Навігація
Головна
Теорії прибутку. РентабельністьПрибуток і рентабельність в умовах підприємництваРозподіл прибуткуАналіз прибутку і рентабельності банкуАналіз прибутку, ділової активності та рентабельностіПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІПрибуток і рентабельністьПроста норма прибутку (рентабельність)Прибуток і рентабельністьРозподіл і використання прибутку у фірмі
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прибуток і рентабельність

Прибуток (П) - це кінцевий фінансово-економічний результат діяльності підприємства, який являє собою різницю між ціною продукції та її собівартістю. Якщо розглядати кінцевим етап реалізації продукції (РП) підприємством, то прибуток являє собою різницю між виручкою від РП та її собівартістю.

Інакше кажучи, прибуток характеризує чистий дохід, отриманий у сфері матеріального виробництва. Загальна (валова) прибуток підсумовується з її підвидів:

а) прибутку від реалізації товарної продукції;

б) прибутку від реалізації іншої продукції і послуг;

в) прибутку від реалізації основних фондів та іншого майна;

г) прибутку від позареалізаційних доходів і витрат.

Існують три основні методи розрахунку прибутку:

1) метод прямого рахунку;

2) аналітичний метод;

3) метод суміщеного розрахунку [10].

Метод прямого рахунку застосовується на підприємствах при малій номенклатурі своєї продукції. У цьому випадку прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (за вирахуванням ПДВ і акцизів) і її повною собівартістю.

Розрахунок ведеться за формулою

де В - випуск товарної продукції в планованому періоді (натуральний показник);

Ц - ціна одиниці продукції (за вирахуванням ПДВ і акцизів);

С - повна собівартість одиниці продукції.

Аналітичний метод зазвичай застосовується при значній номенклатурі своєї продукції. При цьому прибуток розраховується за всій порівнянній продукції в цілому виконанням наступних етапів робіт:

• розрахунок базової рентабельності (результат ділення очікуваного прибутку за звітний період на повну собівартість товарної продукції за цей же період);

• визначення обсягу товарної продукції в планованому періоді за собівартістю звітного року і прибутку на товарну продукцію на основі базової рентабельності;

• оцінка впливу на плановий прибуток певних факторів (зміни цін, асортименту, підвищення якості продукції).

За результатами виконання розрахунків на вищевказаних етапах визначається прибуток від реалізації товарної продукції.

Крім прибутку від реалізації товарної продукції обов'язково враховується прибуток від реалізації іншої продукції і послуг, основних фондів та іншого майна, плановані позареалізаційні доходи і витрати.

Метод суміщеного розрахунку є комбінацією елементів двох попередніх методів. Наприклад, методом прямого рахунку оцінюється вартість товарної продукції в цінах планованого року і за собівартістю, тоді як оцінка впливу на плановий прибуток з боку факторів зміни собівартості, зміни цін та асортименту, підвищення якості продукції проводиться за допомогою аналітичного методу.

Розрахунок оподатковуваного (розрахункової) прибутку виконується в такій послідовності. Спочатку визначається загальна (валова) прибуток, що враховує прибуток від всієї господарської діяльності підприємства. Основну її частину отримують від реалізації товарної продукції шляхом вирахування з виручки від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) витрат на виробництво і реалізацію товарної продукції.

До складу валового прибутку включають прибуток від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру (підсобних сільськогосподарських угідь, авто- та інших господарств, які знаходяться на балансі підприємства). У неї входять також позареалізаційні доходи і витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, прибуток (або збитки) від реалізації основних фондів та іншого майна.

Обчислена в установленому порядку загальна (валова) прибуток є базою для визначення оподатковуваного прибутку. Валовий прибуток має бути відкоригована в процесі розподілу, після чого підприємством сплачуються податки на прибуток.

Після вирахування податків відповідно до чинного законодавства у розпорядженні підприємства залишається так звана чиста прибуток, який використовується ним самостійно на фінансування своєї виробничо-господарської діяльності, соціально-культурні напрямки, благодійні потреби та інші господарські цілі. З чистого прибутку здійснюються виплати штрафів при недотриманні підприємством екологічних вимог, санітарних норм і правил та інші штрафні санкції. Підприємство саме визначає порядок розподілу чистого прибутку по різним фондам (розвитку, накопичення, споживання, матеріального заохочення, резервного) і приєднання нерозподіленого прибутку до статутного капіталу.

Можна сказати, що величина прибутку по суті справи характеризує економічний ефект, а ефективність діяльності підприємства оцінюється його рентабельністю. Остання, що характеризує прибутковість або економічну ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, відображає кінцеві результати цієї діяльності.

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Рентабельність - це узагальнюючий показник, що характеризує конкурентоспроможність промислового (машинобудівного) підприємства з огляду на те, що при всіх значеннях одержуваного прибутку саме рентабельність (Р) дає найбільш повну оцінку його виробничо-господарської діяльності в цьому плані.

Дана оцінка ефективності виробництва на підприємстві здійснюється шляхом порівняння доходів від виробництва та витрат на нього. Тому рентабельність визначають як відношення прибутку (П) до виробничих фондів підприємства або до собівартості продукції.

Загальна рентабельність виробництва (Р 1) визначається за формулою

де ОФ і ОС - середньорічна вартість основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів відповідно.

Рентабельність продукції (Р 2) розраховується наступним чином:

де П реал і С - обсяг реалізованої продукції та її повна собівартість відповідно.

Якщо Р 1 дає узагальнену оцінку рівня прибутковості підприємства, то показник Р 2 доцільно застосовувати при внутрішньогосподарських аналітичних розрахунках, контролі за прибутковістю або збитковістю конкретних видів продукції.

Існують і застосовуються на практиці та інші показники оцінки рентабельності на підприємстві.

Наприклад, рентабельність реалізації (обороту) визначається відношенням прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації (розраховується також у відсотках). Цей показник дозволяє оцінити, який відсоток прибутку отримує підприємство з кожної гривні реалізації продукції.

Рентабельність активів (капіталу) визначається як відношення прибутку до сукупних активів. Показник рентабельності власного капіталу (Р ск) може бути розрахований за формулою

Останній показник характеризує прибуток, що припадає на 1 крб. власного капіталу після сплати відсотків за кредит і податків.

Таким чином, рентабельність оцінює ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання ресурсів.

В основі розрахунків показників рентабельності лежать коефіцієнти, що характеризують відношення прибутку до витраченим коштам, виручці від реалізації або до активів (капіталу) підприємства. Різноманіття показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення в умовах реальної економіки.

Зростання рентабельності говорить про підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, про збільшення одержуваної ним прибутку, а також про відносне підвищенні доходів підприємства на кожен карбованець витрат.

Основним джерелом збільшення рентабельності на машинобудівному підприємстві слід вважати скорочення витрат на виробництво і, отже, зниження собівартості продукції, що практично досягається за рахунок підвищення ефективності використання основних фондів, економії матеріальних ресурсів, зростання продуктивності праці, модернізації виробництва, вдосконалення організації та управління всім виробничо господарським комплексом підприємства (включаючи його інфраструктуру).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Теорії прибутку. Рентабельність
Прибуток і рентабельність в умовах підприємництва
Розподіл прибутку
Аналіз прибутку і рентабельності банку
Аналіз прибутку, ділової активності та рентабельності
ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ
Прибуток і рентабельність
Проста норма прибутку (рентабельність)
Прибуток і рентабельність
Розподіл і використання прибутку у фірмі
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук