Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка нерухомості
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Економіка нерухомості - економічна дисципліна і прикладна наука, предметом якої є вивчення питань найбільш ефективного використання нерухомості як особливого економічного активу, виступаючого в умовах ринкової економіки в різних якостях: як об'єкт економічного обороту, складова частина активів будь-якого підприємства, самостійний об'єкт управління.

У центрі уваги економіки нерухомості - специфіка реалізації спільних економічних закономірностей у сфері нерухомості, особливості функціонування ринку нерухомості, теоретичні основи оцінки, управління та розвитку нерухомості.

Вивчення економіки нерухомості спирається на знання, отримані в ході вивчення економічної теорії, економіки підприємництва, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, і пов'язане з такими курсами, як фінансовий і інвестиційний менеджмент, аналіз інвестиційних проектів, економіка природокористування.

Економіка нерухомості є методологічною основою для таких спеціальних прикладних дисциплін як: оцінка нерухомості, управління нерухомістю, розвиток (девелопмент) нерухомості.

У ході вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:

• розкривається і пояснюється понятійний апарат, що відображає економічні аспекти функціонування сфери нерухомості;

• визначаються економічна природа нерухомості та її особливості як економічного активу;

• розкриваються сутність, специфіка і структура ринку нерухомості, закономірності його функціонування та взаємозв'язок з іншими секторами ринкової економіки;

• виявляються економіко-правові аспекти функціонування ринку нерухомості;

• розкриваються особливості ціноутворення на ринку нерухомості;

• виявляються природа і форми доходів і витрат, пов'язаних з володінням нерухомості;

• викладаються теоретичні основи оцінки, фінансування, операцій та оподаткування нерухомості;

• розкриваються напрямки та інструменти державного регулювання ринку нерухомості.

У відповідності з цими завданнями в цьому підручнику розкриваються такі питання, як:

• матеріальна, юридична та економічна природа нерухомості;

• особливості нерухомості як економічного активу;

• сутність, структура і особливості ринку нерухомості;

• місце ринку нерухомості в системі ринкової економіки;

• основний зміст концепції найкращого і найбільш ефективного використання нерухомості;

• рента і орендна плата на ринку нерухомості;

• методичні основи аналізу ефективності використання об'єктів нерухомості;

• теоретичні та методичні основи оцінки вартості нерухомості;

• економічні основи розвитку нерухомості;

• основні напрямки державного регулювання сфери нерухомості (такі як система обліку нерухомості, реєстрації прав на нерухомість, регулювання земельних відносин та містобудівної діяльності, оподаткування нерухомості).

Структурно підручник представлений трьома розділами.

Розділ I "Нерухомість і ринок нерухомості" містить виклад теоретичних основ аналізу нерухомості як економічного активу; принципів і методів вивчення ринку нерухомості в його взаємозв'язку з іншими секторами ринкової економіки; економічних основ ефективного використання нерухомості та орендних відносин.

Розділ II "Економічні основи оцінки, управління та розвитку нерухомості" присвячений розгляду економіко-теоретичних основ, підходів і методів оцінки нерухомості; основних аспектів управління нерухомістю як діяльності, спрямованої на найбільш ефективне використання нерухомості; економічних основ і сутності розвитку (девелопменту) нерухомості як процесу перетворення нерухомості; принципів і методів іпотечного кредитування як механізму взаємозв'язку ринку нерухомості та фінансового ринку, що забезпечує роздільну внутрішніх протиріч ринку нерухомості між вартістю нерухомості і доходами її набувачів.

У розділі III "Державне регулювання ринку нерухомості" розглядається роль держави на ринку нерухомості в інтересах узгодження суспільних і приватних інтересів на ринку нерухомості і створення необхідної для функціонування ринку інфраструктури; розкривається роль та інструментарій таких напрямів державного регулювання, як регулювання земельних відносин та містобудівної діяльності, оподаткування нерухомості та угод з нерухомістю за кордоном і в сучасній Росії.

Особливостями цього підручника є розгляд питань економіки нерухомості у взаємозв'язку з основними економіко теоретичними концепціями, широке використання для ілюстрації теоретичних положень і висновків фактичних даних і прикладів, насиченість матеріалів підручника статистичними даними про стан і тенденції розвитку російського ринку нерухомості, використання контрольних питань та практичних завдань для кращого засвоєння і закріплення матеріалу.

Підручник призначений для використання в системі вищої професійної освіти, насамперед - в системі академічного бакалаврату за напрямками 38.06.01 "Економіка" і 38.03.02 "Менеджмент". Підручник буде також корисний студентам прикладного бакалаврату, магістратури, слухачам курсів підвищення кваліфікації та програм професійної перепідготовки в області економіки, оцінки, управління та розвитку нерухомості.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Для зручності вивчення матеріалів підручника ключові положення і визначення виділені в тексті шрифтом.

У підручнику наведені приклади практичного використання тих чи інших знань, контрольні запитання та завдання для самоконтролю, а також додаткові відомості для зацікавлених читачів.

У результаті вивчення матеріалів підручника студент повинен:

знати

• економічне і правове зміст і відмінність понять "нерухомість" і "нерухоме майно",

• особливості функціонування ринку нерухомості та чинники, які визначають його динаміку,

• характер і зміст взаємозв'язків ринку нерухомості зі суміжними ринками,

• механізм взаємозв'язку ринку товарів і ринку капіталів на ринку нерухомості,

• основні напрями і методи державного регулювання ринку нерухомості,

• основні види вартості нерухомості,

• принципи оцінки нерухомості,

• підходи і методи оцінки нерухомості,

• принципи і види оподаткування нерухомості;

вміти

• узагальнювати і систематизувати ринкову інформацію,

• аналізувати стан і динаміку ринку нерухомості,

• використовувати результати аналізу ринку та об'єкта нерухомості для прийняття управлінських рішень,

• визначати варіанти найкращого і найбільш ефективного використання земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості,

• формулювати цілі і завдання управління нерухомістю,

• формувати думку про величину вартості об'єкта нерухомості,

• застосовувати теоретичні знання про підходи й методи оцінки вартості нерухомості до економічного аналізу об'єктів нерухомості;

володіти

• навичками роботи з нормативними документами, що регламентують відносини на ринку нерухомості, науковою літературою, статистичними даними,

• навичками пошуку інформації, використання інформаційних баз даних для виявлення та систематизації ринкової інформації,

• навичками аналізу ринку нерухомості,

• алгоритмом визначення найкращого і найбільш ефективного використання нерухомості,

• способами визначення орендної плати,

• прийомами оцінки ефективності використання нерухомості.

У порівнянні з попередніми виданнями, в сьогоденні істотно розширене розгляд таких питань, як найкраще і найбільш ефективне використання нерухомості, методичні питання визначення ефективності використання об'єктів нерухомості, орендні відносини на ринку нерухомості, питання державного регулювання ринку нерухомості. У підручнику наведена актуальна інформація про стан ринку нерухомості Росії і тенденціях його розвитку.

Автор висловлює подяку за допомогу в підготовці підручника співробітникам кафедри менеджменту нерухомості Санкт-Петербурзького державного економічного університету. Особлива подяка фахівцеві кафедри Бахаревої Н. К. - за допомогу в підготовці рукописи, аспірантка кафедри Горячевою В. - за допомогу в підборі та підготовці матеріалів по ринку нерухомості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук