Навігація
Головна
Короткі висновкиКороткі висновкиКороткі висновки

МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО РЯДУМоделювання рівноваги.Економічне зростання і динамічну рівновагу в економіці
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Короткі висновки

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На ринку досконалої конкуренції погоджуються плани споживачів і виробників, представлені їх функціями попиту та пропозиції, за допомогою встановлення рівноважної ціни. Ціна рівноваги забезпечує максимально можливий обсяг продажів при заданих перевагах споживачів, технології та обсягів факторів виробництва. Одночасно досягається максимальний сумарний виграш учасників ринкових угод.

При змінах попиту та пропозиції нове ринкова рівновага досягається за допомогою послідовного переходу до цін миттєвого, короткострокового і довгострокового рівноваги.

У стані довгострокової рівноваги ціна товару одночасно дорівнює середнім і граничним витратам на його виробництво, що свідчить про оптимальне використання наявних виробничих можливостей.

Втручання держави в процеси ціноутворення в умовах досконалої конкуренції через податки, мита, дотації і директивне встановлення цін супроводжується чистими економічними втратами і може бути виправдано тільки міркуваннями соціальної доцільності.

Додаток

Динамічне моделювання галузевого рівноваги

У даній главі передбачалося, що виробник і споживач вибирають точку на кривих пропозиції і попиту (поєднання Q s - P s і Q D - Ρ D) в один і той же момент часу. Проте насправді це не завжди так. Споживач, визначаючи в періоді t обсяг попиту, бачить ціну товару в цьому періоді, а виробник в момент здійснення заходів, що забезпечують обсяг його пропозиції, достовірно не знає, яка буде ціна до моменту виходу його продукції на ринок.

Так, фермер, визначаючи площі посіву, не знає ціну врожаю у день його реалізації; коли забудовник починає зводити будинок, йому, як правило, невідомо, за якою ціною можна буде продавати квартири. Для моделювання процесу встановлення галузевого рівноваги (узгодження планів виробників і споживачів) в такій ситуації в модель потрібно включити якийсь спосіб формування очікувань виробника. Найбільш простим з них є концепція статистичних очікувань, відповідно до якої виробник очікує, що в майбутньому періоді ціна буде такою ж, як у поточному періоді: !!! Р ',' = Р, 4. Тоді умова галузевого рівноваги Q S (P) = Q D (P) приймає вигляд:

Ввівши позначення + т) / b = а і (-н / b) º β, перепишемо його так:

Відповідно до нього:

Помноживши обидві сторони останнього рівності на (1 - β), після перетворень правій частині отримаємо диференціальне рівняння. Результатом його є не скаляр, а функція, що відображає зміна ціни в часі

З неї випливає, що Р t прийме кінцеве значення, якщо | β | <1, тобто при b> п, коли крива пропозиції крутіше кривої попиту (див. рис. 4.1). Процес переходу від одного довгострокового рівноваги до іншого наочно показаний на рис. 4.15.

Динаміка ціни після порушення галузевого рівноваги

Рис. 4.15. Динаміка ціни після порушення галузевого рівноваги:

а - при b> п; б - при b <п

Протягом певного часу на ринку існує рівновага при поєднанні Р 0, Q 0. У періоді t 1 внаслідок зростання доходів споживачів галузевої попит збільшився і крива галузевого попиту змістилася вправо (D0 Þ D1). При сформованому обсязі пропозиції ціна в періоді t 1 підніметься до Р ,. За цією ціною виробники визначать свій обсяг пропозиції в періоді t 2. По кривій галузевого пропозиції S можна визначити, що буде запропоновано Q 2 одиниць. Крива зрослого галузевого попиту D 1 показує, що така кількість покупці згодні взяти за ціною Р 2. Якщо виробники не хочуть збільшувати запаси готової продукції, то вони погодяться на цю ціну, але в періоді t 3 запропонують на ринку тільки (¾ одиниць. Крива галузевого попиту D 1 показує, що Q 3 можна продати за ціною Р л. За цією ціною в періоді t i обсяг пропозиції складе Q .4 одиниць і т.д. Через деякий час в галузі встановиться нова рівновага при ціні між Р 2 і Р 3. У нижній частині малюнка показані наслідки порушення рівноваги при b <п: воно не відновлюється. Картина , що представляє в лівій частині малюнка перехід від одного поєднання Р, Q до іншому, пояснює, чому розглянута модель галузевого рівноваги отримала назву "паутинообразной".

Приклад 4.1

При попиті і пропозиції, встановилося довго термінове рівновагу Q = 3, Р = 12. Через підвищення доходів покупців в періоді t 1 попит зріс до. Пристосування ринку до нового співвідношення попиту та пропозиції буде проходити так. Оскільки обсяг пропозиції в 1-му періоді не встиг змінитися, тобто, а попит збільшився до, то ціна підвищиться:. Тому обсяг пропозиції в 2-му періоді буде дорівнює. Зрослий попит зрівняється з такою пропозицією при ціні, так як. У 3-му періоді виробники запропонують од. продукції, які можна продати за ціною, яка визначається з рівності, і так буде відбуватися, поки не встановиться нова рівновага при,. Рівновага виявилося стійким, оскільки

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Якби попит відображався функцією, а пропозиція, то довгострокову рівновагу підтримувалося б при ціні Р = 12. Збільшення попиту в періоді t 1 до підвищило б ціну до. За такою ціною у 2-му періоді обсяг пропозиції збільшиться до 21 од. Така кількість пропонованого товару навіть при збільшеному попиті знизить ціну попиту до нуля і ринок розвалиться.

Можливість розвалу ринку при змінах попиту або пропозиції представляється невідповідному дійсності. Це є наслідком спрощеної концепції формування цінових очікувань виробників в "паутинообразной" моделі: як би не змінювалася кон'юнктура ринку, вони наївно вважають, що ціна поточного періоду збережеться і в наступному періоді. Більш правдоподібною є концепція адаптивних очікувань, яка враховує, що люди вчаться на помилках. Формально вона виглядає так:

При прогнозуванні ціни на період t виробник коригує свій попередній прогноз на помилку прогнозу (у дужках); λ - коефіцієнт коректування.

Приклад 4.1 (продовження)

Простежимо за наслідками збільшення попиту з до при пропозиції, коли виробники прогнозують ціну відповідно до концепції адаптивних очікувань при λ = 0,5. Так як в 1-му періоді виробники очікували, а вона піднялася до, то на 2-й період вони прогнозують ціну і вивезуть на ринок 16,5 - 3 = 13,5 од. товару. Прирівнявши його до збільшеного попиту:, вони виявлять, що продати його можна тільки по. Тому в 3-му періоді виробники чекатимуть і запропонують 15,75 - 3 = 12,75 од. товару. Виявиться, що така кількість можна продати за вищою ціною:. Прогнозована ціна на 4-й період: Р = 15,75 + 0,5 (16,5 - 15,75) = 16,125; обсяг пропозиції: 16,125 - 3 = 13,125. Фактична ціна 4-го періоду визначиться з рівності. Продовживши аналогічні розрахунки, виявимо, що до 7-го періоду встановиться нову довгострокову рівновагу при Р = 16, Q = 13.

В останній третині XX ст. в економічній теорії широко стала використовуватися концепція раціональних очікувань, розробники якої - Р. Лукас, К. Сімс і Т. Сарджент удостоєні Нобелівської премії. Відповідно до неї люди освічені та прогнозують очікуване значення параметра, використовуючи структурну модель його формування та всю доступну інформацію про фактори, що впливають на сто величину. Якби в розглянутому прикладі виробники і споживачі знали, як виглядають функції попиту та пропозиції, то після зрослого попиту вони відразу б узгодили свої плани при поєднанні Р = 16, Q = 13.

Проте стан нестійкої рівноваги часом виникає і на реальних ринках. Так, в період переходу від фіксованих валютних курсів до плаваючих в 1972-1973 рр. "доларовий валютний ринок був схильний перебувати в стані нестійкої рівноваги" [1].[1]

  • [1] Гільберт М. У пошуках єдиної валютної системи. М., 1984.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Короткі висновки
Короткі висновки
Короткі висновки
МОДЕЛЮВАННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ДИНАМІЧНОГО РЯДУ
Моделювання рівноваги.
Економічне зростання і динамічну рівновагу в економіці
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук