і газ, має вугілля, який є найбільш поширеним на планеті енергоносієм - його запаси оцінюються в 7 трлн т. За розрахунками тільки розвіданих родовищ (300 млрд т) повинно вистачити людству на кілька століть. Як паливо вугілля використовується також у вигляді коксу, одержуваного в результаті нагрівання кам'яного вугілля без доступу повітря до температури 950-1050 ° С. На думку експертів Інституту всесвітніх спостережень (США), екологічна криза наростає такими ж темпами, як і використання вугілля. Лідери вугільної енергетики (Китай, США, СНД) є одночасно і головними забруднювачами атмосфери. На частку США припадає 26% викиду вуглецю в атмосферу, на частку СНД - 19% (більше, ніж на всю Західну Європу). Прихильники вугільної енергетики бачать перспективу в переробці вугілля в синтетичні рідкі палива, газ та напівкокс.

Гідроенергетика

Енергія гідроелектростанцій нешкідлива для навколишнього середовища. Однак саме по собі будівництво водосховищ на рівнинах чревато негативними наслідками, найбільш істотним з яких є затоплення великих корисних (сільськогосподарських та ін.) Земельних угідь.

Особливо гостро стоїть питання про мілководних зонах водосховищ, які при зміні рівня води то осушаются, то затопляются, що ускладнює їх використання. На деяких водосховищах такі зони займають 40% від всієї їх площі. За останній час в проектах нових рівнинних водосховищ передбачається відсікання мілководь від основного ложа водосховища дамбами, що збереже значні площі земель від затоплення.

Ядерна (атомна) енергетика

Довгий час вирішення проблеми енергетичної кризи пов'язували переважно з розвитком ядерної, а в перспективі - термоядерної енергетики, остання з яких з сучасної точки зору володіє практично невичерпними паливними ресурсами. Прийнято було вважати, що одним з найважливіших переваг атомної енергетики є її екологічна чистота. Дійсно, за сприятливих умов атомні електростанції (АЕС) дають значно менше шкідливих викидів, ніж електростанції, що працюють на органічному паливі.

Однак в останні десятиліття ставлення до даного виду енергетики істотно змінилося, що знайшло відображення і в публікаціях фахівців-екологів. Так, В. А. Красилів у своїй книзі "Охорона природи: принципи, проблеми, пріоритети", говорячи про оптимальну структуру енергетики, відводить її атомної різновиди 0% від загального виробництва енергії. Проти будівництва нових атомних електростанцій і на підтримку закриття вже діючих виступають сьогодні численні громадські організації та ініціативні групи. Така негативна оцінка ролі атомної енергетики в житті суспільства пов'язана, насамперед, з побоюваннями відносно негативних наслідків аварій на ядерних об'єктах, які призводять до серйозних витокам радіоактивних матеріалів і відходів виробництва. Позиції атомної енергетики були серйозно підірвані інцидентами на АЕС "Тримайл-Айленд" (США, 1979 г.), Чорнобильської АЕС (СРСР, 1986 р) і АЕС "Фукусіма-1" (Японія, 2011 р), наслідки яких сприяли нагнітанню в суспільстві істерії і страху перед можливими в майбутньому ще більш серйозними катастрофами. Слід зазначити, однак, що в перших двох згаданих випадках ключовим чинником, який зумовив масштаби негативних наслідків аварій, стали грубі помилки людей: керівництва та обслуговуючого персоналу станцій. Основною причиною аварії на АЕС "Фукусіма-1" стало стихійне лихо - найсильніший в історії Японії землетрус. Ситуація була ускладнена тим, що на станції були встановлені реактори застарілого зразка, система захисту яких не могла забезпечити потрібний рівень безпеки в сформованих обставинах. У той же час відомі численні приклади, коли автоматизовані системи захисту реакторів здійснювали їх аварійне відключення без серйозних наслідків для людей і навколишнього середовища в цілому.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Таким чином, перспективи подальшого розвитку ядерної енергетики сьогодні зв'язуються з тим, якою мірою вдасться підвищити безпеку технічних систем і примирити населення з роботою атомних електростанцій.

Якщо майбутнє земної ядерної енергетики виглядає сьогодні не цілком певним, то її космічні перспективи більш очевидні. У майбутньому при господарському (як і будь-якому іншому) освоєнні планет Сонячної системи, їх супутників, а також астероїдів потрібно значну кількість надійних енергетичних установок, здатних працювати тривалий час в автономному режимі. В умовах дефіциту сонячного випромінювання, хімічних та інших неатомних джерел енергії ядерне паливо може виявитися якщо небезальтернатівним, то принаймні найбільш ефективним енергетичною сировиною.

Геотермальна енергетика. Запаси тепла в глибинах земних надр практично невичерпні, і використання його з позицій охорони навколишнього середовища досить перспективно. Температура скельних порід із заглибленням на 1 км підвищується на 13,8 ° С і на глибині 10 км досягає 140-150 ° С. Відомо, що в багатьох районах вже на глибині 3 км температура порід досягає 100 ° С і більше.

В даний час в деяких країнах світу - Росії, США, Японії, Італії, Ісландії - використовують тепло гарячих джерел для вироблення електроенергії, опалення будинків, підігріву теплиць і парників.

Електростанції будують в районах вулканічної активності. Отримується від них електроенергія найдешевша в порівнянні з іншими електростанціями. Однак коефіцієнт корисної дії геотермальних електростанцій невисокий через низьку температури води, що надходить з надр на поверхню.

Експлуатація геотермальних вод вимагає вирішення питання скидання і поховання відпрацьованих мінералізованих вод, оскільки вони можуть зробити шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Енергія Сонця

Цей вид енергії визнається одним з найбільш екологічно чистих і перспективних.

Переваги сонячної енергії полягають у її доступності, невичерпності, відсутності побічних, що забруднюють середовище продуктів. До недоліків слід віднести низьку щільність і уривчастість надходження на поверхню Землі, пов'язану з чергуванням дня і ночі, зими і літа, погодними змінами.

В даний час сонячна енергія використовується в обмежених масштабах в житлових та інших будівлях. Найбільш освоєні встановлювані на дахах сонячні батареї, що забезпечують дешеву гарячу воду для побутових потреб. Більше 1 млн таких нагрівальних приладів встановлено у Росії, Японії, Австралії та інших країнах.

В даний час вченими розробляються шляхи і способи використання сонячної енергії для промислових потреб, аж до створення станцій в космосі. Питання це дуже складний, і рішення його можливо лише в далекій перспективі.

Енергія вітру, морських течій і хвиль

Обидва ці джерела енергії чисті, використання їх не забруднює навколишнє середовище. Ці джерела давно почали використовуватися, експлуатація їх розширюється і буде розширюватися надалі. Однак поки частка цих джерел в енергопостачанні незначна.

Необхідна реалізація комплексної програми використання різних видів енергії, що включає в себе розвиток нових технологій, що не забруднюють біосферу. При цьому головні та перспективні напрямки в енергетиці - це сонячна, атомна, а у віддаленій перспективі - термоядерна енергетика.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Мінеральні й енергетичні ресурси в різних країнах і регіонах світу
Взаємозв'язок розміщення природних ресурсів та суспільних елементів продуктивних сил
Енергетичні характеристики, загальні відомості
Теплоенергетика
Гідроенергетика
Мала гідроенергетика
Гідроенергетика, рибне та мисливське господарство
УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ
Організація і компетенція Міністерства енергетики РФ
Адміністративне управління та адміністративно-правове регулювання у сфері енергетики
Розподіл енергії при вибуху
Приливна енергія
Сонячна енергія
Енергія хвилі
Генерації на основі відновлюваних джерел енергії
Приливна енергія
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук