Навігація
Головна
Класифікатори та уніфіковані системи документаціїУніфіковані системи документаціїУніфіковані системи документаціїКласифікація управлінських документів і систем документаціїДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ...
Класифікатори та уніфіковані системи документаціїУніфіковані системи документаціїФорма, зміст і обсяг аудиторської документаціїУніфіковані системи документаціїІнформаційно-довідкова документація
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Уніфіковані системи управлінської документації

У підсумку .многолетніх зусиль щодо вдосконалення документації було уніфіковано понад трьох з половиною тисяч форм планових, облікових, фінансових та інших документів, зведених у Загальноросійський класифікатор управлінської документації (ОКУД).

Кожен з документів отримав кодове позначення, яке визначається приналежністю до однієї з Уніфікованих систем документації і місцем документа всередині цієї системи. Це кодове позначення підтверджує саме право на його існування і відповідність затвердженому для обов'язкового застосування зразку-еталону.

Коди форм по ОКУД проставляються у верхній частині документа, однак точного єдиного місця для всіх форм не визначено: так, в листі код форми традиційно вказувався після адресних даних над індексом.

Уніфіковані системи управлінської документації розроблені на основі:

- Однаковості побудови форм документів;

- Регламентації змісту документів, що входять в кожну систему;

- Виключення з документів дубльованих даних, а також традиційно включаються в них даних, але не використовуються при вирішенні конкретних завдань, з метою однократності введення інформації в процесі вирішення управлінської задачі;

- Єдності застосовуваної термінології і умовних позначень, з метою порівнянності показників при переході з одного рівня управління на інший і від однієї системи до іншої на основі уніфікації алгоритмів формування показників і документів;

- Визначення сукупності реквізитів і показників для кожного виду документа і створення єдиних моделей побудови сукупності їх видів, орієнтованих як на автоматизовану обробку, так і придатних до сприйняття людиною;

- Встановлення єдиних правил складання та оформлення реквізитів документів, спільних для всіх систем документації та конкретизованих у випадках наявності специфічних особливостей.

В даний час в Російській Федерації відповідно до постанови Держстандарту від 30.12.1993 № 299 є наступні загальноросійські уніфіковані системи управлінської документації.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, що включає в себе документацію:

- Але створенню організації, підприємства;

- Реорганізації організації, підприємства;

- Ліквідації організації, підприємства;

- Приватизації державних і муніципальних організацій, підприємств;

- Розпорядчої діяльності організації, підприємства;

- Організаційно-нормативного регулювання діяльності організації, підприємства;

- Оперативно-інформаційного регулюванню діяльності організації, підприємства;

- Кадрам.

Уніфікована система банківської документації, що включає в себе:

- Платіжну документацію за безготівковими розрахунками через банки;

- Документацію по емісійно-касових і бюджетним операціями банків;

- Документацію але кредитними операціями банків;

- Документацію але контролю за витрачанням коштів на оплату праці та виплати соціально-трудових ресурсів;

- Документацію за операціями банків, пов'язаних з міжнародними розрахунками;

- Вихідну документацію банків;

- Документацію по депозитарним операціям банків;

- Платіжну документацію за безготівковими розрахунками через банки (внутрішньобанківські форми документів);

- Документацію по емісійно-касових і бюджетним операціями банків (внутрішньобанківські форми документів);

- Документацію з контролю за витрачанням коштів на оплату праці та виплати соціально-трудових пільг (внутрішньобанківські форми документів);

- Вихідну документацію банків (внутрішньобанківські форми документів);

- Документацію по грошовому обігу (внутрішньобанківські форми документів);

- Документацію але кредитними операціями банків (внутрішньобанківські форми документів);

- Бухгалтерську документацію (внутрішньобанківські форми документів).

Уніфікована система фінансової облікової та звітної документації бюджетних установ і організацій, що включає в себе:

- Фінансову документацію;

- Звітну бухгалтерську документацію бюджетних установ і організацій;

- Облікову бухгалтерську документацію.

Уніфікована система звітно-статистичної документації, що включає в себе документацію:

- За статистикою національних рахунків і економічних балансів;

- Статистикою науково-технічного потенціалу та інноваційного прогресу;

- Статистики праці;

- Статистикою матеріальних ресурсів;

- Статистиці фінансів;

- Соціальної статистиці;

- Статистикою промисловості;

- Статистикою сільського господарства і заготівель сільськогосподарської продукції;

- Статистикою капітального будівництва;

- Статистикою зовнішньоекономічних зв'язків;

- Статистикою споживчого ринку та його інфраструктури;

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

- Статистикою транспорту і зв'язку;

- Статистикою спостереження та реєстрації зміни цін і тарифів.

Уніфікована система облікової та звітної бухгалтерської документації підприємств, що включає в себе:

- Звітну бухгалтерську документацію;

- Регістри бухгалтерського обліку;

- Первинну облікову документацію.

Уніфікована система документації з праці, що включає в себе документацію:

- Станом ринку праці;

- Трудовим відносинам;

- Підвищення кваліфікації працівників органів з праці;

- Охорони праці;

- Мінімальним споживчим бюджетам;

- Зверненнями до органів з праці.

Уніфікована система документації Пенсійного фонду Російської федерації, що включає в себе документацію:

- Але обліку та розподілу коштів;

- Планово-економічної діяльності;

- Контрольно-перевірочної діяльності.

Уніфікована система зовнішньоторговельної документації, що включає в себе:

- Оперативно-комерційну документацію;

- Товаросупровідну документацію;

- Розрахункову зовнішньоторговельну документацію;

- Документацію, оформляемую при ввезенні (вивезенні) товару;

- Транспортну зовнішньоторговельну документацію;

- Експедиторську зовнішньоторговельну документацію.

Всі уніфіковані системи включають в себе комплекти зразків бланків конкретних документів, оновлюваних в міру необхідності, а також нормативні та методичні матеріали з заповнення і застосування цих документів. Майже всі уніфіковані форми документів пристосовані до двох варіантів використання в якості зразків для створення:

- Комп'ютерних шаблонів;

- Бланків на папері для їх швидкого рукописного заповнення.

Застосування документів, що увійшли до УСД, в принципі обов'язково, відповідальність за це мають нести як керівники міністерств і відомств, так і керівники об'єднань, організацій і підприємств. Державний нагляд за дотриманням вимог УСД в держсекторі покладено на органи стандартизації та метрології, а в недержавному секторі - на місцеві органи виконавчої влади, проте на сьогоднішній день механізм цього контролю далекий від досконалості.

Уніфіковані форми галузевої документації

Поряд із загальнодержавними системами документації, обов'язковими для застосування у всіх випадках вирішення завдань, документування яких регламентовано відповідної УСД, безумовно, мають право на існування форми документів, що відображають специфіку інформаційного забезпечення конкретних галузей діяльності або окремих підприємств.

Ця специфіка може полягати в наступному.

Перше - це особливі додаткові вимоги до інформації для вирішення типових управлінських завдань, наприклад, оформлення типових кадрових завдань з прийому, переміщенню і звільненню у вищих органах влади, армії, організаціях обмеженого доступу і т.д. Однак у багатьох випадках подібна специфіка в значній мірі надумана. Для її обмеження передбачено обов'язкове узгодження форм документів, змінених або введених у УСД додатково, з організаціями, відповідальними за відповідну загальнодержавну систему документації. Методика узгодження форм викладена в "Основних положеннях Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації та уніфікованих систем документації Держстандарту" (ПР 50-733-93) і має нормативний характер.

Друге - це "специфічний" характер діяльності, для реалізації якої і була, власне, сформована та чи інша галузь господарства. Даний вид специфічної документації безумовно існує, тому що в цих документах фіксуються особливості основної діяльності галузі. Перелічити всі види специфічною галузевою документації навряд чи можливо і доцільно. Досить вказати деякі з них для прикладу:

- Документація з охорони здоров'я (рецепти, лікарняні листи, історії хвороб і т.д.);

- Документація з архівної справи (опису справ, лист-засвідчувач, путівники і т.д.);

- Документація геологорозвідувального виробництва (карти, профілі, справи свердловин і т.д.);

- Навчальна документація (розкладу, відомості успішності, програми навчальних дисциплін і т.д.).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Класифікатори та уніфіковані системи документації
Уніфіковані системи документації
Уніфіковані системи документації
Класифікація управлінських документів і систем документації
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Класифікатори та уніфіковані системи документації
Уніфіковані системи документації
Форма, зміст і обсяг аудиторської документації
Уніфіковані системи документації
Інформаційно-довідкова документація
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук