Навігація
Головна

Основні завдання, проблеми і поняття макроекономіки. Модель...Система національного рахівництваСИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І НАЦІОНАЛЬНЕ РАХІВНИЦТВО
Гроші як суспільне благоНАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ЦІЛІ, СТРУКТУРА І РЕЗУЛЬТАТИВступ в економічну теорію
Грошова реформа 1922-1924 ррГрошові реформи в Росії
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ II. МАКРОЕКОНОМІКА

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КРУГООБІГ І НАЦІОНАЛЬНЕ РАХІВНИЦТВО

У цій главі розглядаються взаємозв'язки між макроекономічними агентами і формування основних макроекономічних показників так, як его має місце в реальній економіці (ex-post аналіз). У наступних розділах ці взаємозв'язки і показники будуть використовуватися для побудови макроекономічних моделей (ex-ante аналіз).

Потоки благ і грошей у національній економіці

Економічні взаємозв'язки між чотирма макроекономічними агентами здійснюються через чотири макроекономічні ринку. Наочно вони зображені на рис. 9.1. Лінії, що проходять між агентами і ринками, представляють потоки благ в одну сторону і потоки грошей в іншу.

Схема взаємодій між макроекономічними агентами

Рис. 9.1. Схема взаємодій між макроекономічними агентами

Матеріальні потоки. Ринок благ наповнюється пропозицією підприємницького сектора (1) і імпортом із зовнішнього світу (2). Купують блага домашні господарства (3), держава (4), підприємці для інвестування (5) і експорту (6). На ринку праці пропозиція виходить від домашніх господарств (7), а наймають працю підприємці (8) і держава (9). На ринку капіталу (цінних паперів) акції та облігації пропонують підприємці (10) і держава (11), а купують домашні господарства (12). Лінії (15) і (16) являють потоки суспільних благ від держави до підприємців і домашнім господарствам, що не проходять через ринки.

Грошові потоки

На ринку грошей держава в особі центрального банку країни створює пропозицію (13), а домашні господарства пред'являють на них попит (14) для формування необхідних їм обсягів готівки (касових залишків). Лінії (8) і (10) являють доходи домашніх господарств у вигляді заробітної плати, дивідендів та відсотків. Підприємці отримують гроші від всіх покупців благ (3), (4), (6) і цінних паперів (12). Ще два грошових потоки йдуть до держави минаючи ринки у вигляді чистих податків: від підприємців (15) і домашніх господарств (16). Потужність грошових потоків визначається бюджетними обмеженнями макроекономічних суб'єктів.

Бюджет сальдіруются доходи і витрати суб'єкта, а отже, і зміна обсягу його майна в поточному періоді. При дефіциті бюджету (перевищенні витрат над доходами) розмір майна скорочується; а при надлишку - збільшується. Бюджет може бути представлений чотирма способами: у вигляді рівняння, таблиці (матриці), діаграми і бухгалтерського рахунку.

Розглянемо як приклад домашнє господарство, дохід (у) якого за місяць складався з 45 ден. од. заробітної плати, 10 ден. од. дивідендів, 5 ден. од. державної допомоги та 15 ден. од., отриманих з перекладу від родичів з-за кордону. У цьому ж місяці було витрачено 40 ден. од. на оплату благ і послуг (С) і 18 ден. од. на податки і мита (T). Витрати виявилися менше доходів па 17 ден. од., тому утворилися заощадження (S) на цю величину. Розпорядилося розглядається домашнє господарство заощадженнями так: 14 ден. од. витратило на покупку цінних паперів (ΔB) і 3 ден. од. поповнили касові залишки (AM). Бюджетне рівняння даного домашнього господарства виглядає так:

У матричній формі бюджет розглянутого господарства представлений в табл. 9.1; у вигляді схеми - на рис. 9.2, а у вигляді бухгалтерського рахунку - в табл. 9.2.

Вибір форми представлення бюджету залежить від аспекту його аналізу. При побудові економіко-математичних моделей бюджети економічних суб'єктів представляються у вигляді рівнянь. Таблична форма зручна для аналізу взаємозв'язків між бюджетами всіх економічних суб'єктів. Перевагою графічного зображення бюджетних потоків є наочність. Бухгалтерську форму подання бюджетів макроекономічних суб'єктів використовують для побудови системи національного рахівництва.

Схематичне представлення бюджету домашнього господарства

Рис. 9.2. Схематичне представлення бюджету домашнього господарства

Таблиця 9.1

Табличне представлення бюджету домашнього господарства

Надходження від ... (відплив)

Надходження до ... (притока)

Всього

Домашньому господарству

Підприємцям

Державі

Зовнішньому світу

Майну

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Домашнього господарства

...

40

18

0

17

75

Підприємців

45 + 10

...

Держави

5

...

Зовнішнього світу

15

...

Майна

0

...

Всього

75

...

Таблиця 9.2

Рахунок бюджету домашнього господарства

Отримано

Використано

Категорія

Ден. од.

Категорія

Ден. од.

Заробітня плата

45

Споживання

40

Дивіденди

10

Податки

18

Посібник

5

За кордон

0

З-за кордону

15

Заощадження

17

Всього

75

Всього

75

Так як у ринковій економіці витрата одного суб'єкта стає доходом іншого, то всі бюджети виявляються взаємопов'язаними, утворюючи народногосподарський кругообіг. Його, як і бюджет окремого суб'єкта, можна уявити чотирма способами. Заповнивши в табл. 9.1 всі клітини на основі даних про бюджетах інших макроекономічних суб'єктах, отримаємо кругообіг у табличній формі. У статистичних щорічниках Росстату Росії "Національні рахунки Росії" таблична форма кругообігу у вітчизняній економіці публікується під назвою "Інтегрована таблиця національних рахунків".

Якщо в схемі на рис. 9.1. прибрати ринки, що виконують роль посередників, і матеріальні потоки, щоб замінити лінії стрілками, що відображають притоки і відтоки грошей у макроекономічних суб'єктів, то вийде схематичне уявлення народногосподарського кругообігу (рис. 9.3).

Схематичне представлення народногосподарського кругообігу

Рис. 9.3. Схематичне представлення народногосподарського кругообігу

До підприємців гроші надходять від продажу товарів населенню (С), державі (G) і зовнішньому світові (Е), а також від заощаджень, що надаються для інвестування (Г). Відтік грошей з підприємницького сектора відбувається при оплаті послуг факторів виробництва (у), імпорту (Z) і сплаті податків (Tj). Отже, бюджетне рівняння підприємницького сектора має вигляд:

(9.1)

Відповідно загальний вид бюджетного рівняння домашніх господарств:

(9.2)

Підставивши (9.2) в праву частину (9.1), після перетворень отримаємо основне тотожність народногосподарського кругообігу

(9.3)

представляє умова спільної збалансованості бюджетів підприємницького сектора і домашніх господарств.

Як в результаті народногосподарського кругообігу (функціонування національної економіки) за період зміниться національне багатство країни (сектор майна) залежить від співвідношення чистих заощаджень приватного сектору (S - I), держави (T - G) і стану платіжного балансу - Z). Майно не зміниться, наприклад, якщо виконується рівність (S - I) + - G) = - Z), що свідчить про те, що перевищення експорту над імпортом досягається за рахунок чистих заощаджень приватного сектора і держави.

Подання народногосподарського кругообігу допомогою бухгалтерських рахунків становить суть системи національного рахівництва (народногосподарської бухгалтерії).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Основні завдання, проблеми і поняття макроекономіки. Модель народногосподарського кругообігу
Система національного рахівництва
СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І НАЦІОНАЛЬНЕ РАХІВНИЦТВО
Гроші як суспільне благо
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ЦІЛІ, СТРУКТУРА І РЕЗУЛЬТАТИ
Вступ в економічну теорію
Грошова реформа 1922-1924 рр
Грошові реформи в Росії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук