Навігація
Головна
Зміст, функції і структура навчального курсуЛогічна структураЗміст і структура початкового курсу російської мовиЛогічна сутність і структура відповідейЛогічні елементи інтегральних мікросхемГіпотетико-дедуктивний метод і його логічна структураІНДУКЦІЯ ЛОГІЧНАЛогічний аналіз оцінок і нормГЛАВА 4 ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Логічна структура курсу

У розділі "Мікроекономіка" показано, як ринок через процес ціноутворення здійснює міжгалузеве розподіл факторів виробництва і визначає розмір їх оплати. Число факторів, що визначають ціну блага і обсяг продажів на конкретному ринку, величезно. Серед них: технологія виробництва і смаки споживачів, погодні умови і політичний клімат в країні, податкова політика держави і обмінний курс національної валюти. Практично будь-яке соціально-економічна подія в тій чи іншій мірі відбивається на кон'юнктурі ринку, а отже, і на ціні. Проте кожен з безлічі ціноутворюючих факторів впливає на ціну або через попит, або через пропозицію. Попит і пропозиція виступають в якості двох результуючих чинників, що формують ринкові ціни. Тому глави 2 і 3 присвячені відповідно аналізу освіти ринкової пропозиції і ринкового попиту. У гл. 4 показано, як в процесі взаємодії попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції встановлюється ринкова рівновага і які наслідки втручання держави в механізм ринкового ціноутворення. Модифікація процесу ціноутворення на інших типах ринку за відсутності попиту або пропозиції розкривається в гл. 5. У гл. 6 викладено особливості ціноутворення на фактори виробництва і ринковий розподіл національного доходу. У гл. 7 на основі вивчення змісту п'яти попередніх глав будується мікроекономічна модель національної економіки, яка визначає умови досягнення одночасного спільного рівноваги на всіх взаємопов'язаних ринках, і з'ясовується, наскільки стан загальної економічної рівноваги відповідає економічної ефективності та соціальної справедливості. Роль держави в ринковій економіці з мікроекономічних позицій обгрунтовується в гл. 8.

Розділ "Макроекономіка" починається з гл. 9, в якій народне господарство представлено у вигляді кругообігу товарних і грошових потоків між макроекономічними суб'єктами. Аналіз народногосподарського кругообігу дозволяє розкрити зміст основних показників результативності функціонування національних економік і виявити умови його безперервного поновлення на основі врівноважуються припливів і відтоків у кожного макроекономічного агента; показано, як ці потоки відображаються в системі національного рахівництва ("народногосподарської бухгалтерії"). У гл. 10 наводиться найпростіша макроекономічна модель порівняльної статики, що ілюструє взаємодію реального і монетарного секторів економіки в процесі встановлення ОЕР і дозволяє простежити за наслідками зміни поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. У ході побудови моделі виявляються особливості функціонування макроекономічного ринку блага, а також сутність та роль сучасної грошово-кредитної системи. Ця у цій главі спрощення моделі досягається за рахунок відволікання від ринку праці. Його включення в макроекономічну модель відбувається в гл. 11, що дозволяє провести аналіз двох найважливіших макроекономічних феноменів - безробіття і зміни рівня цін. Допомогою повної моделі досліджуються особливості різних видів стійкого нерівноваги (квазірівноваги) і виявляються породжують їх чинники. Зміна результативності функціонування національних економік в часі розглядається в гл. 12 допомогою простих динамічних моделей часткового аналізу, що дозволяють простежити за тим, як під впливом екзогенних та ендогенних факторів виникають економічні цикли і за яких умов можливий стійке економічне зростання. У заключній гл. 13 на основі розглянутих в попередніх розділах макроекономічних моделей викладаються основи стабілізаційної політики держави в закритої і відкритої решті світу національній економіці з прикладами її використання на практиці в різних країнах і аналізом виникаючих при цьому проблем.

У кінці кожного розділу є Додаток, присвячене конкретизації одного з тверджень глави.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зміст, функції і структура навчального курсу
Логічна структура
Зміст і структура початкового курсу російської мови
Логічна сутність і структура відповідей
Логічні елементи інтегральних мікросхем
Гіпотетико-дедуктивний метод і його логічна структура
ІНДУКЦІЯ ЛОГІЧНА
Логічний аналіз оцінок і норм
ГЛАВА 4 ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук