Навігація
Головна
Визначення потреби підприємства в оборотних коштахОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВАОптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштівОборотний капітал підприємства
Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштівВизначення потреби підприємства в оборотних коштахСклад і структура оборотних коштівОптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштівСклад і джерела утворення оборотних коштів
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оборотні кошти підприємства

Поняття і склад оборотних коштів

Оборотні кошти підприємства є частиною його майна і за своєю економічною природою являють собою грошові кошти, вкладені (авансовані) в оборотні виробничі фонди і фонди обігу (рис. 8.1). Основне призначення оборотних коштів - забезпечення безперервності і ритмічності виробництва.

Оборотні виробничі фонди - це тс засоби виробництва, які переносять свою вартість у собівартість продукції повністю протягом одного виробничого циклу. Оборотні фонди в свою чергу складаються з виробничих запасів, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Фонди обігу - це кошти підприємства, які пов'язані з обслуговуванням процесу обігу товарів.

Склад і структура оборотних фондів

Мал. 8.1. Склад і структура оборотних фондів

Співвідношення окремих елементів оборотних коштів показує структуру оборотних коштів, яка формується у різних підприємств під впливом великої кількості різноманітних факторів - спеціалізації виробництва, особливостей його організації, місцем розташування постачальників і споживачів, особливостей організації та постачання і т.д.

Слід помститися, що оборотні кошти сільськогосподарських підприємств володіють деякими особливостями:

- Тривалий термін обороту, що, насамперед, пов'язано з біологічними властивостями сільськогосподарських культур і тварин;

- Вкрай нерівномірна потреба в оборотних коштах протягом року, як за кількістю, так і за якістю;

- Велику питому вагу займають власні оборотні кошти.

Оборотні кошти можна класифікувати за такими ознаками:

1) за економічним змістом - оборотні виробничі фонди, фонди обігу;

2) за особливостями контролю, планування та управління - нормовані, ненормовані;

3) за джерелами формування - власні, позикові, залучені.

У процесі виробництва оборотні кошти знаходяться в стані безперервного руху (кругообігу), послідовно проходячи три стадії:

Д-СП; СП - П - Т;

т-д /,

де Д - авансовані грошові кошти; СП - засоби виробництва; П - виробництво; Т - готова продукція; Д / - грошові кошти від продажу продукції

У цьому безперервному процесі виробництва і кругообігу ресурсів можна виділити стадію виробництва і стадію обігу. На стадії виробництва ресурси функціонують у вигляді оборотних виробничих фондів, що складаються з виробничих запасів, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів, а на стадії обігу - у вигляді фондів обігу, що складаються з товарів і грошових коштів.

Оборотні кошти підприємства являють собою його оборотний капітал, основними компонентами якого є: грошові кошти плюс дебіторська заборгованість плюс товарно-матеріальні запаси мінус кредиторська заборгованість.

Оборотний капітал будь-якого бізнесу - це "заморожені" гроші. Однак без них неможливо забезпечити безперервний виробничий процес. Тому підтримка оптимального розміру оборотного капіталу - одна з найважливіших завдань керівників і фахівців підприємства.

У західних країнах поняття "оборотні кошти" дещо ширше - сюди відносять також короткострокові фінансові вкладення (надання позик, придбання цінних паперів, купівлю власних акцій, інвестиції в залежні суспільства). При такому підході оборотні кошти стають адекватними поняттю оборотні активи підприємства.

За джерелами формування оборотні кошти поділяють:

1) на власні (статутний, резервний, додатковий капітал, цільові надходження та нерозподілений прибуток);

2) позикові (кредити, залучені кошти).

Зрештою вибір способу фінансування передбачає вибір між ризиком і прибутковістю. Залучення власних джерел знижує для підприємства ризик опинитися неплатоспроможним, але, з іншого боку, знижує можливість для альтернативного та більш ефективного їх використання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Cхожі теми

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА
Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштів
Оборотний капітал підприємства
Поняття, склад, джерела формування і класифікація оборотних коштів
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Склад і структура оборотних коштів
Оптимізація співвідношення постійної і змінної частин оборотних коштів
Склад і джерела утворення оборотних коштів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук