Навігація
Головна
ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯМеханізм управління підприємством. Організаційна структураПринципи та методи побудови організаційної структури управлінняТипи організаційних структур управління підприємствомОрганізаційні структури управління підприємством
Принципи формування організаційних структурПроцес формування організаційних перевагСутність організаційної структури управлінняСутність організаційного проектуванняОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційна структура підприємства та принципи управління

Сутність і порядок формування організаційних структур

Виробнича діяльність підприємств здійснюється на основі встановлення постійних інформаційних, технологічних, трудових, фінансових, управлінських зв'язків між персоналом, структурними підрозділами, керуючою і керованою підсистемами. Упорядкована сукупність цих зв'язків зумовлює структуру управління підприємством, яка характеризується такими поняттями як елементи, зв'язки та рівні.

Елементи - це різні ланки, служби і працівники, які виконують ті чи інші функції управління. Зв'язки - це відносини між елементами управління. Розрізняють горизонтальні зв'язку (носять характер погодження) і вертикальні, (носять характер підпорядкування). Вертикальні зв'язки виникають при ієрархічності управління, яка припускає наявність декількох рівнів управління, що дозволяє координувати управлінську роботу зверху вниз. Такий механізм називається вертикальним поділом праці, що створює в результаті ієрархію управлінських рівнів.

Відповідно до цієї ієрархією розрізняють наступні управлінські рівні: технічний рівень (забезпечення ефективної роботи у сфері виробництва); управлінський рівень (управління і координація усередині організації) і інституціональний рівень (розробка довгострокових планів).

У відповідності з цими рівнями відбувається розподіл на керівників низової ланки (майстер, бригадир, начальник ділянки); середньої ланки (начальник цеху, керуючий відділенням) і вищої ланки (генеральний директор, президент корпорації).

Формування структури управління підприємства полягає у виділенні і організаційному закріпленні різних функцій за відповідними ланками або окремими працівниками апарату управління. Конкретне вираження структура управління отримує в складі, взаємозв'язках і співпідпорядкованості елементів, штатному розкладі, розмежування функцій і завдань управління, положеннях і посадових інструкціях. Відповідність структури управління підприємства умовам і факторам виробництва значною мірою зумовлює ефективність не тільки системи управління, а й всієї господарської діяльності.

На структуру управління підприємства істотний вплив роблять фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Вирішальний вплив на формування структури управління підприємства надає структура виробництва. Розрізняють виробничу і організаційну структуру підприємства.

Виробнича структура підприємства - це кількісний склад і пропорції в головних, додаткових і допоміжних галузях підприємства та система повторюваного взаємодії між підрозділами підприємства, обумовлена сформованим поділом і кооперацією праці.

Елементами виробничої структури сільськогосподарських підприємств є галузі рослинництва, тваринництва, а також підсобних і переробних виробництв. Сільськогосподарські організації мають різний склад галузей з різною питомою вагою в структурі валової і товарної продукції і, відповідно, різні виробничі підрозділи різного типу і розміру. Зі зміною спеціалізації підприємства змінюється його виробнича структура, склад функціональних служб і чисельність працівників у них.

Організаційна структура підприємства являє собою сукупність підрозділів основного, допоміжного та обслуговуючого виробництв. Структура управління - це упорядкована сукупність взаємопов'язаних управлінських посад, що знаходяться між собою в стійких відносинах, що забезпечують функціонування і розвиток підприємства як єдиного цілого. Між ними існує тісний взаємозв'язок - структура організації відображає прийняте в ній поділ робіт між підрозділами, ланками та працівниками, а структура управління створює механізми координації між ними. Зміна організаційної структури підприємства викликає, як правило, зміна структури управління.

Таким чином, організаційна структура підприємства - це логічне співвідношення функціональних областей і рівнів управління, побудоване в такій формі, яка дозволяє досягати поставлених цілей. Підприємства повинні мати ефективну організаційну структуру. Для цього вона повинна відповідати наступним вимогам:

- Ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем;

- Розподіляти завдання серед співробітників для досягнення основних цілей з максимальною віддачею;

- Забезпечувати безперебійну і злагоджену роботу;

- Забезпечувати гнучкість і маневреність;

- Уникати соціальних конфліктів;

- Не допускати надмірностей у чисельності персоналу та витрати з управління;

- Забезпечувати високі кінцеві результати. Формування організаційної структури підприємств здійснюється в наступній послідовності:

1) поділ всього обсягу робіт на спеціалізовані завдання;

2) угруповання цих завдань з метою визначення функціональних видів робіт;

3) формування на основі функціональних видів діяльності спеціальних підрозділів та закріплення за кожним видом роботи фахівців (горизонтальне спеціалізований поділ праці);

4) делегування повноважень і розподіл відповідальності;

5) визначення числа рівнів в ієрархії управління.

Пункти 1-3 характеризують кордону горизонтального поділу праці та формування функціональних управлінських підрозділів, пункти 4-5 - кордону вертикального поділу праці та координацію цієї діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
Механізм управління підприємством. Організаційна структура
Принципи та методи побудови організаційної структури управління
Типи організаційних структур управління підприємством
Організаційні структури управління підприємством
Принципи формування організаційних структур
Процес формування організаційних переваг
Сутність організаційної структури управління
Сутність організаційного проектування
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук