Навігація
Головна
Науковий стильЕксплуататорської-авторитарний стильВикористання стилів оформлення при форматуванні документаМова закону і наукової етики як прояв ділового стилюЛексика наукового стилю
Публіцистичний стильПубліцистичний стильЛексика публіцистичного стилюЛінгвеми публіцистичного стилюРечемь публіцистичного стилю
 
Головна arrow Документознавство arrow Стилістика та літературне редагування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Науковий стиль

У науковому стилі використовується термінологія тієї дисципліни, якої присвячений текст (наприклад, у сфері піару, зв'язків з громадськістю це можуть бути терміни прес-реліз, репрезентативний, контент-аналіз тощо). Синтаксичні конструкції в наукових текстах, як і в офіційно-ділових жанрах, бувають громіздкими, ускладненими багатьма підрядними реченнями, причетними і дієприслівниковими оборотами; в них може бути багато віддієслівних іменників (рішення, сприяння і т.п.), які часто вживаються в складі колокацій. Це пояснюється тим, що наукові та офіційно-ділові жанри адресуються фахівцям, а значить, їх інформативність і доказовість важливіше, ніж легкість сприйняття:

Прийняті в попередній період заходи щодо підвищення рівня інформованості школярів, що потрапили в експериментальну групу, дозволили отримати результати, що свідчать про те, що обрана методика експерименту себе виправдала (фрагмент статті з педагогіки).

Науковий стиль, як і офіційно-діловий, реалізується у певних жанрах. Наприклад, тези, реферат, резюме, огляд літератури відображають основний зміст будь-яких робіт, зазвичай коротко; нові наукові відомості та положення описують у таких жанрах, як стаття, дисертація, монографія.

Науковий стиль має різновиди (підстилі). Для наукових робіт використовується власне науковий підстиль. Підручники та навчальні посібники пишуться в навчальному підстилі. Мова підручників простіше; конструкції в них не такі складні; тексти більш зрозумілі за рахунок пояснень термінів, введення ілюстрацій вербального та візуального характеру. Ще зрозуміліше науково-популярний підстиль, який використовують для викладу у статтях, енциклопедіях, орієнтованих на людей, зацікавлених в предметі, але не мають про нього досить глибоких знань. У науково-навчальному і науково-популярному підстилях можуть з'являтися емоційні слова (наприклад: чудове відкриття), а також форми, нехарактерні для стилю в цілому. Наприклад, науково-навчальна література для дошкільнят і молодших школярів може містити казкові сюжети, а мнемонічні (тобто сприяють запам'ятовуванню) формулювання часто використовують віршовану форму (До другого ж відмінюванні віднесемо ми, без сумніву, всі дієслова, що на-ить, виключаючи голитися, стела ...).

Газетно-публіцистичний стиль

До системи книжкової мови традиційно відносять також публіцистичний (газетно-публіцистичний) стиль, хоча форми і мова публіцистики міняються відповідно зі стрімким розвитком опосредующих суспільну комунікацію технічних засобів (телебачення, відео, Інтернет).

Специфіка публіцистичного стилю полягає в тому, що він призначений нс тільки інформувати читача, а й впливати на нього. Наявність цієї другої мети відрізняє публіцистичний стиль від будь-якого іншого функціонального стилю. Більше того, що впливає функція обумовлює і мовну специфіку стилю: в публіцистиці допустимі емоції, авторська оцінка, використання слів з емоційним забарвленням (ганебний, невимовно), фразеологізмів, прецедентних текстів, мовної гри.

У публіцистичному стилі, так само як в офіційно-діловому і науковому стилях, існує власна терміносистема. Его особливі штампи і стійкі поєднання: лагодити перепони, брати планку, ставити умови і т.д .; публіцистична лексика: мріяння, необачний, віддаватися млості і т.п. Слова в публіцистичному стилі зустрічаються явно книжкові (в словнику вони даються з позначкою кніжн.), Але при цьому емоційно забарвлені: всенародний, незліченний, звершення та ін. Навіть службові слова можуть мати книжкову забарвлення: у зв'язку з, відповідно до, бо, в силу і т.п.

При частотності в публіцистичному стилі високою книжкової лексики деякі слова потрапляють у нього з розмовної мови. Співіснування в одному тексті стилістично різнорідних елементів допустимо тільки в публіцистичному стилі, і то лише коли мовні стихії - розмовна і книжна - органічно поєднуються і передають цілісне, єдиний зміст.

Навчитися правильно використовувати всі мовні засоби непросто. Зазвичай це досягається при постійному зверненні до текстів певного стилю і жанру: науковим текстам або документам (в науковій роботі, при укладанні контрактів, в правовій сфері тощо). Якщо від людини вимагається тільки написати заяву або викласти письмово обставини якої-небудь події, то можна не вдаватися до перерахованих вище засобів, а звернутися до так званої нейтральної, загальновживаної лексики, тобто до слів, доречним в будь-якому контексті; наприклад: бо замість бо •, оскільки замість у зв'язку з; брати участь замість взяти участь. Головне - не допускати в подібні тексти розмовні слова, гак як це викликає сміх.

Набагато складніше скласти текст в публіцистичному стилі. Газетно-публіцистичний стиль об'єднує два основних підстилі: газетний (основна мета - повідомити факти) і власне публіцистичний (основна мета - дати аналіз інформативного матеріалу). При цьому в обох підстилях обов'язковий впливає елемент, хоча сам характер впливу відрізняється. Так, газетний підстиль може одночасно і впливати приведенням фактів, і виражати безпосередню оцінку:

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Нарешті в Історичному музеї відкрилася довгоочікувана виставка ...; Незважаючи на численні протести, влада міста НН дозволила проведення гей-фестивалю.

На відміну від газетного власне публіцистичний підстиль більш емоційний і багатий виразними засобами і прийомами. Він впливає передусім системою аргументів, підтверджуючої і правомірність оцінок, і емоційно-експресивне висвітлення фактів. Газетний подстиль тяжіє до документальності, фактологічності, об'єктивності, часто стриманості викладу. Для власне публіцистичного подстиля характерні відкрита оцінність і емоційність мови, закличні і полемічність, простота і доступність викладу.

У кожному підстилі функціонує розгалужена система жанрів. Газетний подстиль реалізується в хроніках, прес-релізах, інтерв'ю, нотатках, репортажах. Для власне публіцистичного подстиля властиві такі жанри, як бесіда, стаття, кореспонденція, рецензія, огляд, огляд. Іноді в газетнопубліцістіческом стилі виділяють ще один подстиль - художньо-публіцистичний ( жанри: есе, фейлетон, памфлет).

Серед газетних жанрів самий "швидкодіючий" і короткий - хронікальне повідомлення. Хроніка як жанр являє собою добірку різних повідомлень, зазвичай називають найбільш значущі події в режимі актуального часу. Мета хроніки - якнайшвидше відобразити відбувається у світі, тому й обсяг у неї мінімальний: три-чотири пропозиції. Однак при всій їх стислості хронікальні повідомлення мають обов'язковий елемент - посилання на джерело інформації. Ідеальним втіленням хроніки є новинні повідомлення різних інтернет-порталів, наприклад:

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові привітав Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва з днем народження, повідомляється на сайті Кремля. Відзначається, що в ході розмови були "обговорені деякі аспекти інтеграційного співробітництва на євразійському просторі";

Російський Мінфін розраховує в найближчі два-три роки зібрати 60 млрд руб. мит з покупок росіян в зарубіжних інтернет-магазинах. Про це в неділю повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на надійшли в розпорядження агентства розрахунки в проектировках бюджету Росії на 2015-2017 рр .;

Ураган "Артур", що пройшов по східному узбережжю Канади, залишив без світла більше 250 000 будинків в неділю, повідомляє агентство Рейтер. Ураган, що прямує від берегів американського штату Північна Кароліна, в неділю ослаб на одну ступінь - з другої категорії до першої.

Прес-реліз - повідомлення для преси, підготовлене організацією для термінового розповсюдження. Прес-реліз трохи більш розгорнуто, він складається з інтригуючого заголовка, ємного першого абзацу, в якому представлені головні факти, і невеликий констатуючій частині; в кінці дається коротка інформація про компанію та контакти. Прес-реліз повинен бути написаний простою мовою у формі, зрозумілою будь-якому читачеві без попереднього знайомства з темою.

Інтерв'ю - поліфункціональний жанр, тобто його можна використовувати в рамках не тільки газетного, а й власне публіцистичного подстиля. Інформативна функція превалює, якщо інтерв'юер задає лаконічні питання й одержує такі ж короткі відповіді про якийсь факт, подію, заході. Якщо на перший план виступають аналіз і оцінка, то інтерв'ю відноситься до власне публицистическому подстілом, як і аналітична стаття.

У аналітичній статті підкреслюється логіка розвитку думки, акцентується увага па аргументованості основних положень, розглядаються результати аналітичної діяльності автора, який розкриває закономірності розвитку явища, його причини і наслідки, значення для життя суспільства. Досить жорстка структура аналітичного жанру не заважає автору виражати свої емоції з приводу сказаного; він може оцінювати факти не тільки як приватна особа, по і як представник тієї чи іншої групи: і як журналіст конкретного ЗМІ, і як член якоїсь партії, і як росіянин, і як окрема людина. Крім того, для своїх оцінок автор статті може використовувати образне вираження ідеї, спиратися на прецедентні тексти; це дозволяє включити в процес обговорення теми і читача, який переймається співчуттям до автора, що полегшує реалізацію впливає функції:

Вам набридла реклама? Просто навязла в зубах? І ви клацаєте пультом телевізора, замружуєтеся у вагонах метро, тільки щоб не бачити і не чути того, що вже знаєте напам'ять? Але скільки разів в цьому морі розлитої ви говорили собі: "Ну нарешті хоч щось корисне!" І йшли за другими безкоштовними окулярами, або купували черговий "Шампунь № 1", або - та хіба мало чого! Так, може, варто відокремлювати насіння від полови? ..

Мова аналітичної статті може бути і досить суворим, і містить елементи розмовної мови, жарти, каламбури, інші види мовної гри. Поширені в статтях звернення до читача створюють ілюзію особистісного спілкування, що полегшує налагодження контакту з аудиторією. Завдання редактора - не нищити відступи від книжкової мови, а ретельно стежити, щоб кожен відступ було мотивованим і органічно включалося в систему "думка - мова".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Науковий стиль
Експлуататорської-авторитарний стиль
Використання стилів оформлення при форматуванні документа
Мова закону і наукової етики як прояв ділового стилю
Лексика наукового стилю
Публіцистичний стиль
Публіцистичний стиль
Лексика публіцистичного стилю
Лінгвеми публіцистичного стилю
Речемь публіцистичного стилю
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук