Навігація
Головна
Зміст Пояснювальної записки до звітуБюджет, Прогнозний баланс і Пояснювальна записка до бізнес-плану і...Пояснювальна записка - додаткове розкриття інформаціїСправи про внесення виправлень або змін до актових записів цивільного...Розгляд справ про внесення виправлень або змін до актових записів...
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Акти

Акт - документ, складений колегіально, комісією, постійно діючої або спеціально створюваної, склад якої затверджується розпорядчим документом керівництва організації для підтвердження встановлених фактів, подій, дій.

Існує безліч різновидів актів з точки зору їх призначення: прийому-здачі (робіт, матеріальних цінностей, документів), обстеження (стану техніки безпеки), випробувань (зразків, систем, технологій), інвентаризації, розслідування аварій, нещасних випадків, ліквідації організації, комерційні акти (за фактами пошкодження, псування вантажів, порушень правил транспортування).

В акті відображаються тільки ті факти, які точно встановлені особами, що підписують документ.

Акт оформляється на загальному бланку, якщо він ставиться до внутрішнім документам організації. Якщо акт є документом, що подаються в інші організації, то він повинен містити юридична адреса організації, його складу.

У вступній частині акта вказується підстава для його складання. Це може бути посилання на документ (договір, розпорядчий документ), па які-небудь факти. Далі вказується склад комісії: ініціали та прізвище голови, ініціали та прізвища членів комісії в алфавітному порядку; при необхідності вказуються й їхні посади.

У констатуючій частині викладається сутність, характер, методи і терміни виконаної роботи, встановлені факти, а також результати роботи: висновки та рекомендації. Зміст акту може бути розділене на пункти, містити матеріал, представлений у вигляді таблиці.

В кінці тексту може вказуватися кількість складених примірників і їх місцезнаходження, наприклад:

Кількість примірників визначається кількістю зацікавлених у ньому сторін або нормативними документами.

При складанні актів ревізій та обстежень їх зміст узгоджується з посадовими особами, діяльність яких відображається в акті.

Акт вважається прийнятим і набуває чинності після його підписання головою та всіма членами комісії або всіма особами, що брали участь в сто складанні. Члени комісії, не згодні із змістом акта, зобов'язані підписати його із застереженням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії може оформлятися на окремому аркуші і додаватися до акта.

Як правило, акти затверджуються керівником даної або вищестоящої організації, за розпорядженням якого проводилися дії, що завершилися складанням акта. Для низки актів: по матеріальних, фінансових та інших важливих питань необхідно також завірення печаткою.

Для повторюваних ситуацій є уніфіковані трафаретні форми. Наприклад, уніфіковані форми актів про ліквідацію установи, про виділення документів до знищення.

Доповідні і пояснювальні записки, заяви, довідки

Доповідна записка - документ, адресований керівнику організації або вищестоящому органу, якому виклад якогось питання з висновками і пропозиціями.

Доповідна записка повинна містити:

- Найменування автора: організації, структурного підрозділу, посадової особи;

- Назва документа;

- Адресат;

- Дату написання;

- Заголовок до тексту;

- Резолюцію;

- Позначку про виконання.

Внутрішня доповідна записка підписується автором документа, зовнішня - відповідним керівником організації та складається на бланку. При використанні бланка для листів найменування виду документа "Доповідна записка" поміщають над текстом.

У вступній частині тексту викладаються факти або події, що послужили приводом для її писання, друга частина повинна містити висновки і пропозиції про конкретні дії.

Доповідна записка може оформлятися і рукописним способом.

Пояснювальна записка - документ, який супроводжує або пояснює основний документ (план, звіт), або в якому співробітник організації пояснює факти, вчинки, події, причини невиконання будь -або доручення, порушення трудової або виробничої дисципліни.

У першому випадку пояснювальна записка оформляється на загальному бланку організації. У другому випадку пояснювальна записка може також оформлятися рукописним способом.

Для обміну інформацією між структурними підрозділами стійко використовується такий різновид документа, як "Службова записка". Її оформлення відповідає загальним правилам оформлення внутрішнього листування.

Заява - документ, адресований посадовій особі, містить прохання працівника. Надалі при розгляді документа на заяві проставляється резолюція керівника і позначка про виконання документа і направлення сто на справу.

Заява зазвичай стосується кадрових питань і може мати додатки (копії особистих документів). Особиста заява працівника про позачергове відпустці, про переведення або звільнення пишеться, як правило, у довільній формі від руки або на спеціально розробленому в організації бланку.

Для розв'язання в суді спірних питань, що виникли у відносинах організації і працівника, складаються позовні заяви. У заголовній частині такої заяви крім адресата (судовий або інший орган) зазначаються: хто направляє заяву - позивач із зазначенням своєї адреси і хто порушив права заявника - відповідач.

Довідка - документ, що містить опис і підтвердження тих чи інших фактів або подій або засвідчує якоїсь юридичний факт (про підтвердження місця роботи, займаної посади, місця проживання тощо). Так як ситуації, з приводу яких довідки видаються, як правило, типові, для їх створення застосовуються уніфіковані трафаретні бланки.

Довідки, що направляються в інші організації, оформляються на загальному чи спеціальному (для довідок) бланку, а використовувані у внутрішньому документообіг - на бланку структурного підрозділу (якщо є) або на чистому аркуші із зазначенням всіх необхідних реквізитів.

При наявності в довідці відомостей фінансового характеру вона підписується керівником, головним бухгалтером та засвідчується печаткою.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Зміст Пояснювальної записки до звіту
Бюджет, Прогнозний баланс і Пояснювальна записка до бізнес-плану і звіту по бізнес-плану
Пояснювальна записка - додаткове розкриття інформації
Справи про внесення виправлень або змін до актових записів цивільного стану
Розгляд справ про внесення виправлень або змін до актових записів цивільного стану
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук