Навігація
Головна
СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВПорядок складання та оформлення розпорядчих ДОКУМЕНТІВОрганізаційно-методичні документи, що поширюються на конкретні...ОСНОВНІ ВИДИ І СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ПРАВИЛА ЇЇ...Порядок підпису нотаріально оформлених документів
Основні етапи створення документаОсновні функції і завдання ООН і її установОсновні функції і завдання ООН і її установОрганізаційно-правові документиОсновні організаційно-правові документи забезпечення
 
Головна arrow Документознавство arrow Документознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок складання та оформлення організаційно-правових ДОКУМЕНТІВ

У результаті вивчення цієї теми студент повинен:

- Знати склад комплексу організаційно-правових документів установи; призначення організаційно-правових документів установи;

- Вміти проектувати раціональний склад видів і різновидів організаційно-правової документації установи; здійснювати уніфікацію і стандартизацію організаційно-правової документації;

- Володіти прийомами і методами складання та оформлення видів і різновидів організаційно-правових документів; прийомами і методами уніфікації та стандартизації організаційно-правової документації.

Організаційно-правові документи установи, їх цілі та завдання створення

Організація системи і процесів управління - одна з головних управлінських функцій. Організаційно-правова документація є системоутворюючим комплексом з огляду на те, що вона регулює діяльність керованої структури в цілому по всіх напрямках, але з урахуванням її специфіки та особливостей. Організаційна діяльність установи полягає в розробці та введенні в дію комплексу організаційно-правової документів.

Організаційно-правові документи - це комплекс документів, що містять правила створення організації, у тому числі вибір його організаційно-правової форми, компетенції, структури, штатної чисельності, складу посад (керівників, фахівців, технічних виконавців); формування дорадчих органів управління; встановлення режиму роботи та системи охорони; організації та оцінки праці; порядок реорганізації та ліквідації.

Організаційно-правові документи реалізують норми адміністративного права і є правовою основою діяльності організації; містять положення, обов'язкові для виконання.

Мета розробки організаційно-правової документації - раціональна регламентація функціонування структурних підрозділів та співробітників установи (підприємства, організації).

Дана діяльність традиційно включає наступні етапи:

- Створення установи та визначення його організаційно-правової форми;

- Встановлення структури установи;

- Визначення штатного складу, чисельності посад керівників, фахівців, технічних виконавців і їх тарифікація, тобто встановлення посадових окладів;

- Регламентація діяльності структурних підрозділів і співробітників;

- Формування дорадчих органів управління; регламентація діяльності апарату управління установи;

- Ліцензування діяльності установи (у разі необхідності); встановлення режиму праці та системи охорони;

- Організація праці працівників і оцінка їх праці;

- Реорганізація установи;

- Ліквідація установи.

При створенні установи або організації, насамперед, розроблюються і оформлюються Установчий договір і Статут (Положення про організацію). У них фіксуються організаційно-правова форма даної структури, її статус, профіль та інші основні положення. Названі документи покликані підтвердити факт легалізації юридичної особи на певній території (адміністративно-територіальній одиниці).

Визначення структури та штатної чисельності установи відображають в такому документі як Структура і штатна чисельність. Він не є обов'язковим, але з його допомогою можна раціонально вибудувати структуру установи та визначити оптимальний чисельний склад персоналу.

Штатний розклад оформляється з метою тарифікувати посадових осіб і співробітників і встановити надбавки відповідно до займаної посади, досвідом роботи, освітою тощо

Регламентація діяльності посадових осіб (керівництва установи) фіксуються в таких документах як Положення про організацію (установі), Положення про структурний підрозділ, Інструкції з діловодства та ін. Діяльність співробітників установи регламентують Посадові інструкції, Інструкції по окремих видах діяльності, наприклад, охорони праці, але діловодства та ін.

Правила і вимоги, зафіксовані в організаційно-правових документах, засновані на нормах адміністративного та цивільного права і є локальної нормативною базою діяльності установи (підприємства, організації). Організаційно-правові документи розробляються керівництвом установи або підрозділу із залученням кваліфікованих фахівців, які добре знають роботу установи як в цілому, так і за окремими напрямками.

Текст організаційно-правових документів складається традиційно з розділів (підрозділів), що мають заголовки, які друкуються напівжирним шрифтом, вирівнюються по центру. Фіксування розділу включає надруковане з великої літери слово "Розділ" і порядковий номер, позначений арабськими цифрами; знак "№" не ставиться. Незалежно від композиції тексту всі розділи (підрозділи) мають єдину наскрізну нумерацію. Після номера розділу ставиться крапка. Найменування розділу друкується з великої літери, а крапка в кінці заголовка не ставиться.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Залежно від складності композиції текст може бути рубрикованих на пункти і підпункти, при цьому система їх ідентифікації, як правило, наступна:

- Пункти розділу заголовків не мають, друкуються з абзацного відступу і позначаються арабськими цифрами з крапкою;

- Підпункти розділу також заголовків не мають і нумеруються в межах одного пункту, друкуються з абзацного відступу і позначаються арабськими цифрами з крапкою.

Названі документи оформляються на стандартному аркуші паперу формату А4 з обов'язковим нанесенням усіх необхідних реквізитів у відповідності з діючими нормативними актами, що регламентують складання та оформлення подібного роду документації.

У ході складання організаційно-правові документи обов'язково проходять процедуру узгодження (зовнішнього або внутрішнього) з усіма зацікавленими установами (організаціями, підприємствами) або посадовими особами, що супроводжується оформленням фіфа або візи узгодження.

В обов'язковому порядку всі організаційно-правові документи проходять процедури затвердження та реєстрації. Алгоритми цих процедур залежать від виду документів, статусу, профілю установи, СТО організаційно-правової форми:

- Статут (положення про організацію) стверджується і реєструється, залежно від організаційно-правової форми, або Міністерством юстиції РФ (або його територіальним підрозділом), або рішенням засновників (власників) організації (підприємства) і реєструється відповідним органом за місцем фактичного розташування утворюється юридичної особи;

- Штатний розпис установи затверджується і реєструється або керівництвом державної установи (підприємства), або спільним рішенням власників організації;

- Регламенти (положення) роботи дорадчих та колегіальних органів апарату управління, як правило, затверджуються та реєструються керівництвом державної установи або спільним рішенням власників недержавної організації (підприємства);

- Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників затверджуються керівником установи і реєструються службою ДОП або секретарем;

- Інструкції але певних видів діяльності затверджуються керівником установи або колегіальним органом управління (наприклад, радою директорів акціонерного товариства) і реєструються службою ДОП або секретарем;

- Інструкції з техніки безпеки та протипожежної безпеки та ін., Як правило, затверджуються керівником установи і реєструються службою ДОП.

Датою організаційно-правових документів є дата їх затвердження, тобто дата набрання чинності і початку реалізації.

Порядок внесення змін і доповнень та їх перегляду залежить від виду організаційно-правових документів. Наприклад, зміни і доповнення до статуту установи вносяться в міру їх виникнення відповідно до встановленої законом процедури - за рішенням вищого органу управління установою або самою організацією з обов'язковим інформуванням органу, що здійснює державну реєстрацію установ (організацій). Зміни в положення про структурні підрозділи та інших органах установи також вносяться розпорядчими документами керівництва в міру необхідності.

Організаційно-правові документи є безстроковими з погляду терміну їх дії, тобто діють до їх скасування або прийняття документа в повий редакції, наприклад, в результаті реорганізації або припинення діяльності (ліквідації) установи. При реорганізації, як правило, настає необхідність коригування практично всього комплексу організаційно-правових документів установи; при припиненні діяльності всі ці документи в обов'язковому порядку підлягають передачі на державне зберігання.

Питання практики

У стабільно функціонуючому установі необхідність перегляду, зміни або доповнення організаційно-правових документів може виникати в середньому один раз на 3-5 років. Залежно від характеру і серйозності змін у діяльності установи організаційно-правові документи або розробляються заново, або в них вносяться необхідні зміни і доповнення розпорядчими документами (наказом, розпорядженням або іншим актом вищестоящого керівництва). У разі реорганізації діяльності установи розробляються нові організаційно-правові документи та порядок їх затвердження.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Порядок складання та оформлення розпорядчих ДОКУМЕНТІВ
Організаційно-методичні документи, що поширюються на конкретні однорідні групи продукції та послуг і виконувані у вигляді правил і порядків
ОСНОВНІ ВИДИ І СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ПРАВИЛА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ
Порядок підпису нотаріально оформлених документів
Основні етапи створення документа
Основні функції і завдання ООН і її установ
Основні функції і завдання ООН і її установ
Організаційно-правові документи
Основні організаційно-правові документи забезпечення
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук