Навігація
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Зміни у принципах функціонування економіки країни, що відбулися в останні 15-20 років, торкнулися не тільки власне виробничих і економічних процесів, але істотним чином відбилися на методах і технологіях управління ними, організації відповідного інформаційного забезпечення. З наведених причин та область управлінської діяльності, яка пов'язана з підготовкою, обробкою і використанням документів (документаційне забезпечення управління), також повинна була зазнати об'єктивно необхідні зміни як в частині методології, так і в сфері методичної підтримки конкретних практичних дій по роботі з документами.

У цьому відношенні своєчасним було прийняття і реалізація рішення про розробку та введення в дію національного стандарту ГОСТ Р ІСО 15489.1-2007 "Управління документами". Положення цього стандарту є методологічною основою створення та ефективного застосування систем управління документами безвідносно до конкретних умов реалізації забезпечувана управлінської діяльності та використовуваних технологій обробки документів незалежно від видів носіїв і форм представлення інформації.

Крім того, істотний вплив на організацію документаційного забезпечення управління зробило інтенсивний розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних систем і технологій.

Зазначені зміни роблять необхідним внести певну корекцію у зміст і методику навчання фахівців у галузі економіки та управління, чим і викликана потреба у підготовці та виданні відповідних підручників і навчальних посібників, до яких і відноситься дана книга.

Підручник призначений, насамперед, для студентів, які навчаються за напрямами підготовки, що входять в укрупнену групу "Економіка і управління" (38.00.00) прикладного бакалаврату (38.03.01 - "Економіка", 38.03.02 - "Менеджмент", 38.03.03 - "Управління персоналом", 38.03.04 - "Державне і муніципальне управління", 38.03.05 - "Бізнес-інформатика", 38.03.06 - "Торговельна справа", 38.03.07 - "Товарознавство") [1].[1]

Хоча єдині вимоги до компетенцій в галузі підготовки, обробки та використання документів для напрямів підготовки укрупненої групи "Економіка і управління" відсутні, можна орієнтуватися на наступні пункти. У результаті освоєння матеріалу підручника студент повинен:

знати

- Принципи аналізу цінності документів для цілей їх зберігання;

- Тенденції розвитку інформаційно-документаційного забезпечення управління;

- Вимоги до організації кадрового діловодства та документування трудових відносин, зберіганню документів з особового складу;

вміти

- Вдосконалювати технології документаційного забезпечення управління на базі використання засобів автоматизації;

володіти

- Принципами та методами створення довідково-інформаційних засобів до документів;

- Законодавчої та нормативно-методичною базою документаційного забезпечення управління;

- Навичками роботи з документами, що містять інформацію обмеженого доступу;

- Правилами експлуатації технічних засобів і здатністю використовувати технічні засоби в документаційне забезпечення управління;

- Методами захисту інформації;

- Правилами підготовки управлінських документів та ведення ділової переписки;

- Правилами організації всіх етапів роботи з документами.

Складом цих компетенцій, а також особливостями управлінської діяльності та визначені структура даного видання і зміст її компонентів.

Перераховані компетенції розгорнуті більш докладно (на рівні знань, умінь і практичних навичок) на початку кожного розділу відповідно до його тематикою.

Дане видання крім викладу навчального та нормативного матеріалу, орієнтованого, перш за все, на формування знань, містить і матеріали практичного характеру (так званий практикум), який в залежності від форми його подачі і змісту має три компоненти.

1. Контрольні питання. Вони наведені після кожної глави і орієнтовані на перевірку засвоєння матеріалу глави в цілому (можуть бути використані як прототипи пунктів екзаменаційних квитків).

2. Практичні завдання. Вони орієнтовані на виконання конкретних дій з підготовки та оформлення тих чи інших видів управлінських документів. Ці завдання призначені для засвоєння матеріалу глав 5, 6 і 9 і поміщені в кінці відповідних глав.

3. Комп'ютерні тести. Ці тести розміщені на прикладеному до видання машиночитаемом носії (диску CD-ROM) разом з відповідним програмним забезпеченням. Вони орієнтовані на два види практичної роботи: власне контроль засвоєння матеріалу і контроль з перевіркою правильності (підказками). Інструкція з використання тестуючих програм наведена в додатку.

  • [1] Коди укрупненої групи і напрямів підготовки наведені згідно з додатком 1 до наказу Міністерства освіти і науки Російської Федерації "Про затвердження переліків спеціальностей та напрямів підготовки вищої освіти" від 12.09.2013 № 106.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук