Навігація
Головна
Документи, передані каналами електрозв'язкуСЛУЖБОВА ТА ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯКанал грошових потоківНосії письмової кореспонденціїФактори, що враховуються при виборі каналу розподілу
Телеграма
 
Головна arrow Документознавство arrow Документування управлінської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ КАНАЛАМИ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

Телеграми

Телеграма - короткий текстове повідомлення, передане засобами телеграфного зв'язку. Узагальнена назва "телеграми" охоплює різні за змістом документи, що виділяються у зв'язку з особливим способом передачі тексту.

Залежно від використовуваних засобів передачі розрізняють:

- Телеграми, передані по внутрішньодержавної та міжнародної мереж телеграфного зв'язку загального користування;

- Телеграми, передані по мережах внутрішньодержавного (АТ 50) і міжнародного (TELEX - TELeprinter Exchange service) абонентського телеграфу (телетайпограми або телекси);

- Телеграми, що передаються за допомогою радіозв'язку (радіограми).

Передача телеграм по телеграфних мереж здійснюється відповідно до "Правилами надання послуг телеграфного зв'язку", затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 15.04.2005 № 222.

Вимоги до оформлення телеграм, що враховують специфіку підготовки документів в конкретній організації, включаються до Інструкції з діловодства.

Залежно від країни знаходження відправника та адресата користувачам послуг телеграфного зв'язку надаються наступні основні послуги:

- "Внутрішня телеграма";

- "Міжнародна телеграма".

Послуга "внутрішня телеграма" надається при передачі телеграм в межах Російської Федерації, послуга "міжнародна телеграма" - при передачі телеграм за межі Російської Федерації або при доставці телеграм, адресованих в Російську Федерацію і поданих за її межами.

Послуги телеграфного зв'язку надаються користувачам у пунктах надання послуг телеграфного зв'язку (відділеннях зв'язку, пунктах колективного користування тощо), а також за допомогою установок (терміналів) абонентської мережі.

Служба Телекс (TLX, АТ / Телекс) - абонентська телеграфна служба, призначена для забезпечення документальним зв'язком організацій і фізичних осіб, які є користувачами (абонентами) мережі

Телекс. Повідомлення, що пересилаються по цій мережі, називаються "телексами" або телетайпограмами. В якості абонентської установки (терміналу) користувачі (абоненти) мережі Телекс можуть використовувати:

- Телеграфний апарат;

- Робоче місце у складі обчислювальної системи, оснащеної відповідними комунікаційним обладнанням (модеми тощо) та програмним забезпеченням.

Виклики від користувачів (абонентів) національної мережі Телекс (АТ / Телекс) діляться на три типи:

- Місцеві;

- Національні;

- Міжнародні.

Назва приймально-передавального апарату (телетайп) викликало появу термінів "телетайпна зв'язок", "телетайпограма".

Адреси, за яким направляються телеграми, вказуються в довідкових даних про організацію. Наприклад, адресні дані ВАТ "ЛУКОЙЛ" включають:

а адресні дані ТОВ "ЛУКОЙЛ Ніжневолскнефть" -

Телеграми, телекси, телетайпограми (далі - телеграми) складаються у тих випадках, коли відправка документів поштою не забезпечує своєчасного вирішення питань.

Подавана відправником телеграма повинна бути чітко і розбірливо написана або надрукована на лицьовій стороні телеграфного бланка або на світлій папері.

Телеграми повинні доставлятися адресатам видрукуваними на світлій папері. В окремих випадках при відсутності в пункті зв'язку, що здійснює доставку телеграм, технічної можливості для оформлення телеграм в надрукуваному вигляді допускається оформляти доставляються телеграми в рукописному вигляді.

Телеграми з позначкою "Люкс" повинні доставлятися адресатам на художніх бланках.

Телеграма повинна містити реквізити, що розміщуються в наступній послідовності:

- Позначка про категорію телеграми (при подачі телеграми категорії "звичайна" відмітка про категорії не вказується);

- Позначка про вид телеграми;

- Адреса та найменування адресата;

- Текст телеграми;

- Підпис відправника (за бажанням відправника).

У нижній частині бланка подається телеграми (або аркуша білого паперу, використовуваного замість бланка) відправник повинен вказати своє прізвище та адресу (замість адреси допускається вказувати номер телефону відправника або відмітку "Проїздом"). Прізвище та адреса відправника не передаються і до складу оплачуваних слів телеграми не входять. При необхідності передачі адресату прізвища та адреси відправника ці дані повинні включатися відправником у текст телеграми.

Доставляемая адресату телеграма повинна містити службовий заголовок, що містить пункт подачі, номер телеграми, кількість слів, дату і час подачі і зміст телеграми, поданої відправником.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

На доставленої телеграмі повинні бути відбитки календарного штемпеля, що містить найменування оператора зв'язку та пункту зв'язку, що здійснює доставку телеграми, і календарну дату.

Адреса телеграми повинен містити всі адресні атрибути, необхідні для забезпечення її доставки адресату без розшуку і наведення довідок.

У відповідності з "Правилами надання послуг телеграфного зв'язку" зазначаються:

- Якщо адресатом є громадянин: прізвище та, за бажанням відправника, ім'я та по батькові або ініціали адресата;

- Якщо адресатом є посадова особа: найменування організації, посада, прізвище та, за бажанням відправника, ім'я та по батькові або ініціали посадової особи;

- Якщо адресатом є організація: найменування організації.

Телеграма може бути адресована в один або кілька адрес (многоадресная телеграма). При подачі многоадресной телеграми з одним і тим же текстом відправник повинен подати стільки екземплярів телеграми, скільки адрес вказано. В адресній частині кожної телеграми вказується тільки той пункт, куди слід доставити телеграму, решта адреси вказуються в тексті телеграми.

Допускається прийом многоадресной телеграми з одним текстом за списком адрес, але не більше 20 адрес у списку.

При направленні телеграми в чотири і більше адреси додається покажчик розсилки, підписаний виконавцем, які підготували текст телеграми. Список адрес повинен подаватися одночасно з телеграмою. До кожного списку додається один примірник телеграми.

При направленні телеграм вказується докладна адреса: поштовий індекс; назва області, краю, автономного округу, республіки; назва міста, селища; назва вулиці; номер будинку; назва органу влади, установи; Назва посади; ініціали та прізвище, які друкуються прописними літерами.

Умовний або скорочений адреса присвоюється адресату оператором зв'язку, який надає послуги телеграфного зв'язку на території, де знаходиться адресат. Доставка телеграм, адресованих на умовний або скорочений адресу, не зареєстрований оператором зв'язку, не проводиться.

До складу адреси входить повний або умовний телеграфна адреса організації:

або

Якщо телеграма направляється в організацію, розташовану в місті обласного або крайового підпорядкування, в адресі необхідно вказувати найменування відповідної області або краю, наприклад:

Найменування організації друкується в давальному надійний:

При направленні телеграми посадовій чи приватній особі посада та прізвище одержувача друкуються в давальному відмінку, наприклад:

або

Якщо телеграма направляється в кілька однорідних організацій, то їх найменування слід вказувати узагальнено, наприклад:

Текст телеграми повинен містити хоча б одне слово. Телеграма не повинна містити більше 300 слів. Якщо телеграма складається більш ніж з 300 слів, вона повинна бути розділена оператором зв'язку на кілька частин по 300 слів кожна (остання частина може містити менше 300 слів), переданих як окремі телеграми. При цьому відмітка про категорії телеграми вказується на кожній телеграмі, а відмітка про вид телеграми вказується тільки на першій телеграмі.

Текст викладається стисло, друкується без переносу слів. Вимоги до телеграм, встановлювані в інструкціях з діловодства, зазвичай обмежують обсяг телеграми. Він не повинен перевищувати двох машинописних сторінок.

Текст відділяється від попереднього реквізиту 3 міжстроковими інтервалами і друкується через 1,5 інтервалу.

У тексті телеграми, що спрямовується у відповідь на що надійшов документ, дається посилання на його реєстраційний номер і дату.

Текст телеграми допускається починати з звернення до адресата, яке друкується сцентрованим способом, наприклад:

Підпис у тексті телеграми оформляється окремим рядком. Реквізит "Підпис" включає: найменування посади особи, яка підписала телеграму, особистий підпис і розшифрування підпису (ініціали, прізвище).

Дата проставляється після підписання документа і оформляється словесно-цифровим способом, розташовується нижче реквізиту "Підпис" і друкується від лівої межі текстового нуля.

Реєстраційний номер проставляється після підписання документа і розміщується нижче реквізиту "Підпис" від лівої межі текстового поля. Наприклад, реєстраційний номер телеграми може складатися з літерного індексу "НР", індексу підрозділу та порядкового номера:

На копії телеграми в нижній її частині проставляються візи виконавця і керівника підрозділу, який підготував телеграму, а також час подання телеграми на відправку.

Адреса телеграми, найменування адресата, відмітки про категорії і вид телеграми, а також найменування та адреса відправника повинні бути написані російською мовою літерами російського алфавіту, а для телеграм, що пересилаються в межах території республік, що перебувають у складі Російської Федерації, можуть оформлятися державною мовою відповідної республіки за умови їх повторення російською мовою буквами російського алфавіту.

Текст подається відправником телеграми повинен бути написаний відправником на будь-якій мові літерами російського або латинського алфавіту. Транслітерація (подання букв російського алфавіту латинськими літерами) здійснюється відповідно до ГОСТу 7.79-2000 (ISO 9.95) "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила транслітерації кирилівського письма латинським алфавітом".

Особливим видом телеграм є радіотелеграми (радіограми). Їх відмінності від звичайних телеграм проявляються в специфіці передавальної середовища (радіоефір), використовуваної апаратури і галузі використання (морський і річковий флот, геологорозвідувальні та інші роботи в пустельних і незаселених місцях тощо).

Ці особливості відображені в "Правилах радіозв'язку морської рухомої служби та морської рухомої супутникової служби Російської Федерації" (затв. Наказом Мінтрансу РФ № 137, Мінзв'язку РФ № 190, Держкомриболовства РФ № 291 від 04.11.2000).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Документи, передані каналами електрозв'язку
СЛУЖБОВА ТА ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
Канал грошових потоків
Носії письмової кореспонденції
Фактори, що враховуються при виборі каналу розподілу
Телеграма
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук