Навігація
Головна
Введення в курс "Економіка підприємств АПК"Підприємство в умовах ринкової економікиВиди діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Нормативні та організаційно-економічні аспекти функціонування...Техніко-організаційний рівень підприємства, завдання його аналізу і...Організаційні форми управління підприємством в ринковій економіціМаркетингова система як підсистема організаційного управління...Система забезпечення економічної безпеки підприємства
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Підприємство і його організаційно-економічні системи

Предметом курсу "Економіка і управління підприємством" є організаційно-економічні системи (ОЕС) підприємства, що представляють собою єдність всіх його елементів (включаючи техніко-технологічні, соціальні, організаційно-управлінські, економічні), процеси управління підприємством, а також процеси між підприємством і його зовнішнім середовищем, здійснювані з метою досягнення прибутку, підвищення ефективності виробництва та інших видів діяльності.

Цей курс являє собою прикладну економічну науку, що вивчає принципи та закономірності функціонування і вдосконалення ОЕС машинобудівного (промислового) підприємства як центрального суб'єкта ринкової економіки. Визначальну роль на підприємстві відіграють підрозділи, які безпосередньо здійснюють виробничий процес або сприяють його здійсненню. Їх склад, розподіл функцій між ними і формують в цілому виробничу систему машинобудівного підприємства.

На сучасному етапі розвитку машинобудівних підприємств спостерігається значний дисбаланс у діяльності вказаних структур. Тому в даний час стоїть актуальне завдання формування та розвитку високоефективних ОЕС на підприємствах.

Виробничий процес на машинобудівному підприємстві є по суті справи основним, визначальним суть його виробничої діяльності. Цей основний процес включає блок операцій, що мають пряме відношення до продукту підприємства і тим самим впливають на створення доданої вартості.

Крім виробничих процесів на машинобудівних підприємствах здійснюються процеси:

а) комплексної підготовки виробництва (КПП);

б) виробничої інфраструктури (ПІ);

в) невиробничої інфраструктури (НПІ).

По кожному з вищевказаних блоків процесів необхідно сформувати ОЕС на підприємстві. Для функціональних підрозділів підприємства, самостійно працюють за принципом госпрозрахункових, мережевих та інших сучасних організацій, потрібно також сформувати функціональні (спеціальні) ОЕС на підприємстві. Схема формування ОЕС на машинобудівному підприємстві в сучасних ринкових умовах господарювання представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема формування ОЕС на машинобудівному підприємстві (тривимірна модель)

Виходячи з схеми формування ОЕС на машинобудівному підприємстві, можна сказати, що крім ОЕС виробництва (в літературі - "організація виробництва"), ОЕС невиробничої інфраструктури (НПІ) основний організаційно-економічною системою є ОЕС ІКПП (інфраструктурно-комплексної підготовки виробництва), що об'єднує в своєму складі близькі за своїм змістом ОЕС КПП та ОЕС ПІ. ОЕС всього підприємства - це сукупність загальних і функціональних ОЕС в його виробничій системі.

Підкреслимо, що у вищевказаній схемі не показані процеси управління організаційно-економічними системами (формування, планування, регулювання, контроль та ін.), Які здійснюються у керуючій підсистемі підприємства. ОЕС ІКПП на машинобудівному підприємстві є по відношенню до неї керованою підсистемою. Оскільки ОЕС ІКПП є об'єктом справжнього дослідження, розглянемо схему її взаємодій.

Організація взаємодій (енвіроніка) ОЕС ІКПП з керуючою підсистемою підприємства і зовнішнім середовищем показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Організація взаємодій ОЕС ІКПП з керуючою підсистемою підприємства і зовнішнім середовищем

Формування ОЕС є першою найважливішою функцією управління в керуючій підсистемі машинобудівного підприємства. Тому, розглядаючи процеси формування ОЕС ІКПП, по суті справи вивчають початкові процеси взаємодії між керуючою підсистемою підприємства та ОЕС ІКПП.

Вихідна класифікація ОЕС може проводитися виходячи з галузевої приналежності підприємств (число ОЕС і їх якісний рівень різні залежно від галузевої, внутрішньогалузевої, міжгалузевий приналежності).

Для того щоб сформувати схему класифікації організаційно-економічних систем машинобудівного підприємства з урахуванням їх взаємозв'язків і взаємодій з іншими системами (у тому числі зовнішніми), необхідно передбачити такі основні ознаки класифікації ОЕС, як їх функціональне призначення, характер спеціалізації і кооперування машинобудівного виробництва, рівень мобільності ОЕС і гнучкості застосовуваних процесів, що визначають рівень адаптивності ОЕС підприємств машинобудування, підготовки виробництва до сучасних умов модернізації економіки, її інноваційного розвитку (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Класифікація ОЕС на підприємствах машинобудування

Ознаки класифікації ОЕС

Види ОЕС

Вид зв'язків ОЕС із зовнішнім середовищем та іншими системами

1

2

3

1. Функціональне призначення системи

1.1. ОЕС основного виробництва

1.2. ОЕС ІКПП (ОЕС КПП + ОЕС ПІ)

1.3. ОЕС функціональні (спеціальні)

1.4. ОЕС НПІ (невиробничої інфраструктури)

1.1-1.4. Гнучка зв'язок з іншими системами підприємства

2. Характер спеціалізації і кооперування машинобудівного виробництва

2.1. ОЕС на підприємствах з предметною спеціалізацією

2.2. ОЕС на підприємствах з технологічною спеціалізацією

2.3. ОЕС на підприємствах (філіях, самостійних виробництвах, підрозділах), зайнятих процесами ПІ

2.1-2.3. Організаційно-економічні, технологічні, інформаційні та інші зв'язки ОЕС підприємств-суміжників

3. Рівень мобільності при взаємодії із зовнішнім середовищем

3.1. Мобільні, високоадаптаціонние (відкриті) ОЕС

3.2.Жесткіе (закриті) ОЕС, залежні, з низьким рівнем адаптації

3.1. Гнучкі зв'язку і взаємодії із зовнішнім середовищем

3.2. Слабкі взаємодії із зовнішнім середовищем

4. Рівень гнучкості застосовуваних технологій і процесів

4.1. ОЕС із застосуванням гнучких, переналагоджуваних процесів і технологій

4.2. ОЕС із застосуванням спеціальних технологій

4.3. ОЕС із застосуванням змішаних (гнучких і спеціальних) технологій

4.1. Гнучкі зв'язку

4.2. Слабкі зв'язку

4.3. Не завжди достатньо гнучкі зв'язку

На основі класифікації ОЕС на підприємствах машинобудування (див. Табл. 1.1) можна дати концептуальні засади формування ОЕС, їх структур у підготовці виробництва.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Введення в курс "Економіка підприємств АПК"
Підприємство в умовах ринкової економіки
Види діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Нормативні та організаційно-економічні аспекти функціонування сучасних підприємств
Техніко-організаційний рівень підприємства, завдання його аналізу і система показників
Організаційні форми управління підприємством в ринковій економіці
Маркетингова система як підсистема організаційного управління підприємством
Система забезпечення економічної безпеки підприємства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук