Навігація
Головна
Організаційно-розпорядчі документиОрганізаційно-розпорядчі документиРозпорядчі документиМова і стиль розпорядчих та інструктивно-методичних документів
Основні організаційно-правові документи забезпеченняОсновоположні організаційно-методичні документиНормативні правові та інші акти управління (організаційно-розпорядчі...Організаційно-правові документи страхової компанії
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розпорядчі документи

Розпорядчі документи містять рішення, спрямовані в системі управління зверху вниз, тобто від вищестоящого до підвідомчому, від керівника організації його підлеглим.

Підставою для видання розпорядчого документа може бути виконання прийнятих законодавчих, нормативних правових актів та інших рішень вищестоящих органів або реалізація власної управлінської діяльності, що випливають з функцій і завдань організації, завдань з управління персоналом.

З точки зору порядку прийняття рішень все розпорядчі документи поділяються на два типи:

- Документи, які видаються в умовах колегіальності: зборами, радою, правлінням;

- Документи, які видаються в умовах одноосібного прийняття рішення, коли право приймати рішення з усіх питань управління та організації належить керівникові.

Можна виділити наступні стадії підготовки та видання розпорядчого документа в умовах одноосібного прийняття рішень:

- Обгрунтування необхідності видання документа;

- Вивчення істоти питання;

- Підготовка проекту документа;

- Узгодження (візування) документа;

- Внесення проекту документа на розгляд керівництва;

- Підписання (посвідчення) документа;

- Доведення розпорядчого документа до виконавця (виконавців).

Проект документа оформляється на загальному чи спеціальному бланку з проставленням на верхньому полі праворуч слова "Проект".

Текст розпорядчого документа, як правило, складається з констатуючої та розпорядчої частин.

Констатуюча частина є введенням в суть розглянутого питання. У ній перераховуються факти, події, даються оцінки. Нерідко в констатуючій частині викладається суть акту вищого органу управління, на виконання якого видається даний розпорядчий документ, містяться посилання на закони або раніше видані розпорядчі документи або нормативні акти.

Основне навантаження несе розпорядча частина, яка викладається в наказовій формі. Залежно від виду документа вона починається відповідними кожному виду документів зорово виділяються дієсловами (з нового рядка (абзацу), прописними літерами, у розрядку) для відділення двох частин один від одного.

Вид розпорядчого документа зумовлює і характер викладу його тексту. Якщо розпорядча частина передбачає різні за характером дії і декількох виконавців, вона ділиться на пункти. У кожному пункті вказується виконавець, термін виконання. У передостанньому пункті зазначається (при необхідності) документ, що втратив силу або підлягає зміні у зв'язку з виданням даного документа. Останнім пунктом в наказах, рішеннях, розпорядженнях вказується особа, на яку покладається загальний контроль за виконанням документа.

Якщо пет вказівки па дату набрання ним чинності в тексті самого розпорядчого документа, він набуває чинності з моменту підписання або доведення до відома. Постанови Уряду і федеральних органів виконавчої влади набирають чинності після їх реєстрації та офіційного опублікування.

Постанова визначено як правовий акт, що приймається урядом, вищими і деякими центральними органами колегіального управління з організаційних та інших питань, пов'язаних із здійсненням вищими органами державної влади своїх повноважень.

Текст постанови може мати вступну частину, якщо потрібно дати роз'яснення цілей і мотивів видання. Вступна частина закінчується ключовим словом - ПОСТАНОВЛЯЄ :.

Рішення - це також розпорядчий документ колективних керівних і дорадчих органів установ, підприємств, фірм, видаваний з метою розв'язання найбільш важливих питань їх діяльності.

Рішеннями називаються також спільні розпорядчі документи, прийняті двома і більше неоднорідними органами, що діють на основі колегіального та одноосібного прийняття рішення.

Оформляються рішення аналогічно постановам, за винятком ключового слова. У рішеннях використовуються слова ВИРІШИВ :, ВИРІШИЛА: або ВИРІШИЛИ :. Підписується рішення всіма членами колегіального органу або тільки головою і секретарем.

Наказ - правовий акт, що видається одноосібними керівниками організацій, особистих фірм, міністерств, відділів і т.д. Наказ є найпоширенішим видом розпорядчого документа, застосовується в практиці управління, він видається для вирішення основних та оперативних завдань, що стоять перед даним органом. За юридичною природою наказ може бути актом управління, що містить норми права, регулюючі певні сфери суспільних відносин, і актом застосування норм права.

У діяльності організації розрізняють наступні види наказів:

- По особовому складу;

- Поточним кадрових питань;

- Організаційних питань;

- Основної діяльності.

Наказ видається з питань створення, ліквідації, реорганізації установ або їх структурних частин; затвердження положень, інструкцій, правил та інших документів; з питань регулювання фінансування діяльності організації, матеріально-технічного забезпечення, науково-технічної політики, питань, що стосуються специфіки основних видів діяльності окремого підприємства чи організації; а також з питань прийому, переміщення, звільнення працівників, надання їм відгулів і відпусток і т.п.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Розпорядження - документ, що видається одноосібно керівником колегіального органу управління з метою розв'язання оперативних питань повсякденного виробничо-господарської та адміністративної діяльності підприємства.

Розпорядження можуть також видаватися відомствами на основі та на виконання законів, рішень вищих органів влади.

Вказівка - розпорядчий документ з питань, пов'язаних з виконанням наказів, постанов, інструкцій. Видається одноосібно керівником організації чи сто заступником переважно з питань інформаційно-методичного характеру. Вказівки, як правило, мають обмежений термін дії.

Вказівки складаються і оформляються аналогічно розпорядженням, ключовими словами в тексті вказівок і розпоряджень можуть бути ЗОБОВ'ЯЗУЮ :, ПРОПОНУЮ :, доручає :, ВИМАГАЮ: та інші більш підходящі до змісту конкретного документа.

Організаційно-правові документи

Організаційні або організаційно-правові документи: статут, положення, інструкція, регламент, правила та інші, складають важливу частину документації будь-якої організації.

Ці документи оформляються у вигляді суцільного тексту, розбитого на розділи, пункти та підпункти, і одноманітно відповідно до ГОСТу Р 1.5-92 (див. Параграф 6.3). Організаційні документи залежно від їх важливості та обсягу можуть оформлятися з виготовленням титульного аркуша, також регламентируемого цим ГОСТом, на загальних бланках організації, на чистих аркушах паперу, наприклад, невеликі за обсягом посадові інструкції обслуговуючому персоналу структурних підрозділів.

Всі організаційно-правові документи затверджуються мають на це повноваження посадовими особами, тому для надання їм юридичної сили підпис автора не є обов'язковою, гем більше, що їх авторство, як правило, колективно.

У той же час, обов'язковим має бути погодження цих документів з юрисконсультами, профспілковою організацією, керівниками підрозділів, на працівників яких вони поширюються.

Такою ж обов'язковою має бути процедура ознайомлення з організаційно-нормативним документом працівників, на чию діяльність поширюються його положення, яка оформляється відповідними візами. Віза ознайомлення проставляється на вільному місці на останньому аркуші документа і включає в себе підпис (краще з її розшифровкою) і дату:

Досить поширеною практикою є оформлення віз ознайомлення у вигляді таблиці:

Організаційно-нормативні документи в уніфіковані системи управлінської документації, як правило, включаються у вигляді зразкових і типових зразків, схем побудови документа.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Організаційно-розпорядчі документи
Організаційно-розпорядчі документи
Розпорядчі документи
Мова і стиль розпорядчих та інструктивно-методичних документів
Основні організаційно-правові документи забезпечення
Основоположні організаційно-методичні документи
Нормативні правові та інші акти управління (організаційно-розпорядчі документи)
Організаційно-правові документи страхової компанії
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук