Навігація
Головна
Цілі і методи редагування зображеньЗагальні принципи комп'ютерного редагування зображеньРедагування презентації в Microsoft PowerPointМетодика редагування і техніка правки службових документівСпеціальні можливості редагування в документі WordРедагування електронних таблиць ExcelМетоди, застосовувані виходячи з використовуваного принципуПринципи та методи правового регулювання в інформаційному правіБезжалісне редагуванняПравові основи редагування
 
Головна arrow Документознавство arrow Стилістика та літературне редагування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Це видання адресоване студентам бакалаврату за напрямом "Реклама і зв'язки з громадськістю", "Журналістика", магістрантам гуманітарних напрямків, а також практикам, які займаються створенням текстів російською мовою. Підручник буде корисний при вивченні курсів "Стилістика і літературне редагування", "Російська мова і культура мови".

Завдання, які стоять сьогодні перед співробітником фірми, рекламістом, активним учасником комунікації в Інтернеті, вимагають розширення навичок грамотного використання російської мови. Необхідно володіти композицією тексту, підбором заголовків, визначенням оптимальної довжини абзаців і пропозицій. Потрібно знати, як буде сприйматися текст на моніторі комп'ютера, в ситуації спілкування в різних спільнотах. Все це вимагає збільшення відомостей з російської мови - і в сфері відбору лексики, і в сполучуваності, і в області функціональної стилістики. Нарешті, актуальним виявляється і володіння грамотною усною мовою - в дискусії, публічному виступі, професійної комунікації.

У пропонованому підручнику враховуються сучасні вимоги, що пред'являються до професіоналів в області комунікації. Зокрема, велика увага приділена питанням організації тексту, правилам його складання, нормам усного мовлення, деяким одиницям, мало відбитим в інших підручниках стилістики, наприклад стійким сполученням (колокацію). Практично вперше даються правила вибору оптимальної довжини пропозиції та абзацу, рекомендації по лексиці, використовуваної для відбиття намірів мовця; новим можна вважати роботу над агнонімамі.

Всі розділи підручника включають теоретичну частину, питання для самоперевірки, велике число завдань практичного характеру. Для аналізу наводяться тексти преси, Інтернету, творчі роботи студентів. У підручник включені практикум по стилістиці, рекомендації пишучим, відомості з мовознавства (у спрощеному вигляді), контрольні роботи і питання для повторення по всьому курсу, глосарій. На початку кожної глави даються списки знань, умінь і навичок, що виробляються на аналізованому матеріалі.

Зміст підручника повністю відповідає актуальним вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти для програми бакалаврату "Реклама і зв'язки з громадськістю". У процесі освоєння курсу "Стилістика і літературне редагування" у студента формуються такі загальнонаукові (ОК) і професійні (ПК) компетенції:

- Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-2);

- Володіння основами мови, знання її видів, правил мовного етикету і ведення діалогу, законів композиції і стилю, прийомів переконання (ПК-5);

- Володіння базовими навичками створення текстів і документів, що використовуються у сфері зв'язків з громадськістю та реклами, навичками літературного редагування, копірайтингу (ПК-6).

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ

У результаті вивчення матеріалу даної глави студент повинен:

знати

• правила орфоепії, орфографії та пунктуації;

• основи організації мовної системи, функції мови, особливості мовної діяльності, стилістичної диференціації мовних засобів; принципи організації зв'язного тексту в монолозі і діалозі; аргументативно і перлокутивно (впливають на адресата) властивості мовних одиниць;

• принципи використання особливостей мови в PR-документах і рекламних повідомленнях, основні правила літературного редагування, лінгвістичні основи копірайтингу;

вміти

• вибудовувати повідомлення відповідно до правил і норм російської мови, письмово викладати судження;

• правильно оцінювати ситуацію спілкування з позицій вибору стилістично маркованих засобів і засобів мовного етикету, композиційно правильно вибудовувати діалог і монолог, доречно застосовувати закони переконання;

• складати і редагувати документи, забезпечувати відповідність текстів нормам і вимогам літературної мови;

володіти

• навичками організації висловлювання, прийомами відбору мовних засобів, що відповідають комунікативним завданням, методами виправлення недоліків власної та чужої мови;

• навичками створення грамотного письмового та усного тексту; ведення діалогу в різних умовах; методами коригування та самокорректіровкі тексту;

• навичками стилістичної, ортологічсской правки документів, аналізу текстів з погляду відповідності стандартам і нормативним актам.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Цілі і методи редагування зображень
Загальні принципи комп'ютерного редагування зображень
Редагування презентації в Microsoft PowerPoint
Методика редагування і техніка правки службових документів
Спеціальні можливості редагування в документі Word
Редагування електронних таблиць Excel
Методи, застосовувані виходячи з використовуваного принципу
Принципи та методи правового регулювання в інформаційному праві
Безжалісне редагування
Правові основи редагування
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук