Навігація
Головна
Попередження розкрадань грошових коштів банку з використанням...Особливості розкрадання грошових коштів з використанням платіжних...Розкрадання грошових коштів з використанням чеківОсновні способи розкрадання грошових коштів з використанням систем...Особливості грошових коштів, що знаходяться в акредитивахЗахист від розкрадання грошових коштів з використанням векселяЗаходи захисту від розкрадань з використанням акредитивівОсобливості виробництва окремих слідчих дій у справах про розкрадання...Розкрадання грошових коштів у сфері розрахунково-касового...Розкрадання грошових коштів у сфері розрахунково-касового...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості розкрадання грошових коштів з використанням акредитивів

Акредитив є цінним папером, що виконує функції платіжного документа. Розрахунки за акредитивом служать одним із засобів безготівкових розрахунків, широко використовуваних у майновому обороті. В якості різновиду банківських операцій акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання банку, що виставляється на підставі доручення його клієнта на користь контрагента за договором.

У відповідності зі ст. 867 ГК РФ при розрахунках за акредитивом банк-емітент, що діє за дорученням і відповідно до вказівки платника про відкриття акредитива, зобов'язується зробити платежі одержувачу коштів або дати повноваження про виробництво платежів іншому банку (виконуючому банку).

Особливість акредитивної форми розрахунків порівняно з розрахунками платіжними дорученнями полягає в тому, що платник не переводить грошові кошти на рахунок одержувача, а виділяє, "резервує" грошові кошти, за рахунок яких будуть вестися розрахунки з одержувачем. Виплата з акредитива готівкою не допускається.

Крім того, для отримання грошових коштів по акредитиву їх одержувач (бенефіціар) повинен виконати умови акредитива, що містяться в договорі з платником. Зміст цих умов (відправка партії товару тощо) дублюються в дорученні аккредітіводателя банку на відкриття акредитива.

Російське законодавство передбачає можливість використання декількох видів акредитивів, застосовуються в банківській практиці: вкритого (депонованого) і непокритого (гарантованого); відзивного і безвідкличного; підтвердженого акредитива.

Покритий (депонований) акредитив відкривається за умови перерахування банком-емітентом суми акредитива (покриття) виконуючому банку на термін дії акредитива. Покриття акредитива здійснюється з коштів платника або за рахунок виданого йому банком- емітентом кредиту.

Непокритий (гарантований) акредитив відкривається без перерахування суми акредитива банку-емітенту. Гарантією відшкодування виплати по непокритим акредитивом служить ведеться у виконуючому банку кореспондентський рахунок банку-емітента. Закон надає право банку-виконавцю списувати з цього рахунку всю суму акредитива без повідомлення банку-емітента. Таким чином, непокритий (гарантований) акредитив може використовуватися лише в тих випадках, коли банк-емітент і виконуючий банк мають кореспондентські відносини.

Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів.

У кожному акредитиві має бути ясна вказівка на те, чи є він відкличним або безвідкличним. Відзивний акредитив (ст. 868 ЦК України) може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Вид акредитива (у тому числі його відкличні або безвідкличність) визначається в договорі, за яким здійснюються розрахунки. Згідно ст. 868 ГК РФ всякий акредитив передбачається відкличним, якщо в його тексті не буде прямо вказано на те, що він є безвідкличним.

На прохання банку-емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив. Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива, а акредитив набуває якості "підтвердженого". Виконуючий банк зобов'язаний здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива.

Безвідкличний акредитив (ст. 869 ЦК України) не може бути скасований без згоди одержувача коштів і є твердим зобов'язанням банку-емітента. Згідно з рекомендаціями фахівців в області банківського права, застосування відкличний форми акредитива вимагає існування певної форми довіри між партнерами. В інших випадках слід використовувати безвідкличний і бажано підтверджений акредитив [1].[1]

Порядок здійснення розрахунків з акредитиву регулює закон (ГК РФ), а також встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Згідно з Положенням ЦБ РФ від 19.06.2012 № 383-П "Про правила здійснення переказу грошових коштів" для отримання коштів по акредитиву одержувач, відвантаживши товари, повинен представити до виконуючого банку документи, що підтверджують виконання всіх обумовлених у ньому умов. А саме чотири примірники реєстру рахунків і відвантажувальні, поштові та інші передбачені умовами акредитива документи. Перший примірник реєстру рахунків оформляється підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки. При порушенні хоча б одного з цих умов виконання акредитива не провадиться.

Обов'язок перевірити дотримання бенефіціаром всіх умов акредитива покладається на виконуючий банк. Зазначена перевірка носить документальний характер. Встановлення достовірності викладених у документах бенефіціара фактів у завдання виконуючого банку не входить. Документи, представлені одержувачем в якості підтвердження виконання умов акредитива, виконуючий банк надсилає банку-емітенту.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Факти розкрадань при розрахунках за акредитивами зазвичай пов'язані з використанням непокритих (гарантованих) акредитивів і являють собою різновид шахрайства, - злочину, передбаченого ст. 159 КК РФ.

Шахрайство при розрахунках за акредитивами здебільшого пов'язано із заявою неправдивих відомостей про виконання основного договору. Механізм розкрадання, як правило, виглядає наступним чином. Шахраї, виступаючи від імені якоїсь організації (як правило, фірми-прикриття, заснованої на підставних осіб за втраченими або викраденим документам), відкривають розрахунковий рахунок в одному з банків, а потім пропонують покупцеві поставити певні товари з оплатою за акредитивом. Зазначена форма розрахунків певною мірою підвищує довіру до постачальника, оскільки у перевірці умов оплати акредитива бере участь виконуючий банк.

Після отримання від виконуючого банку відомостей про відкриття акредитива шахраї пред'являють в названий банк підроблені документи про виконання зобов'язань, підроблений паспорт на ім'я особи, що виступає від імені отримувача коштів за акредитивом, а в необхідних випадках і підроблену довіреність на право здійснення відповідних дій. У тих випадках, коли умовами акредитива передбачено участь у прийомі і відправці товару представника покупця, використовуються підроблений паспорт та довіреність на ім'я мнимого представника, а також підроблене лист покупця з підтвердженням факту відправки (отримання) товару і дозволом на розкриття акредитива. Обумовлений договором товар насправді нс поставляється. У ряді випадків покупцеві відправляється якась товарна "лялька" - малоцінний вантаж, який не має нічого спільного з предметом договору. Надійшли на рахунок лжекоммерческой організації (фірми-прикриття) грошові кошти переказуються у готівку та викрадаються.

В окремих випадках шахраї з причини правовій необізнаності пред'являють виконуючому банку підроблені документи, що не відповідають умовам акредитива навіть за формальними ознаками. У цій ситуації виконуючий банк повинен відмовити у їх прийнятті, негайно повідомивши про це отримувача коштів і- емітент. У разі прийняття виконуючим банком документів, які відповідають умовам акредитива за зовнішніми ознаками, він несе майнову відповідальність у розмірі сум, неправомірно виплачених покупцеві.

Проте факти розкриття виконуючими банками акредитивів на підставі фіктивних документів з ознаками невідповідності умовам акредитива зустрічаються нерідко. Це пояснюється в одних випадках недостатнім рівнем знань і навичок співробітників банку в сфері оформлення первинних документів, що підтверджують здійснювані господарські операції, а також перевізних документів (що не дозволяє співробітникам банку виявити вказане вище невідповідність). В інших випадках - правомірно вести мову про злий намір. За даними правоохоронної практики, частина розкрадань з використанням підроблених акредитивів вчиняється шахраями при прямому пособництві працівників банків.

Прикладом підробки акредитива, зовнішні ознаки якого повинні були виявити працівники банку, може служити наступний випадок.

Приклад. ЗЛО "П." отримало від виконуючого банку грошові кошти за акредитивом, представивши на підтвердження виконання договору купівлі-продажу залізничні накладні про відвантаження покупцеві цукру третіми особами. Названі документи не містили відомостей не тільки про участь у постачанні самого "77.", але й про виконання зобов'язань в рахунок зазначеного контракту. У сертифікатах якості та походження товарів такі дані також були відсутні. Таким чином, що містяться в документах дані не дозволяли вважати умови акредитива виконаними. Як з'ясувалося згодом, цукор постачальником відвантажений не був, а пред'явлені в банк документи виявилися підробленими.

В описаній ситуації, поряд з порушенням кримінальної справи за фактом шахрайства, позови про відшкодування шкоди в цивільному порядку були пред'явлені виконуючому банку.

Недотримання умов оплати акредитива може виражатися також у відсутності реквізитів документів, що підтверджують виконання договору, невідповідність виду документів, місця виконання договору та інших обставин, обумовлених контрактом.

Приклад. При розслідуванні розкрадання грошових коштів ЗАТ "М." було встановлено, що злочинці, які отримали гроші за акредитивом за нібито відвантажену на адресу покупця пшеницю, представили у виконуючий банк залізничні накладні замість залізничних квитанцій, рахунок-фактуру і реєстр рахунків без зазначення номерів перевізних документів, акт прийому-передачі, складений на станції, нс зазначеної в договорі.

Названі обставини свідчили про неналежне виконання працівниками кредитної організації обов'язків з перевірки зовнішніх ознак відповідності документів умовам акредитива і послужили підставою для стягнення з банку 700 тис. Руб., Які були неправомірно виплачені по акредитиву.

Одним із способів шахрайства з використанням підроблених акредитивів є відкриття підроблених акредитивів співробітниками банків у співучасті з сторонніми особами.

  • [1] Див .: Еріашвілі Н. Д. Банківське право: підручник для вузів. М .: Закон і право, Юніті-Дана, 1999. С. 189-190.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Попередження розкрадань грошових коштів банку з використанням пластикових карток
Особливості розкрадання грошових коштів з використанням платіжних доручень
Розкрадання грошових коштів з використанням чеків
Основні способи розкрадання грошових коштів з використанням систем віддаленого управління рахунком ("Банк-Клієнт" і "Інтернет-банкінг")
Особливості грошових коштів, що знаходяться в акредитивах
Захист від розкрадання грошових коштів з використанням векселя
Заходи захисту від розкрадань з використанням акредитивів
Особливості виробництва окремих слідчих дій у справах про розкрадання грошових коштів у сфері банківського кредитування
Розкрадання грошових коштів у сфері розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб
Розкрадання грошових коштів у сфері розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук