Навігація
Головна
Результативність в короткому періодіСукупна пропозиція в короткому і довгому періодахМодель AD - AS. Макроекономічна рівновага в короткому і тривалому...Сукупна пропозиція (AS) в короткому і довгому періодах. Фактори...П'ятий період
Результативність в тривалому періодіМодель AD - AS. Макроекономічна рівновага в короткому і тривалому...Національна економіка в тривалому періоді. Економічний ріст і розвитокМиттєве, короткострокове і тривале рівновагу. Зміна ціни, обсягу...П'ятий період
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Короткий період

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Здійснимо перехід від виробничої функції до функції загальних витрат графічним шляхом [1]. В якості відправного пункту візьмемо графік загального випуску в короткому періоді, представлений на рис. 2.1. Якщо на осі абсцис відкладати не кількість купа, а витрати на його оплату (wL), то утворюється графік грошової функції загального випуску - залежність випуску від кількості витрат на оплату праці при незмінних витратах на капітал. Коли w = 1, тоді її графік в точності збігається з рис. 2.1; якщо w> 1, то крива розтягується, а при w <1 стискується по горизонталі. Тепер поміняємо осі координат місцями, щоб витрати на правах функції опинилися на осі ординат. Вийшов графік функції загальних змінних витрат TVC, зображений у верхній частині рис. 2.5. Повні загальні витрати перевищують змінні на величину витрат на капітал, тому графік ТС зрушать вгору на відстань Rк.[1]

Для побудови графіків середніх і граничних витрат врахуємо, що нахил прямої лінії, що з'єднує будь-яку точку графіка загальних витрат з початком координат, представляє середні витрати, а нахил дотичної до цього графіку - граничні витрати. З урахуванням цього в нижній частині рис. 2.5 показано, як на основі кривих загальних витрат будуються криві середніх і граничних витрат. Мінімуми кривих МС, AVC, АС відповідають точкам А, В, В '. Різниця між АС і AVC представляє величину середніх постійних витрат:.

Сімейство кривих витрат в короткому періоді

Рис. 2.5. Сімейство кривих витрат в короткому періоді

Сімейство кривих витрат фірми є важливою характеристикою її економічної діяльності; до нього ми часто будемо звертатися не тільки в цій, але й у наступних розділах.

Звернемо увагу на те, що крива МС завжди перетинає криві AVC і АС в точці їх мінімуму. Це пояснюється тим, що додавання до випущеної кількості продукції додаткової одиниці, виробленої з меншими витратами, ніж у середньому турбувалися на попередній обсяг випуску, веде до зниження середніх витрат. Відповідно додавання до випущеної кількості продукції додаткової одиниці, виробленої з великими витратами, ніж у середньому турбувалися на попередній випуск, веде до підвищення середніх витрат. Але якщо при МС <АС (МС <<AVC) середні витрати знижуються, а при МС> АС (МС> AVC) середні витрати зростають, то МС = АС (МС = AVC) в точці мінімуму середніх витрат. Крива МС перетинає криву AVC раніше, ніж криву АС через більш високого розташування кривої ТС щодо TVC.

Тривалий період

Аналогічно тому, як виробничу функцію тривалого періоду можна представити у вигляді безлічі виробничих функцій короткого періоду, що розрізняються обсягами постійного фактора виробництва, витрати в тривалому періоді можна зобразити за допомогою безлічі кривих витрат короткого періоду, які відрізняються величиною постійних витрат (рис. 2.6, верхня частина) .

Витрати в тривалому періоді

Рис. 2.6. Витрати в тривалому періоді

У міру збільшення обсягу капіталу ростуть постійні витрати, зрушуючи криву ТС вгору. В результаті збільшення капіталоозброєності праці все більший обсяг продукції виробляється при снижающихся середніх змінних витратах, що відображається подовженням ділянки кривої ТС, загинається до осі абсцис.

У нижній частині рис. 2.6 побудовано криві середніх витрат короткого періоду, відповідні кривим загальних витрат. Чим більше обсяг капіталу (постійних витрат), тим правіше розташована крива АС, вказуючи на те, що в міру зростання масштабу виробництва мінімум середніх витрат досягається при все більшому обсязі випуску. Чи буде при збільшенні масштабу виробництва мінімум середніх витрат знижуватися, підвищуватися або залишатися незмінним, залежить від того, який ефект масштабу притаманний застосовуваної технології. При його зрості крива АС зміщується не тільки вправо, але і вниз, а при зниженні відбувається зрушення кривої АС вправо вгору; в іншому випадку вона зміщується вправо без вертикального зсуву.

Відрізки кривих ТС і АС, розташовані вище точок їх взаємного перетину, не відповідають визначенню функції витрат через те, що не уявляють мінімально можливі витрати на заданий випуск.

Тому криві витрат в тривалому періоді утворюються з ділянок кривих витрат в короткому періоді до їх взаємного перетину, тобто графіками загальних і середніх витрат тривалого періоду (LTC - long total cost і LAC - long average cost) є криві, що огинають знизу безлічі кривих коротких періодів. Чим менше додаткові порції капіталу, внаслідок яких криві ТС зсуваються вгору, тим більше криві витрат тривалого періоду стають схожими на своїх візаві короткого періоду.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Так як зрушення ТЗ, відображають зміни обсягів застосовуваного капіталу, а рух по ТЗ - обсягів праці, то мінімум АС відповідає конкретній капиталовооруженности праці. Визначимо її.

При заданій сумі загальних виробничих витрат (С) безліч всіляких поєднань праці і капіталу визначено рівністю: С = = wL + Rк. Вирішимо його відносно К:

(2.1)

Вираз (2.1) є рівняння лінії рівних витрат - ізокости, зображеної на рис. 2.7.

Изокоста

Рис. 2.7. Изокоста

Нахил ізокости визначається співвідношенням цін на фактори w / r, а її віддаленість від початку координат - об'ємом виробничих витрат. Всі поєднання обсягів праці і капіталу, відповідні точкам на изокосте і під нею доступні виробнику, а на поєднання вище ізокости йому не вистачає грошей. Щоб визначити максимально можливий випуск при наявних у виробника грошових коштах, представлених ізокостою, і заданої виробничої функції тривалого періоду, представленої сімейством изоквант, потрібно знайти точку дотику ізокости з изоквантой. Ця точка показує, при якій капиталовооруженности праці досягається максимально можливий випуск при заданих витратах або мінімальні витрати на заданий випуск; в таких випадках говорять, що фірма досягла рівноваги. На рис. 2.8 - це 35 од. продукції. Залежно від співвідношення цін факторів виробництва для випуску 35 од. продукції з мінімальними витратами потрібно використовувати або L H, К H, або L G, К G. Звернемо увагу на те, що при технології, відповідній точці Н, продуктивність праці вище, ніж при технології, відповідній точці G. Але звідси не випливає, що одна з цих технологій ефективніше інший.

Мінімізація АС в тривалому періоді

Рис. 2.8. Мінімізація АС в тривалому періоді

У точці дотику ізокванти з ізокостою обидві лінії мають однаковий нахил. Як було встановлено вище, нахил ізокванти визначається граничною нормою технічної заміни капіталу працею, а нахил ізокости - співвідношенням цін факторів виробництва. Отже, умовою рівноваги фірми є рівність: MRTS L, K = w / r.

Оскільки, як було показано в кінці параграфа 2.1, MRTS L, K = MP L / MP K, то в тривалому періоді продукція виробляється з мінімальними середніми витратами, якщо відношення граничних продуктивностей факторів дорівнює відношенню їх цін

(2.2)

Але фірми не завжди прагнуть до мінімізації середніх витрат. Щоб визначити, який обсяг випуску і з яким поєднанням факторів виробництва фірма-ціноотримувачі бажає виробляти, потрібно знати ціну се продукції.

  • [1] Алгебраїчне виведення функцій витрат наведено в Додатку до гл. 2.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Результативність в короткому періоді
Сукупна пропозиція в короткому і довгому періодах
Модель AD - AS. Макроекономічна рівновага в короткому і тривалому періодах
Сукупна пропозиція (AS) в короткому і довгому періодах. Фактори сукупної пропозиції
П'ятий період
Результативність в тривалому періоді
Модель AD - AS. Макроекономічна рівновага в короткому і тривалому періодах
Національна економіка в тривалому періоді. Економічний ріст і розвиток
Миттєве, короткострокове і тривале рівновагу. Зміна ціни, обсягу виробництва і еластичності пропозиції залежно від ринкового періоду
П'ятий період
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук