Навігація
Головна
Організаційно-розпорядча документація (ОРД)Облікова документаціяОблікова документація
Уніфіковані системи документаціїОрганізаційно-розпорядча документація (ОРД)Класифікатори та уніфіковані системи документаціїСистеми документаціїОблікова документація
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Загальноросійські системи документації

Один окремо взятий документ - це одиничний результат документування конкретного факту чи дії. За діяльність будь-якої організації або юридичної особи в силу її складності та різноманіття цим не обмежується і відображається сукупністю документів, певним чином взаємопов'язаних і взаємодіючих, тобто системою документації. При цьому, виходячи з положення, що документи є формою відображення різною, але взаємозв'язаної діяльності співробітників організації, можна виділити безліч систем документації, взаємопов'язаних і супідрядних.

Найбільш загальним і цілісним слід вважати комплекс загальнодержавних систем документації, що охоплюють всі документи, що виникають і звертаються в країні; їх у свою чергу можна класифікувати за різними ознаками: функціональним, галузевим, за рівнями управління і т.д.

Функціональними системами документації є системи, які в тому чи іншому обсязі притаманні майже всім організаціям, оскільки відображають загальні, характерні для будь-якої сфери діяльності та управління функції (наприклад, бухгалтерська, кадрова, архівна, організаційна).

Галузевими системами документації є системи, які притаманні тільки певним групам організацій, що характеризується єдністю господарської та соціальної діяльності і належать до однієї галузі (медична, навчальна, науково-дослідна та ін.).

Однотипність значного числа вирішуваних завдань, однакові технології їх документування, повторюваність суттєвої частини складу обов'язкової інформації дозволили в практичних цілях виділити ряд систем документації і сформулювати комплекс єдиних вимог до цих систем документації.

Першою з цих систем слід поставити Державну систему стандартів і технічних умов (ГСС). Розроблена за рішенням уряду СРСР в 1965 р, система включає державні стандарти, якими визначаються основні цілі та завдання стандартизації; організація та методика проведення робіт по стандартизації в країні; порядок розробки, впровадження, звернення стандартів та іншої нормативно-технічної документації, внесення до них змін, а також державний нагляд і відомчий контроль за їх впровадженням і дотриманням.

Системою були визначені об'єкти стандартизації, категорії та види створюваних стандартів, а саме: державні, галузеві і стандарти і технічні умови конкретних підприємств. Також були описані єдині правила побудови, змісту та викладу стандартів незалежно від їх виду та категорії, аж до метрологічного забезпечення та вимог безпеки, що містяться в стандартах і технічних умовах.

В даний час основи Державної системи стандартизації Російської Федерації встановлені Федеральним законом "Про технічне регулювання" і групою стандартів ГОСТ Р 1.ХХ-РРРР (тут XX означає номер стандарту у зазначеній групі - 1, 2, ..., РРРР означає рік прийняття останньої версії стандарту).

У 1971 р був розроблений основний комплекс із понад 20 стандартів і керівних документів Єдиної системи технологічної документації (ЕСТД). Основньш він був названий тому, що у своєму складі міг вирішувати різні завдання в області оформлення та обігу технологічної документації, як загального призначення, так і спеціалізованої за видами робіт на підприємствах і організаціях незалежно від їх типу і характеру виробництва.

Комплекс встановив загальні положення і призначення єдиної системи, загальні вимоги, пов'язані з розробкою форм технологічних документів, виконання бланків документів та оформлення технологічних документів, правила виконання основних написів, правила оформлення документів з урахуванням їх автоматизованої обробки, комплектність документів, термінологію вимоги до складу застосовуваних у документах системи класифікаторів техніко-економічної інформації.

Аналогічна по побудови та змiсту і Єдина система конструкторської документації (ЕСКД), яка створювалася паралельно. Стандартизація конструкторської документації здійснюється в рамках міжнародних вимог ISO / TK10 "Технічні креслення" і МЕК / ТКЗ "Графічні позначення".

Існують ще дві системи документації виробничого призначення. Це Єдина система проектної документації на капітальне будівництво і Єдина система технологічної підготовки виробництва (виробів машинобудування, приладобудування і засобів автоматизації).

Близькі до них і Єдина система стандартів автоматизованих систем управління (ЕСС АСУ), Єдина система програмної документації (ЕСПД), Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи (СИБИД), Єдина система зовнішньоторговельної документації.

Але найбільш широким за охопленням завдань і складу документів замислювався комплекс Уніфікованих систем (управлінської) документації (УСД). З 1971 р за постановою Ради Міністрів СРСР почалася планомірна робота по створенню класифікаторів техніко-економічної інформації, що входять в Єдину систему класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ЕСК- КТЕС), як основи інформаційного забезпечення АСУ, тобто згідно з тлумачним словником з інформатики - систематизованих склепінь найменувань і кодів.

Класифікатори діляться на загальноукраїнські та локальні: галузеві, підприємств.

Одночасно з діяльністю зі створення класифікаторів центральним органам державного управління була доручена розробка на єдиній методичній основі уніфікованих, тобто наведених до максимального однаковості форм документів, об'єднаних в основні загальноуправлінського функціональні системи.

Уніфіковані системи документації призначалися, насамперед, для використання в автоматизованих системах управління різних рівнів. У той же час документи, що входять в уніфіковані системи документації, і основні положення Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації призначені і обов'язкові для використання спілками, концернами, асоціаціями, акціонерними товариствами, міжгалузевими, регіональними та іншими об'єднаннями незалежно від форм власності та підпорядкування. А також міністерствами, відомствами та іншими органами управління в Російській Федерації; громадськими організаціями, що застосовують як традиційні, так і змішані, з використанням комп'ютерних технологій, методи обробки документної інформації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організаційно-розпорядча документація (ОРД)
Облікова документація
Облікова документація
Уніфіковані системи документації
Організаційно-розпорядча документація (ОРД)
Класифікатори та уніфіковані системи документації
Системи документації
Облікова документація
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук