Навігація
Головна

Податкові аспекти обліку фінансових вкладеньПорядок відображення операцій з формування фінансового результату на...ФІНАНСОВІ НАКОПИЧЕННЯ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ У ФОРМІ "СПОЖИВЧОГО...

 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Збут

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Ефективність господарської діяльності будь-якого підприємства визначається рівнем здійснення функції збуту - вирішення всього комплексу питань з організації та управління товарними потоками. Це досягається на основі правильного вибору каналу розподілу готової продукції, що забезпечує підприємству одержання додаткової вигоди. Канал розподілу продукції - поставка товару від підприємства до споживачів. Рівень каналу розподілу визначається кількістю посередників, серед яких виділяють оптового, дрібнооптового і роздрібного посередника. Чим більше в каналі розподілу продукції посередників, тим нижче відпускна ціна виробника продукції.

На результати збутової діяльності підприємств значний вплив робить вибір транспортних засобів. При виборі того чи іншого транспортного засобу крім вартості перевезень враховується ціла низка додаткових чинників - можливість перевезень різних вантажів, час їх доставки, надійність дотримання графіка поставок і т.д.

Найбільш поширеними видами транспорту в діяльності підприємств АПК є автомобільний, залізничний, річковий і повітряний. Кожен з них має як переваги, так і недоліки (табл. 3.1).

Постачання виробництва матеріальними ресурсами і збут-готової продукції в сукупності утворюють єдину систему матеріального потоку підприємства. Ефективне функціонування цієї системи (скорочення часу і витрат обігу) залежить від грамотного використання відповідними службами підприємства методів логістики і добре вибудуваної логістичної інтеграції та координації всіх ланок ланцюга "закупівлі сировини - виробництво продукції - збут - розподіл". Логістика - це планування, організація і контроль всіх видів діяльності з переміщення та складування, що забезпечують проходження матеріального і пов'язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі матеріально-технічних ресурсів до пункту кінцевого споживання готової продукції.

Основне завдання логістичної служби підприємства - пошук-нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків. Її успішна робота забезпечується виконанням восьми правил логістики - потрібний продукт необхідного рівня якості в необхідному кількості доставляється в потрібне час і потрібне місце з мінімальними витратами (вартість) конкретному споживачеві з урахуванням розробки системи обслуговування для кожного окремого замовлення (персонифицированность).

Таблиця 3.1. Переваги та недоліки різних видів транспорту

Переваги та недоліки різних видів транспорту

Фінансове господарство та облік

У ринковій економіці фінансовий стан підприємства має визначальне значення. Прийняття та реалізація будь-якого рішення в будь-якій сфері діяльності підприємства в кінцевому рахунку відбивається на його фінансовому стані, що зумовлює виняткове значення функціонування його фінансового господарства, що розуміється як сукупність фінансових функцій, а також організація і управління ними в рамках існуючого законодавства. Фінансове господарство включає:

- Формування фінансових ресурсів підприємства;

- Поточний облік руху фінансових ресурсів, витрат і кінцевих фінансових результатів;

- Розподіл та контроль за використанням грошових коштів;

- Розрахунки з бюджетом, банками, постачальниками і споживачами, працівниками підприємства та ін.

Фінансові функції підприємства:

- Визначення обсягу необхідних фінансових ресурсів;

- Оцінка витрат, пов'язаних із залученням ресурсів;

- Оцінка ризику, пов'язаного з залучаються ресурсами;

- Забезпечення фінансування підприємства з мінімальними ресурсами;

- Прагнення до позитивного сальдо потоків надходжень і витрат;

- Організація системи ефективного контролю за станом і використанням фінансових ресурсів.

Фінансові функції підприємства виникають з об'єктивної необхідності обслуговування руху його матеріально-товарного потоку, який в кінцевому рахунку породжує грошовий потік підприємства. Грошовий потік - це сукупність припливів і відтоків грошових коштів, упорядкованих за часом, обсягом та напрямками.

Управління фінансовою діяльністю підприємства здійснюється через фінансовий механізм. Фінансовий механізм підприємства - це сукупність прийомів, методів та інструментів, за допомогою яких забезпечується здійснення фінансових відносин у відповідності з визначеними критеріями, орієнтирами і фіскальними установами.

Прийоми і методи фінансового управління:

1) загальноекономічні (комерційне кредитування, позиково-позикові операції, система розрахункових та касових операцій, система страхування, вибір методів амортизації, система оподаткування);

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

2) прогнозно-аналітичні (фінансове планування, податкове планування, діагностика фінансів);

3) спеціальні (дивідендна політика, фінансово-математичні методи).

Фінансова робота на підприємствах здійснюється фінансовим відділом. Слід зазначити, що на середніх і дрібних підприємствах, як правило, фінансова робота здійснюється бухгалтерією, іноді рішення всіх фінансових питань може бути обов'язком одного працівника. Однак слід пам'ятати, що в цьому випадку можна не забезпечити їх компетентне рішення.

В обов'язки фінансового відділу можуть бути поставлені такі функції, як облік і контроль, бухгалтерський облік, податковий облік, планування норм і нормативів, внутрішній аудит, фінансові дослідження, фінансове планування і фінансування, взаємини з казначейством, кредити і платежі, страхування, податки і т .буд.

Свою роботу фінансовий відділ здійснює в тісному зв'язку з відділами маркетингу, служби збуту, матеріально-технічного постачання, виробництва та науково-технічного розвитку, кадрового забезпечення.

Управління персоналом

Для виконання необхідних для досягнення поставлених цілей кожне підприємство підбирає відповідний персонал. Персонал підприємства - це сукупність працівників, трудовий потенціал яких забезпечує його нормальне функціонування.

Результативність роботи підприємства в значній мірі залежить від рівня організації роботи з персоналом. Цілісна стратегія роботи з персоналом передбачає вироблення певної кадрової політики, яка включає:

- Забезпечення персоналом високої якості, планування, відбір, наймання, вивільнення, аналіз плинності кадрів;

- Розвиток персоналу, профорієнтація і перепідготовка, проведення атестації та оцінка рівня кваліфікації, просування по службі;

- Вдосконалення організації та стимулювання праці, забезпечення техніки безпеки, соціальні виплати.

Для усунення проблем, що виникають між найманими працівниками і роботодавцями, в більшості країн з розвиненою ринковою економікою створюється певна система за участю держави - соціальне партнерство, яка ґрунтується па переважно переговорному характері вирішення розбіжностей, узгодженні політики оплати та умов праці, розподілу доходів, встановленні заходів гарантованої захисту інтересів найманих працівників та інших суб'єктів соціального партнерства, а також участю найманих працівників в управлінні.

У процесі господарської діяльності керівники та фахівці підприємства вступають у ділові відносини зі своїми партнерами і контрагентами. Процес ділових відносин складається з наступних етапів: встановлення контактів, орієнтація в ситуації, обговорення проблеми, прийняття рішення і вихід з контакту. Завдання ділового спілкування - не тільки успішно спілкуватися з людьми, але й впливати на них у потрібному напрямку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Податкові аспекти обліку фінансових вкладень
Порядок відображення операцій з формування фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку
ФІНАНСОВІ НАКОПИЧЕННЯ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ У ФОРМІ "СПОЖИВЧОГО БАГАТСТВА"
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук