Навігація
Головна
Темпи зростання чисельності населення земної кулі в історичному...Регіональні особливості динаміки чисельності населенняХарактеристика чисельності та складу населення. Джерела інформації...Зростання населенняРозрахунки перспективної чисельності населенняВивчення чисельності та складу населенняПрогнозування чисельності населення і джерела працезабезпечення...Статистика чисельності, розміщення і складу населенняЧисельність населення і масштаби виробництва локальних суспільних благПоказники чисельності та структура людських ресурсів
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зростання чисельності населення

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Протягом більшої частини людської історії зростання чисельності народонаселення був малопомітний. Однак в XIX ст. цей процес став набирати темпи і надзвичайно різко прискорився в першій половині XX в. (рис. 3.1). Це дало привід аналітикам говорити про "демографічний вибух".

Рис. 3.1. Зростання населення Землі з початку нової ери до 2000 р (але А. В. Михееву і В. М. Галушин)

Серед головних причин, що викликали настільки бурхливе зміна демографічної ситуації, звертають на себе увагу, перш за все, досягнуті до цього моменту успіхи профілактичної та виліковує медицини, що сприяли істотному зниженню відносних показників смертності населення (у тому числі дитячої), а також зростання потреби виробництва в робочій силі.

Згідно з даними, наведеними К. М. Петровим, населення світу збільшується сьогодні приблизно на 90 млн чол. на рік. Однак щільність населення в різних районах неоднакова. Це проявляється навіть у межах окремих країн, де, як правило, велика частина населення концентрується в містах. Основний приріст населення Землі припадає на країни, що розвиваються (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Зростання чисельності народонаселення в розвинених країнах і країнах (по Thomas W. Merrick, з книги К. М. Петрова "Загальна екологія")

Швидке зростання населення в них провокує загострення екологічних і соціальних проблем, таких, як дефіцит продовольства, виникнення і розповсюдження епідемій інфекційних захворювань, періодично спалахують міжетнічні, релігійні та кастові конфлікти, що виникають внаслідок посилення конкуренції за території і розташовані там ресурси, а також дедалі більша відставання в рівні культурного розвитку.

В. А. Красилів виділив і описав деякі негативні наслідки зростання чисельності населення Землі. Серед них заслуговують особливої уваги зростання матеріального споживання, зростання міських агломерацій, забруднення середовища, падіння рівня життя, зміна структури населення та його скупченість.

Зростання споживання. Зростання населення не пропорційне зростанню споживання, так як зазвичай супроводжується падінням рівня життя. Споживання зростає, насамперед, за рахунок тих областей, які мало пов'язані з рівнем життя (наприклад, споживання зерна, рису і т.п.).

Зростання міст. У силу того що сільськогосподарське виробництво не надає додаткових робочих місць, надлишкове населення зосереджується в містах. Зростання міст відбувається нерідко за рахунок сільськогосподарських угідь, що, у свою чергу, веде до посилення відтоку населення з сіл у міста.

Забруднення середовища зростає через збільшення обсягу побутових відходів, зростання міст як найпотужніших джерел забруднення, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Забруднення провокує зростання захворюваності, запускаючи механізм природного відбору, що веде до зміни (погіршення) генофонду. Боротьба із забрудненням, у свою чергу, зв'язана із значним збільшенням непродуктивних витрат.

Падіння рівня життя. Основні чинники падіння рівня життя пов'язані зі зростанням чисельності населення, многодетностью і обумовленим нею дефіцитом сімейного бюджету, зростанням цін на землю, відповідним подорожчанням житлового будівництва, ресурсів, всіх систем життєзабезпечення, а також із зростанням непродуктивних витрат.

Зміна структури населення. Зрушення на користь міського населення зі зростанням його чисельності супроводжується:

- Зміною співвідношення вікових груп: омолодженням населення, супроводжуваним зростанням безробіття серед молоді, злочинності і загальної соціальної нестабільності;

- Зміною співвідношення статей у молодших вікових групах: число хлопчиків перевищує кількість дівчаток;

- Зміною співвідношення статей в старших вікових групах: зниженням тривалості життя чоловіків в порівнянні з жінками; збільшенням числа самотніх жінок середнього і літнього віку.

Скупченість. Скупченість населення прискорює процес забруднення середовища. Вона провокує гормональні порушення у людини, збільшує ступінь конфліктності і агресивності в сім'ї і на виробництві. Соціально-психологічні наслідки скупченості - відчуження, втрата соціальної значущості особистості, зниження цінності життя, соціальне байдужість і кар'єризм (прагнення знайти значимість всяку ціну), саморуйнування (алкоголізм, наркоманія, статеві збочення, що виключають з репродуктивного процесу), злочинність.

Детально наслідки зростання чисельності населення проілюстровані рис. 3.3.

Рис. 3.3. Наслідки зростання населення (за В. А. Красилова)

Демографічна ємність нашої планети більшістю екологів оцінюється в 1,0-1,5 млрд чол. (при ідеальних суспільно-екологічних умовах). Фактичне її населення наприкінці XX ст. впритул наблизилося до рубежу в 6 млрд чол. (за останніми даними восени 1999 року цей рубіж був подоланий). Сьогодні Земля, за оцінками фахівців, перенаселена не менш ніж у, 3 рази. Однак зростання населення, як зазначає П. Агесс, мабуть, буде продовжуватися, так як харчові ресурси всупереч регіонально існуючому голоду і недоїдання достатні для життя більше 15 млрд чол.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Так званий демографічний перехід, що знаменує початок зниження числа жителів Землі, станеться за сучасними прогнозами не раніше середини XXI ст., Коли популяція людей може досягти 12 млрд чол. Десятикратне перевищення оптимуму чисельності населення відповідно до місткості Землі загрожує включенням так званих екологічних факторів, що залежать від щільності населення. Висока чисельність населення і його рухливість сприяють поширенню небезпечних для здоров'я і життя людей хвороб. Теоретично вірогідні шквали захворювань, наприклад, пандемії грипу, неконтрольоване лавиноподібне поширення ВІЛ-інфекції та ін. Багато фахівців відзначають, що чим вище буде чисельність і щільність населення, гірше стан загального здоров'я, тим катастрофічнішою будуть наслідки епідемій і пандемій.

Подібний розвиток подій аж ніяк не обов'язково, якщо будуть враховані екологічні закономірності та обмеження, якщо людство вкладе значні сили і засоби в сферу оптимізації свого відтворення. Проблема народонаселення потенційно цілком вирішувана. Вже сьогодні демографічні процеси в світі мають істотно різну регіональну специфіку, аж до їх протилежної спрямованості.

За даними, В. М. Галушин, у багатьох розвинених країнах Європи та Північної Америки річний приріст населення становить приблизно 1% і продовжує скорочуватися.

Інша ситуація складається в більшості країн, що розвиваються, де швидке зростання населення ускладнює підвищення рівня його добробуту, породжує складні соціально-економічні проблеми. Тому багато країн Азії та Африки реалізують програми обмеження народжуваності, здійснюючи "планування сім'ї".

До середини 1970-х рр. з'явилися перші ознаки зниження темпів приросту населення в таких найбільших країнах світу, як Китай, Індія та ін. Це багато в чому стало можливим завдяки зростанню зайнятості жінок на виробництві, зростанню частки міського населення, підвищенню культурного рівня, ослабленню впливу релігії і традицій, успіхам охорони здоров'я, реалізації економічних заходів, стимулюючих відмова від народження дітей і ряду інших факторів.

Як вважають сьогодні багато фахівців, комплексна дія соціальних, економічних і культурних чинників, вплив системи освіти приведуть до помітного зниження темпів приросту населення в країнах Азії та Африки ще до 2000 р У цьому випадку загальне народонаселення нашої планети у другій половині XXI ст., Досягнувши 10-12 млрд чол., стабілізується на цьому рівні, після чого, мабуть, почнеться поступове скорочення його чисельності. На думку більшості вчених, забезпечення в майбутньому такої кількості людей продовольством і житлом - завдання цілком реальне.

Складність сучасної демографічної ситуації полягає, однак, у тому, що економічно більшість країн світу з капіталістичною ринковою економікою раніше зацікавлене в зростанні чисельності населення, у своєрідному "розширеному відтворенні" робочої сили. Необхідно відзначити в зв'язку з цим, що суттєвий прогрес у справі оптимізації процесу відтворення населення досяжний лише при скороченні потреби в трудових ресурсах в умовах виведення людини з процесу безпосереднього матеріального виробництва. Економічне зростання має йти за рахунок механізації та автоматизації виробництва з скороченням числа зайнятих у ньому людей. Все це однак дасть позитивний демографічний ефект лише в тому випадку, якщо буде відбуватися на тлі планомірного підвищення рівня життя населення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Темпи зростання чисельності населення земної кулі в історичному розрізі
Регіональні особливості динаміки чисельності населення
Характеристика чисельності та складу населення. Джерела інформації про населення
Зростання населення
Розрахунки перспективної чисельності населення
Вивчення чисельності та складу населення
Прогнозування чисельності населення і джерела працезабезпечення економіки
Статистика чисельності, розміщення і складу населення
Чисельність населення і масштаби виробництва локальних суспільних благ
Показники чисельності та структура людських ресурсів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук