Навігація
Головна
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємстваТеоретичні основи економічної діяльності підприємстваФінансова стійкість підприємстваУПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМетодика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємстваАналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних...Економічна безпека в забезпеченні конкурентоспроможності підприємстваАналіз фінансової стійкості підприємстваМодернізація системи освіти, спрямована на формування стійких...
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічна стійкість підприємства

Будь-яке підприємство є динамічною економічною системою, а поняття стійкості - одна з найважливіших її характеристик. Під стійкістю слід розуміти сталість стану системи або сталість послідовностей деяких її станів у часі в процесі її перетворень.

Економічна стійкість підприємства - поняття комплексне, як і сама господарська діяльність, і характеризує його стан по відношенню до зовнішніх впливів, яке можна вважати стійким, якщо при рівних зовнішніх впливах і внутрішніх зрушеннях, воно схильне до менших змін по відношенню до колишнього. При цьому економічний стан підприємства може варіюватися від вкрай нестійкого, при якому воно перебуває на межі банкрутства, до відносно стабільного.

Умовою стійкості до зовнішніх впливів є внутрішні властивості самого підприємства, а сама стійкість - це зовнішній прояв внутрішньої структури підприємства. Для того щоб підвищити стійкість підприємства до впливу різних чинників, необхідно, насамперед, удосконалювати його внутрішню структуру, враховувати нові прогресивні явища зовнішнього оточення і використовувати їх в діяльності підприємств для підвищення ефективності та подальшого розвитку. Стійкість підприємства залежить від матеріально-речової і вартісної структури виробництва, реалізації продукції, організації роботи, фінансового обігу, інноваційної діяльності і такий їх динаміки, при якій виходять стабільно високі результати.

Чим менше підприємство, тим гостріше проблема економічної стійкості, оскільки великі підприємства, тим більше їх різні об'єднання (корпорації, фінансово-промислових групи тощо) можуть використовувати такі способи адаптації до змін зовнішнього середовища, як диверсифікація продукції, робіт, послуг, розширення ринкових зв'язків, оптимізація структури основних виробничих фондів, зміна організаційно-правових форм підприємств і т.д. Суб'єкти малого підприємництва не володіють цими можливостями, і будь-яка зміна навіть якогось одного з параметрів зовнішнього середовища може виявитися для них критичним.

Ефективна робота надає зворотне позитивний вплив на економічну стійкість підприємства. В основі забезпечення досягнення внутрішньої стійкості лежить реалізація принципу активного реагування на зміну різних чинників.

Існують різні складові елементи економічної стійкості підприємства, які взаємопов'язані і взаємозалежні, і рівень розвитку кожного надає різний вплив на загальну економічну стійкість підприємства.

Зазвичай виділяють наступні складові елементи економічної стійкості: фінансову, виробничо-технічну, комерційну, організаційну, інноваційну та соціальну стійкість. Фінансова стійкість характеризує такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, витрати з розширення і оновленню виробництва. Виробничо-технічна стійкість підприємства - це стабільність виробничого циклу підприємства, налагодженість його ресурсного забезпечення. Комерційна стійкість визначається рівнем ділової активності, надійності економічних зв'язків, конкурентним потенціалом компанії, се часткою на ринку збуту. Організаційна стійкість припускає стабільність внутрішньої організаційної структури, налагодженість і оперативність зв'язків між різними відділами і службами підприємства, ефективність їх спільної роботи. Інноваційна стійкість характеризує здатність підприємства до впровадження нових технологій і способів організації виробництва, до випуску нових видів продукції, виконання нових видів робіт, надання нових видів послуг. Соціальна стійкість передбачає залучення колективу підприємства в суспільні процеси, сприяння зростанню добробуту суспільства і рівня соціальної забезпеченості своїх працівників.

Визначення меж фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах конкурентної економіки. Найважливішими компонентами фінансової стійкості є платоспроможність, ступінь ліквідності активів, кредитоспроможність.

У країнах з розвиненою ринковою економікою у зв'язку з трансформацією господарюючих суб'єктів (злиттями й поглинаннями, зміною господарського профілю та організаційно-управлінських структур, проникненням на нові ринки і т.д.) поняття сталого економічного розвитку набуває нового сенсу - підлога ним псу більше розуміється не досягнення адаптації до мінливих навколишньому середовищу, а активне формування самої цієї середовища і конструювання нових принципів реакції на неї.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Теоретичні основи економічної діяльності підприємства
Фінансова стійкість підприємства
УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Методика аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємства
Аналіз рівня фінансової стійкості підприємства за допомогою відносних показників
Економічна безпека в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Модернізація системи освіти, спрямована на формування стійких зв'язків між навчальними закладами та підприємствами
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук