Навігація
Головна

Виробництво і пропозиція благВступ в економічну теоріюЗакон пропозиції і функція фірм по випуску благ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИРОБНИЦТВА І ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯРезультативність виробничої діяльностіВибір варіанта виробничої функції фірми
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ I. МІКРОЕКОНОМІКА

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГ

Основне завдання даної глави - виявити фактори, що визначають обсяг галузевого пропозиції, тобто сумарне пропозицію конкретного блага з боку всіх його виробників. При цьому будемо вважати, що виробники, по-перше, не змінюють величину запасів готової продукції і тому обсяг випуску завжди збігається з обсягом проданих благ і, по-друге, не можуть впливати на ціни, які задані для них ринком. Фірму, яка працює в умовах заданих цін і не може вплинути на їх рівень, називають фірмою-ценополучателем. Як буде показано в гл. 4, на ринку досконалої конкуренції всі фірми є ціноотримувачі. Але окремі фірми можуть опинитися в такому ж положенні і на інших типах ринку.

Перш ніж доставити продукцію на ринок, її потрібно виробити. Виробництво - це перетворення одних благ в інші: факторів виробництва в готову продукцію. Воно вимагає певних витрат (витрат). Їх величина визначається технічними (продуктивність факторів виробництва) та економічними (система цін) умовами випуску продукції. Технологічні особливості виробництва розглядаються в параграфі 2.1. У параграфі 2.2 вводяться ціни, що дозволяє перейти до аналізу техніко-економічних умов функціонування фірми. На цій основі в параграфі 2.3 встановлюється залежність між обсягом пропозиції продукції і визначальними його факторами - функція галузевого пропозиції.

Виробнича функція і технічна результативність виробництва

Залежність між кількістю використовуваних факторів виробництва та максимально можливим при цьому випуском продукції називається виробничою функцією. Всі фактори виробництва можна представити у вигляді трьох агрегатів: праця, капітал (знаряддя і засоби праці, включаючи природні ресурси) і науково-технічний прогрес (НТП). НТП є основним чинником збільшення результативності сучасного виробництва, але на відміну від праці і капіталу він не має самостійної речової форми і проявляється у вигляді вдосконалення засобів виробництва та підвищення кваліфікації працівників. У свою чергу, НТП в значній мірі залежить від сукупності політичних, соціально-культурних, фінансово-економічних і правових умов, що визначають якість підприємницької інфраструктури.

Оскільки в мікроекономіці вивчається процес ціноутворення як механізм узгодження взаємозалежних цілей економічних суб'єктів в існуючих на даний момент умовах, то рівень розвитку НТП передбачається заданим. Тоді випуск продукції (Q) виявляється залежним тільки від двох чинників - обсягів застосовуваного праці (L) і капіталу (К). При цьому різноманітність технологій виробництва відображається в операторі виробничої функції. Включення у виробничу функцію НТП як самостійного фактора здійснюється в теорії економічного зростання.

Всі параметри виробничої функції є натуральними величинами, що мають розмірність кількість / час. Якщо, наприклад, за 1 год п'ять робочих на трьох верстатах виготовляють 20 деталей, то Q = 20 шт / год, L = 5 ч праці (кожен працівник працюватиме по годині), К = 3 станко-години. Для стислості в подальших прикладах розмірність параметрів будемо опускати.

У реальній економіці і праця, і капітал мають багато різновидів: праця лікаря відрізняється від праці токаря, а обладнання, що використовується в ливарному виробництві, не придатне для виготовлення сиру. При виявленні залежності обсягу випуску продукції від кількості використовуваного праці і капіталу передбачається, що всі види праці зведені до одного виду, наприклад, до праці різноробочого, за допомогою спеціальних коефіцієнтів, а всі види капіталу - до якоїсь стандартної його одиниці виробничих потужностей.

Явний вид виробничої функції виводиться на основі спостережень за тим, як змінюється обсяг випуску в міру зміни використовуваних обсягів праці і капіталу. Перш ніж цим зайнятися, звернемо увагу на те, що не завжди можна збільшити використання одночасно обох факторів виробництва. Коли попит на продукцію фірми зростає, то на перших порах випуск збільшується за рахунок додаткового залучення праці на існуючі виробничі потужності (перехід на дво- або тризмінну роботу): для встановлення додаткового обладнання потрібен певний час. Можлива і зворотна ситуація: наявність резервних виробничих потужностей дозволяє швидко збільшити обсяг використовуваного капіталу, але для залучення додаткових фахівців потрібен час, пов'язане з їх пошуком і підготовкою. У зв'язку з цим один з основоположників мікроекономіки Альфред Маршалл в якості інструментів економічного аналізу ввів поняття "короткий" ("короткостроковий") і "тривалий" ("довгостроковий") періоди [1].[1]

Час, протягом якого не можна змінити обсяг одного з використовуваних у виробництві факторів, називається коротким періодом. У свою чергу, фактор, обсяг якого не можна змінити в короткому періоді, називається постійним, а фактор, обсяг використання якого змінюється по мерс зміни випуску - змінним.

Тривалий період - це час, достатній для зміни обсягів обох факторів виробництва, і тому в тривалому періоді всі фактори є змінними.

Співвідношення між кількістю випускається за певний час продукції (output) і кількістю використовуваних для її виготовлення факторів виробництва (input) назвемо технічної результативністю виробництва. У короткому і тривалому періодах вона вимірюється по-різному.

  • [1] Маршалл А. Принципи політичної економії. М .: Прогрес, 1983. Т. II.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Виробництво і пропозиція благ
Вступ в економічну теорію
Закон пропозиції і функція фірм по випуску благ
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИРОБНИЦТВА І ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
Результативність виробничої діяльності
Вибір варіанта виробничої функції фірми
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук