Навігація
Головна
Людина, суспільство і природа: проблеми екологіїФ3.1 Взаємовідносини суспільства і природи в історії цивілізаціїПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ "ПРИРОДА - СУСПІЛЬСТВО"ПРОБЛЕМИ МОРАЛІ ТА МОРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІПрирода людини як моральної істотиЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО ТА ПРИРОДАЛюдина і природаПрирода - людина, суспільство, культураЛюдина, суспільство і природаВідносини суспільства і природи
 
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моральний аспект взаємовідносин людини, суспільства і природи

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

В останні роки в багатьох розвинених країнах відбулася екологізація моральної свідомості, змінилися ціннісні орієнтації; склалася система цінностей, в якій опинилися представлені як соціальні, так і природні елементи. Природа в цьому випадку отримала статус самостійної цінності в силу її унікальності, єдиності і неповторності.

Як зазначає В. І. Баранова, ціннісне осмислення природи висловлює нерозривна єдність людини і суспільства з природою. Людина і суспільство виступають як елементи єдиної системи "природа - суспільство", поза яким їх існування неможливо; однак при цьому інтереси природи висуваються на перший план, отримують пріоритет над інтересами суспільства, включаються у сферу моралі. При такому підході природа в новій системі моральних цінностей виступає як мета, а не як засіб, що прямо пов'язано з новим розумінням сутності людини як природної істоти. Встає також питання про моральному відношенні людини до природи, про особливості цього відносини, про розширення сфери дії традиційних, звичних форм моральної регуляції (норм, принципів, цінностей, ідеалів і т.д.).

У широкому і строгому сенсі слова, етика - це філософська і наукова дисципліна, що вивчає явища моралі і моральності: моралі як сукупності норм - заборон, вимог, приписів, ідеалів, прийнятих в даному суспільстві і закріплених в його культурі; моральності як поведінки людей з точки зору його відповідності цим нормам. У нестрогому, але допустимому сенсі в повсякденній вживанні термін "етика" збігається з терміном "мораль", є його синонімом. На відміну від звичаю або традиції моральні норми мають ідейне обґрунтування у вигляді ідеалів добра і справедливості, належного і т.п. Таким чином, мораль, моральність - це форма суспільної свідомості і вид суспільних відносин.

Предметом екологічної етики як однієї з субдисциплін загальної етики є моральні норми і моральність поведінки в області відносин "людина - суспільство - природа". Однак ми, напевно, вправі сказати про екологічну етику щось більше. Справді, в силу того що її об'єкт - це фундаментальні, базові взаємини людини і природи, вона виділяється своєю значимістю серед інших субдисциплін загальної етики при всій їх безумовну важливість.

Тут необхідно також підкреслити особливе місце етики у всій структурі екологічного знання і поведінки. Засновник вчення про біосферу В. І. Вернадський писав: "Найголовнішими питаннями є питання етичні, питання про те, як слід поводитися при тих чи інших умовах життя". Напевно, дозволено доповнити це авторитетне висловлювання припущенням, що первинно збитковим стає свідомість людини і тільки потім ущербної стає навколишня його природне середовище, що екологія людини - це, перш за все, оздоровлення духовного світу суспільства, освоєння високої культури та гуманістичної моралі.

У зв'язку з названими істотними особливостями екологічної етики важливо виділити в її внутрішній структурі значення морального вибору та відповідальності. Взагалі кажучи, такий вибір може визначатися двояко - або раціональними міркуваннями, здоровими міркуваннями про наслідки прийняття рішення або того чи іншого курсу дій, або емоційно, пристрастями, так часто далекими від інтересів справи. При виборі в екологічній області особливо істотно, щоб при цьому мало зверхність раціональне, розумне початок, і тільки такий вибір повною мірою буде відповідальним. У даному контексті нам необхідно також сказати не тільки про високу особистої відповідальності, а й про соціально-екологічної відповідальності, оскільки без перебільшення можна стверджувати, що вона має вирішальне значення для історичного розвитку в цілому.

В етиці, якій вже більше двох з половиною тисяч років, досі немає якоїсь загальновизнаної теорії, насамперед, немає єдиної думки щодо того, на що спираються всі моральні норми, тобто не вирішено питання про витоки моралі. На це питання даються різні відповіді. Натуралістичні теорії етики вбачають витоки моралі в природному законі: "морально те, що природно, що знаходиться у згоді з природою". Інші теорії стверджують, що всі норми моралі містять в собі здоровий глузд, саме він є найкращим керівництвом при вирішенні моральних колізій. Багато етичні теорії говорять про релігійне походження моралі, основні імперативи якої явлені у божественному одкровенні.

Розглядаючи зв'язок моральних принципів етичних субдисциплін з нормами та імперативом загальної етики, слід, мабуть, виходити з визнання, що неможливо запропонувати такий набір правил і принципів, який би всіх задовольнив. У зв'язку з цим спробуємо сформулювати в якості матеріалу для обговорення даного питання сукупність правил і принципів екологічної етики.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Людина, суспільство і природа: проблеми екології
Ф3.1 Взаємовідносини суспільства і природи в історії цивілізації
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ "ПРИРОДА - СУСПІЛЬСТВО"
ПРОБЛЕМИ МОРАЛІ ТА МОРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Природа людини як моральної істоти
ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО ТА ПРИРОДА
Людина і природа
Природа - людина, суспільство, культура
Людина, суспільство і природа
Відносини суспільства і природи
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук