Навігація
Головна
Принципи складання нормативного текстуСкладання тексту конфіденційного документаСкладання тексту промовиЕтичні норми при складанні тексту ділового листа. Проблема визначення...Стандартизація тексту
Принципи складання нормативного текстуТекст як інтригаОсновна ідея "Слова" та її розкриття у сюжеті і композиціїСтандартизація текстуТекстові редактори
 
Головна arrow Документознавство arrow Стилістика та літературне редагування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ

У результаті вивчення матеріалу даної глави студент повинен:

знати

• принципи аргументації, основи логіки міркувань;

• закони композиції і стилю;

• принципи сприйняття тексту;

• чинники, що визначають довжину пропозиції та абзацу;

вміти

• логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову;

• вибудовувати повідомлення відповідно до правил і норм російської мови, письмово викладати судження;

• композиційно правильно вибудовувати діалог і монологічний пов'язаний текст;

• грамотно підбирати заголовки, зачини, кінцівки тексту;

володіти

• навичками організації висловлювання, прийомами відбору мовних засобів, що відповідають комунікативним завданням;

• навичками створення грамотного письмового та усного тексту, ведення діалогу в різних умовах, методами коригування та самокорректіровкі тексту;

• навичками композиційної, стилістичної, ортологіческіх правки документів, аналізу текстів з погляду відповідності стандартам і нормативним актам;

• навичками композиційного оформлення тексту, засобами управління увагою читача / слухача (приведення прикладів, приведення додаткової інформації).

Рекомендації для викладача

Створення зв'язкового, логічно послідовного і зрозумілого тексту - одне з найскладніших завдань для молодих авторів. Саме з даною проблемою пов'язані такі типові помилки, як порушення послідовності викладу, відсутність зв'язку між фрагментами тексту, складність з відновленням маються на увазі автором причинно-наслідкових відносин між частинами тексту, відсутність явної вказівки на ілюстративне призначення фрагмента. Сюди слід віднести і відсутність переконливої кінцівки, невдалий початок тексту, неінформативні заголовки і ввідні. Нарешті, саме в цьому аспекті виникає питання про оптимальну довжину абзацу та пропозиції, що часто викликає труднощі у авторів і навіть у редакторів.

Робота над перерахованими труднощами повинна спиратися на чітке уявлення про сутність комунікації в цілому і в рамках окремого тексту зокрема. Учні повинні розуміти, як ввести адресата в курс справи, як показати, що є важливим в повідомленні, навіщо наведені ті чи інші пропозиції.

Безсумнівно, пізнання в області роботи зі зв'язковим текстом повинні осягатися на практиці. Наведені в підручнику вправи передбачають аналіз текстів (взятих із студентських медіа та з практичних робіт студентів), редагування і корекцію помилок, самостійне створення текстів з урахуванням засвоєних навичок. Однак найбільш продуктивним способом, особливо для завершального етапу вивчення теми, виявляється реальна авторська і редакторська діяльність або в рамках рольових ігор, або в процесі роботи над студентськими газетами і журналами, сайтами, радіо- та телепередачами. Останнє особливо переважно, тому що опублікований матеріал змушує автора поглянути на текст з боку, побачити, як його сприймають читачі чи слухачі. Як завжди, практика виявляється остаточною інстанцією для автора або редактора тексту.

Основні принципи композиції тексту

Кожне повідомлення, кожен текст, будь він коротким або розгорнутим, має мету - передати адресату якусь інформацію, змінити його картину світу. Щоб це успішно зробити, автор повідомлення повинен бути зрозумілий, переконливий і послідовний.

Зазначені вимоги викликані не міркуваннями краси мови або етикету: без їхнього виконання автора можуть неправильно зрозуміти, не повірити йому, що не скласти цілісну картину сказаного. Переважна більшість всіх рекомендацій відносного того, як правильно вибудувати текст, діалог чи коротке повідомлення, пов'язане з однією з названих вимог (а нерідко і з усіма). Від автора очікується точне слідування штампам, прийнятим в діловому спілкуванні та науці, дотримання логіки викладу і т.п.

У багатьох випадках незрозумілість або неграмотність тексту викликана порушеннями правил композиції, логіки викладу і послідовності аргументації. Існують правила складання зв'язного тексту, яким необхідно слідувати, щоб текст був сприйнятий правильно. Звичайно, ці правила можуть порушуватися в метою виразності, але в такому разі їх тим більше треба знати, ними потрібно добре володіти, щоб текст залишався зрозумілим читачеві.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Принципи складання нормативного тексту
Складання тексту конфіденційного документа
Складання тексту промови
Етичні норми при складанні тексту ділового листа. Проблема визначення форми ввічливого поводження
Стандартизація тексту
Принципи складання нормативного тексту
Текст як інтрига
Основна ідея "Слова" та її розкриття у сюжеті і композиції
Стандартизація тексту
Текстові редактори
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук